Získajte užitočné marketingové tipy

Budeme vám posielať len užitočný obsah. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.

Aké zmeny a výhody nám prinesie prechod na Google Analytics 4?

Milióny firiem a organizácií na celom svete využívajú nástroj Google Analytics, aby lepšie pochopili svojich online návštevníkov. Nie je žiadnym prekvapením, že keď Google predstavil novú verziu, mali podnikatelia a marketéri množstvo otázok. Aký je prechod z Universal Analytics na Google Analytics 4 a aké zmeny nám to prinesie? 

Google Universal Analytics (UA) prestane fungovať v júli 2023. Google tento nástroj ruší a všetci budú musieť postupne prejsť na novú verziu Google Analytics 4, známu aj pod skratkou GA4. Spoločnosť Google vo svojom vyhlásení tiež uviedla, že používatelia nebudú môcť prenášať údaje zo staršej verzie na novú verziu GA4. Správa používateľov dosť zaskočila a prechod nebudú môcť už dlho odkladať, ak chcú mať na novej platforme aspoň nejaké historické dáta. 

Časová os zmien 

Zhrňme si časovú postupnosť prechodu z UA na GA4 podľa vyhlásenia spoločnosti Google: 

 • Do 1. júla 2023 môžete naďalej používať Universal Analytics a zhromažďovať vo svojich vlastníctvach nové údaje.
 • Po 1. júli 2023 budú mať používatelia aspoň 6 mesiacov prístup k svojim predtým spracovaným údajom vo vlastníctve Universal Analytics. Google sa vyjadril, že vie, ako sú údaje pre používateľov dôležité a dôrazne im odporučil, aby počas tohto obdobia exportovali svoje historické prehľady. Ak chcete vedieť ako na to, viac sa dozviete v článku od agentúry DASE.
 • V nadchádzajúcich mesiacoch poskytne Google dátum, kedy už existujúce vlastníctva Universal Analytics nebudú k dispozícii. Po tomto dátume už nebude možné vidieť prehľady Universal Analytics v rozhraní Analytics ani pristupovať k údajom Universal Analytics prostredníctvom rozhrania API.

Predstavme si Google Analytics 4 

Google Analytics 4 je nová verzia Google Analytics, ktorá pomáha s analýzou údajov. GA4 prichádza s množstvom nových funkcií, ako je napr. modelovanie údajov pomocou umelej inteligencie, odhaľovanie informácií na cesty zákazníka naprieč platformami a zariadeniami alebo vylepšená a bezproblémová integrácia s reklamnými platformami Google na optimalizáciu výkonnosti kampane a zvýšenie návratnosti investícií do marketingu. To sú hlavné výhody GA4 v porovnaní so staršou verziou, Universal Analytics.

GA4 umožňuje sledovať návštevy aplikácií aj webu v jednom vlastníctve, namiesto používania rôznych služieb Google alebo viacerých vlastníctiev Analyticsu. Jeho jadrom je strojové učenie, ktoré automaticky odkrýva poznatky z vašich údajov. Tie je potom možné použiť na zlepšenie predaja a marketingu. Nová verzia Analytics poskytuje komplexnejšie pochopenie životného cyklu zákazníka od akvizície až po udržanie, tým, že spája údaje z aplikácie a webu vo veľkom rozsahu. Dokáže pracovať so súbormi cookies a identitami, ale aj bez nich, čo umožňuje získavanie informácií o zákazníkoch aj s medzerami v údajoch. 

Bude Google Analytics 4 stále zadarmo? Áno, bude. Nástroj Google Analytics vždy ponúkal bezplatnú verziu, aby pomohol firmám lepšie analyzovať a zlepšovať webové stránky a aplikácie vo všetkých veľkostiach a fázach. Toto sa nezmení. K dispozícii je aj platená verzia, ale základná funkčnosť bezplatnej a platenej verzie je v podstate rovnaká. Platená verzia však poskytuje vyššie limity pre zhromažďovanie údajov vlastníctva v službe Google Analytics 4, vytváranie prehľadov, uchovávanie a export do BigQuery.

Hlavné rozdiely medzi Universal Analytics a Google Analytics 4 

Rozdiely medzi dvoma verziami Google Analytics sú viditeľné na prvý pohľad. Mnohé prehľady a metriky, ktoré sme poznali v Universal Analytics, sú v novej verzii buď ostránené alebo nahradené niečím iným. Môže to byť zo začiatku trochu mätúce, ale GA4 je založený na inom modeli merania, preto ani nemôžeme očakávať, že prehľady budú rovnaké. Zhrňme si teda, aké zmeny Google Analytics 4 prináša.

Rozhranie na vytváranie prehľadov

Už pri prvom stretnutí s novou verziou sa môže zdať, že rozdiely medzi UA a GA4 sú obrovské, pretože rozhrania prehľadov sú výrazne odlišné. Mnohé z prehľadov a metrík z Universal Analytics boli odstránené alebo nahradené. Po vytvorení vlastníctva má GA4 veľmi málo prehľadov. Tie sa začnú generovať až po tom, ako začnete sledovať udalosti, ktoré si vyžadujú manuálne nastavenie. Prehľady o údajoch v GA4 sú však vizuálne príťažlivejšie a názvy sekcií prehľadov sú zrozumiteľnejšie a intuitívnejšie. Napríklad prehľad Akvizícia sa zaoberá kanálmi akvizície používateľov alebo prehľad Zapojenie predstavuje zapojenie používateľov. Ponuku na ľavej strane a rovnako aj prehľady je však možné si plne prispôsobiť tak, aby vám to vyhovovalo. 

Rozhranie Universal Analytics 
Zdroj: Vlastný screenshot
Rozhranie Google Analytics 4 
Zdroj: Vlastný screenshot

Zobrazenie reportov

V Universal Analytics je možné zobraziť až 25 reportov, ktoré poskytujú kontrolu nad údajmi. V Google Analytics 4 je k dispozícii len jedno zobrazenie. Viete si ale vytvoriť nové Publiká a Dátové streamy, ktoré môžete použiť namiesto filtrovaných zobrazení. 

Dátový model

Najdôležitejšia zmena je v srdci platformy. Zatiaľ čo Universal Analytics používa meranie na základe relácií a zobrazení stránky, GA4 používa model merania založený na udalostiach a parametroch. Každá aktivita užívateľa v GA4 sa počíta ako udalosť. Vďaka tomu je možné získať oveľa viac podrobností o tom, ako užívatelia interagujú s webovou stránkou. 

Porovnanie dátových modelov UA a GA4
Zdroj: cardinalpath.com

Relácie

V UA je relácia kombináciou zobrazení stránky, udalostí, transakcií a pod., ktoré sú uskutočnené jedným používateľom v danom časovom rámci. Reláciu si môžete predstaviť ako kontajner pre všetky akcie, ktoré používateľ vykonáva na vašom webe. Google Analytics 4 má namiesto relácií eventy a do popredia sa dostávajú používatelia.

Nastavenie sledovania udalostí

Vo verzii Universal Analytics sa všetky sledované udalosti musia riadiť schémou Kategória – Akcia – Štítok – Hodnota. 

Nastavovanie eventov pre UA v GTM
Zdroj: Vlastný screenshot

GA4 poskytuje oveľa flexibilnejšie nastavenie sledovania udalostí. Dodatočné informácie sa eventom pridávajú prostredníctvom parametrov. 

Nastavovanie eventov pre GA4 v GTM
Zdroj: Vlastný screenshot

V Google Analytics 4 si môžete vybrať zo štyroch kategórií eventov: 

 • Automaticky zhromažďované udalosti 
 • Udalosti sledované pomocou rozšíreného merania
 • Odporúčané udalosti
 • Vlastné udalosti

Z uvedených majú automaticky zhromažďované udalosti a Udalosti sledované pomocou rozšíreného merania tú výhodu, že nevyžadujú žiadne zmeny kódu na webe alebo v aplikácii. Na jednu udalosť je možné odoslať až 25 vlastných parametrov. 

Miera okamžitých odchodov a miera zapojenia

Jednou z veľkých zmien je, že GA4 vôbec nemeria mieru okamžitých odchodov (Bounce Rate). Namiesto toho prišiel Google s novou metrikou – Miera zapojenia (Engagement Rate). Táto metrika ponúka hlbší prehľad o skutočnom správaní návštevníkov stránky. Meria aktívnu interakciu, kliky a zohľadňuje aj čas strávený na vstupnej stránke. Relácie interakcie sa zaznamenávajú, keď používatelia zostanú na vašom webe dlhšie ako 10 sekúnd, pozrú si jednu alebo viacero stránok alebo spustia konverznú udalosť. Bounce Rate meral opustenie stránky bez vykonania akcie. Tým pádom sú metriky Engagement Rate a Bounce Rate neporovnateľné.

Stĺpec s metrikou Miera zapojenia
Zdroj: Vlastný screenshot

Anonymizácia IP

Podľa GDPR sa IP adresa považuje za osobný údaj. V Universal Analytics bolo potrebné aktívne nakonfigurovať Analytics na anonymizáciu IP adries, aby bola dodržiavaná legislatíva GDPR. So službou Google Analytics 4 sú však adresy IP automaticky anonymizované. Pri anonymizovaní sa odstraňujú posledné 3 číslice z IP adresy. V UA bola anonymizácia predvolene zakázaná, naopak v GA4 je predvolene povolená a zakázať ju ani nie je možné.

Prehľady vstupnej stránky

Ďalšou metrikou, ktorá pri prechode z UA na GA4 chýba, sú prehľady vstupných stránok. Dá sa však jednoducho zistiť, koľkokrát bola udalosť „session_start“ spustená na konkrétnej stránke. Túto udalosť používa GA4 na spustenie nových relácií. Je to jednoduché riešenie na vytvorenie vlastných prehľadov vstupnej stránky.

Prehľad spustenia udalosti „session_start“
Zdroj: Vlastný screenshot

Monitorovanie aplikácií a webov

Ak ste majiteľom mobilnej aplikácie, tak vás určite poteší, že už aplikácie nemusíte merať oddelene, ale GA4 poskytuje možnosť merať aj weby aj aplikácie na jednom mieste. Samozrejme môžete využívať všetky funkcie GA4, aj keď máte iba jeden zdroj dát (napr. len web alebo len aplikáciu).

Atribučné modely

Prehľady týkajúce sa atribúcie sa v GA4 veľmi nemenia. Pre ich zobrazenie prejdite do sekcie Prehľad stavu reklamy a zvoľte Porovnanie modelov alebo Konverzné cesty. Obe vám ukážu prehľady prepojenia marketingu s predajom.

Prehľad atribúcie v GA4
Zdroj: Vlastný screenshot

BigQuery schéma

Pozitívnou správou pre používateľov nástroja BigQuery je, že sa k nemu GA4 natívne pripája. Schéma natívneho konektora je však úplne odlišná od schémy Universal Analytics. Možno teda budete musieť stráviť nejaký čas premapovaním údajov GA4, kým ich budete môcť presunúť do nástroja BigQuery. Keď to ale urobíte, spúšťanie SQL dotazov by malo byť oveľa jednoduchšie, pretože údaje sú uložené oveľa prehľadnejšie.

Uchovávanie údajov

Zatiaľ čo Universal Analytics ukladá vaše údaje takmer navždy, platnosť údajov služby Google Analytics 4 vyprší po 14 mesiacoch. V UA bola možnosť vybrať uchovávanie údajov pre rôzne časové obdobia: 14 mesiacov, 26 mesiacov, 38 mesiacov, 50 mesiacov a možnosť Nevyprší automaticky. GA4 sa odlišuje tým, že dáta môže uchovávať len počas 2 mesiacov alebo 14 mesiacov. Medziročné porovnávanie bude dostupné, ale prístup k historickým údajom už možný nebude. Ak si chcete ponechať historické dáta, použite nástroj BigQuery. Narozdiel od neplatenej verzie UA bude nástroj pre novú verziu Analyticsu GA4 bezplatný.

Porovnanie UA, GA4 a platenej verzie GA360
Zdroj: scandiweb.com

Prevencia pred spamom

Bežným problémom Universal Analytics bol spam. Ktokoľvek mohol odoslať spamové prístupy do vlastníctva v UA pomocou protokolu merania.  Riešenie tohto problému má Google Analytics 4 vďaka povinným meracím protokolom, ktoré zahŕňajú tajný kľúč. Ten je dostupný len pre používateľov, ktorí majú prístup k vlastníctvu Google Analytics, nie je dostupný verejne. Údaje do vlastníctva v GA4 budú môcť odosielať iba prístupy s platným kľúčom. 

V čom je Google Analytics 4 lepší ako Universal Analytics? 

Služba Google Analytics 4 obsahuje niekoľko nových a zaujímavých funkcií, ktoré ju odlišujú od iných nástrojov analýzy údajov. Uvedieme si niekoľko funkcií služby GA4:

 • Umožňuje upravovať, opravovať, dolaďovať a zhromažďovať nové udalosti a konverzie bez písania jediného riadku kódu. Môžete to urobiť v rámci používateľského rozhrania.
 • Poskytuje funkciu importu údajov pre udalosti aplikácií aj webu. To umožňuje prenášať údaje do vlastníctva v službe Google Analytics 4. Dovoľuje tiež prenášať ďalšie údaje a signály z databáz tretích strán.
 • Umožňuje jednoducho nastaviť meranie viacerých domén, ktoré pomáha pri meraní cesty používateľa naprieč doménami.
 • Poskytuje prehľady životného cyklu a elektronického obchodu, vďaka ktorým nájdete predvolené prehľady a môžete lepšie porozumieť zúženiam vášho elektronického obchodu.
 • Odstraňuje obmedzenie týkajúce sa zberu údajov a prahových hodnôt odberu vzoriek. Pri UA existovali určité obmedzenia, pokiaľ ide o množstvo údajov, ktoré bolo možné zhromaždiť pomocou bezplatnej verzie – 10 miliónov prístupov na vlastníctvo za mesiac. GA4 umožňuje bezplatný neobmedzený zber údajov.

Aké alternatívy k nástroju Google Analytics existujú?

Niektorí marketéri a podnikatelia nie sú zo zmeny Analyticsu nadšení. Napriek tomu väčšina prejde na novú verziu, pretože sila tejto platformy, ako bezplatného nástroja, je bezkonkurenčná. Ak však patríte k tým, ktorí uvažujú nad zmenou analytického nástroja a nechcú prechádzať na GA4, máme pre vás niekoľko tipov, čím Google Analytics nahradiť. Počítajte však s tým, že to bude vyžadovať nejaké financie. 

HubSpot Marketing Analytics 

Ponúka marketing založený na CRM, ktorý zahŕňa analýzu webových stránok. Všetko súvisí so záznamami kontaktov vo vašom bezplatnom CRM, čo vám umožňuje sledovať celý životný cyklus zákazníka pre každého jednotlivca v databáze. 

Mixpanel 

Mierne sa líši od tradičných nástrojov webovej analýzy, pretože bol vytvorený na základe filozofie, že akcia vykonaná používateľom hovorí viac ako skutočné zobrazenia stránky. Tiež umožňuje intuitívne segmentovať, aby ste mohli ľahko odhaliť cenné poznatky.

Woopra 

Zameriava sa na štyri hlavné kategórie údajov: ľudia, cesty, trendy a uchovávanie. Ponúka integráciu jedným kliknutím s vašimi ďalšími systémami, ako sú Salesforce, Google Ads a ďalšie, aby ste mohli získať všetky svoje údaje na jednom mieste.

FoxMetrics

Posúva webovú analýzu na inú úroveň a umožňuje vytvárať vlastné dátové modely, takže môžete svoju analýzu posunúť ďalej než v Google Analytics. Ideálny nástroj pre pokročilejších používateľov, ktorí poznajú SQL.

Piwik Pro Analytics Suite 

Alternatíva k službe Google Analytics s pokročilými funkciami ochrany osobných údajov. Je to dobrá voľba pre sektory ako vláda, zdravotníctvo a financie, ktoré potrebujú s informáciami o zákazníkoch zaobchádzať zvlášť opatrne.

Gauges

Zabezpečuje komplexný prehľad o návštevnosti vašej stránky. Dodáva sa s možnosťami modelovania pripisovania, ktoré vám umožňujú získať štatistiky ciest zákazníka, sledovať výkonnosť kampane a analyzovať výnosy. 

Matomo Analytics

Ponúka celý rad funkcií, od webovej analýzy a viacnásobnej atribúcie až po tepelné mapy a výkonnosť SEO. Narozdiel od Google Analytics nepoužíva informácie o prehliadaní vašich zákazníkov na vlastné účely.

Záver

Je zrejmé, že medzi službami Google Analytics 4 a Universal Analytics existujú dôležité rozdiely. A je nevyhnutné, aby ste im plne porozumeli skôr, ako prejdete na novú verziu. Odporúčame vytvoriť si čím skôr nové vlastníctvo v GA4, ktoré sa bude spúšťať paralelne s verziou Universal Analytics. Tak môžete zhromaždiť údaje, s ktorými budete pracovať, kým si zvyknete na nové prostredie GA4 a jeho funkcie. 

Páčil sa vám článok? Zdieľajte ho s priateľmi
Jana Mešťanová
Jana Mešťanová

Pracujem na performance kampaniach v Google Ads, Facebook Ads a porovnávačoch. Tvorím články na blog, školenia a starám sa o firemné teambuildingy.

Získajte užitočné marketingové tipy

Buďte medzi prvými, ktorí si prečítajú naše nové články.

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.