Časté otázky

Preskúmajte odpovede na najčastejšie otázky, ktoré sa nás naši klienti pred začiatkom spolupráce pýtajú.

Štandardná odpoveď je – v závislosti od rozsahu a náročnosti projektu. Vieme vám povedať aj najbežnejšiu cenu pri tvorbe a správe účtov, no tá potom nemusí sedieť na váš projekt a požiadavky. No pre lepšiu predstavu bežne fungujeme systémov “flat-rate”, teda na paušáloch a fixných sumách na daný projekt, pričom na začiatku klient hradí sumu za vytvorenie účtu (resp. prebratie účtu pod našu správu), samostatne za návrh a tvorbu analytiky a potom mesačný paušál podľa rozsahu a náročnosti. 

V prípade záujmu sa vieme dohodnúť aj na inom systéme odmeňovania, napr. na odmene formou provízie, teda success fee modelu. S týmto ale v našich končinách nemáme najlepšie skúsenosti, preto sme už tak trochu upustili od takýchto spoluprác, no v zásade sa tomu nebránime. Ak máte nejaký rozbehnutý projekt a veľmi vám kolíšu obraty v sezóne, možno práve pre vás je to potom vhodné, vyriešite tým hlavne financovanie počas mimosezónneho obdobia.

Celkovo sme veľmi prístupní na dlhodu takou formou, aby boli obe strany spokojné, no v prípade výkonnostného marketingu je vždy cena relatívna – niekedy sa oplatí aj za správu platiť viac, ak je dotyčný schopný priniesť lepšie výsledky a naopak, načo platiť niekomu aj to málo, keď nie je schopný doručiť žiadne výsledky.

V prípade že máte záujem o predbežnú kalkuláciu vášho projektu, neváhajte nás kontaktovať a my vám zašleme cenový odhad. 

V zásade po dohode, úhrade polovice z dohodnutej ceny sa môžeme pustiť do práce. V prípade že ešte nemáte žiadne reklamné účte a začíname na takpovediac zelenej lúke, potom prakticky všetko vytvárame my, s malými výnimkami. Keďže všetko robíme maximálne transparentne a tak, aby ste mali do všetkého plné prístupy a vlastníctva, máme zaužívané určité postupy.

V prípade Google Ads tvoríme účet v našom správcovskom prostredí. To ale neznamená, že ten účet je potom náš. Práveže naopak. Systém Google Ads je decentralizovaný, a po udelení plného prístupu vám ste vy prakticky vlastník. Vy sa následne môžete rozhodnúť s účtom kedykoľvek odpojiť. Vy si nastavíte svoj platobný profil a účet je váš.

Trochu odlišné je to potom pri Facebooku. Tam na to aby bol účet vo vašej správe potrebujeme to, aby ste vy cez svoj profil vytvorili Business manager, do ktorého nám udelíte prístupové práva. Toto sa dá robiť napr. aj formou telefonicky, kde vás budeme navigovať, prípadne formou vzdialenej plochy, kde to správime priamo na vašom počítači. Následne ten účet kompletne nastavíme, pripojíme sa ako partnerská agentúra a ďalej budeme spravovať reklamy.

V prípade že už máte všetko povytvárané, potrebujeme len udeliť prístupy. V prípade Google Ads nám (a ani nikomu inému) nezasielajte vaše prístupové mená a heslá od vašich účtov. To jediné čo nám bude treba je ID účto Google Ads, na ktoré následne my zašleme žiadosť o pripojenie. Pri Facebook Ads je to podobné, len naopak. My vám zašleme naše ID partnerskej agentúry, ktorú následne vy pridáte do svojho účtu v sekcii Nastavenia firmy – Užívatelia – Partneri. V tejto sekcii nám aj udelíte všetky potrebné užívateľské práva.

Súčinnosť v spolupráci je kľúčová. Podklady a komunikácia je to, na čom je postavená aj veľká časť úspechu daného projektu. Keďže sa orientujeme na výkonnostný marketing, ako prvé by sme od vás potrebovali cieľové výkonnostné parametre. Na základe vašej marže alebo obchodných plánov by ste mali vedieť to, aké je hraničná návratnosť resp. hraničný podiel nákladov na obrate. To znamená, že koľko je pre vás nejaké minimum a prípadne aj optimum toho, koľko by vám mali kampane z investovaných prostriedkov zarobiť. Takisto ak máte stratégiu budovania značky aj mimo výkonnostných kampaní, je dobré tieto náklady oddeliť a počítať s nimi zvlášť, samozrejme potom s inými ako výkonnostnými ukazovateľmi.

Ako ďalšie budeme od vás potrebovať vašu marketingovú online stratégiu – ak teda nejakú máte. V prípade že nie, vieme si kľúčové body prebrať pri konzultácii, prípadne spracovať pre vás komplexnú online stratégiu, z ktorej následne čerpáme aj pri príprave kampaní.

Ďalšia vec ktorá je extrémne dôležitá a to najmä pri propagácii na sociálnych sieťach, tak to je plán kampaní. Teda čo kedy plánujete “pustiť do sveta” ako propagáciu. Toto je takisto kľúčové v dosahovaní dobrých výsledkov. V prípade že plán kampaní nemáte nijak spracovaný, vieme pripraviť v spolupráci s vami plán kampaní v rámci našich materiálov, ktoré následne budeme používať ako zdieľaný dokument v rámci spolupráce.

Ďalším bodom je určite príprava grafických podkladov. Keďže sme PPCčkári, nerobíme bežne grafiku. Máme dodávateľku bannerov, ktorú vieme ponúknuť aj vám za určitý fixný poplatok za banner, prípadne nám môžete dodávať bannery aj vy vašim grafikom, pričom my mu zašleme rozmery a približnú predstavu, ako by mal banner vyzerať.

Dôležitým sú pre nás určite aj komplexné analytické dáta, preto ak je to možné, potrebovali by sme určite prístup aj do systému Google Analytics.

Na začiatku je určite dobré si zavolať formou videohovoru. Niekto preferuje aj osobné stretnutie, čo je takisto veľmi prínosné, no videohovor prostedníctvom Google Meets môže byť dobrou a efektívnou alternatívou. Následne si potvrdíme veci emailom a spolupráca sa môže začať.

Bežne potom veci riešime už formou emailu. V prípade že niečo nie je vzájomne jasné a treba to upresniť, tak si môžeme kedykoľvek zavolať. Skutočne sa môžete spoľahnúť, že nám sa dovoláte, resp. že sa spojíme telefonicky ešte v daný deň keď niečo potrebujete. Čo ale očakávame je plánovanie a držanie sa plánu, neriešenie vecí ad-hoc formou telefonátov, správ či iných komunikačných prostriedkov. Toto je dôležité aj na dosahovanie potrebnej výkonnosti.

Štandardne potom posielame reporty 1x mesačne, a to aj pri tých najväčších účtoch ktoré spravujeme. K tomuto je potom písomný pokec v tele emailu, ohľadom toho čo sme robili, aké boli výsledky a čo plánujeme robiť ďalšie obdobie.

Následne je určite vhodné si zavolať, a to minimálne raz za kvartál formou videomeetingu, kde sa preberú aktuálne výsledky, prípadne ďalšia stratégia.

To čo od nás nedostanete je informovanie na dennej či týždennej báze o tom, čo sme v účte vykonali, alebo o iných veciach. Spoluprácu staviame na vzájomnej dôvere a v tomto očakávame aj my dôveru v naše postupy.

V skratke je to súbor činností, ktoré vedú k postupnému zefektívňovaniu výsledkov v účte. Tým sa myslí hlavne lepšia návratnosť, ale aj väčší počet objednávok či leadov. Teda plnenie stanovených cieľov.

V prípade že sa stanovené ciele plnia, dôležité je aj udržiavanie týchto cieľov, keďže vaša konkurencia tiež pravideľne optimalizuje kampane na to, aby dosahovali dané ciele.

V rámci celkovej správy ešte prebieha aj sledovanie stavu účtu a prehodnocovanie stratégie. Teda riešenie celkového zostavenia kampaní, celkovej štuktúry účtu a podobne, aby sme sa nezabudli s nejakými optimalizačnými činnosťami na nejakom piesočku, pričom celé ihrisko bude zostavené zle, alebo neadekvátne aktuálnej situácii.

Tieto činnosti môžu zahŕňať segmentáciu kampaní, škálovanie, ale aj priebežné analýzy kľúčových slov, dopĺňanie a testovanie reklamných textov či reklamných bannerov. V rámci optimalizácie pracujeme aj s návrhmi systému na zlepšenie výkonnosti, a dosť zásadnou činnosťou je vylučovanie nerelevantných dopytov zo systému. Toto dokáže zásadným spôsbom ovplyvniť výkonnosť najmä v úvode.

Samostatná kapitola je potom práca so skóre kvality v Google Ads, resp. obdobnou metrikou pri Facebooku, ktorá hovorí o tom, ako kvalitne sú spracované jednotlivé kampane či reklamy. Následne postupujeme podľa bežných krokov na to, aby sme jednotlivé parametre tohto skóre postupne zlepšovali, keďže tie priamo vplývajú na cenu za klik, a tým pádom aj na celkové náklady a efektivitu kampaní.

Treba dodať, že samotná optimalizácia kampaní nie je nutná na to, aby vám kampane bežali. Skutočne fungovať vám môžu aj bez toho. No je na vás, či chcete robiť kampane poriadne, a konkurovať top hráčom na trhu, alebo mať Google Ads len ako nutný doplnok v marketingovom mixe a neriešiť nejakým zásadným spôsobom trhový podiel či samotnú efektivitu.

Riadime sa zásadou, že reklamný účet by mal vždy patriť klientovi (aj keď to dané platformy v rámci svojich policy nevyžadujú). Mnohé agentúry sa toho ani nedržia a snažia sa takto uväzniť klienta vo svojich účtoch. My to tak nerobíme, a všetky vaše reklamné účty sú stále pod vašim vlastníctvom ako aj všetko čo v nich vytvoríme.

To isté platí aj o reklamnom kredite. Tu treba povedať, že ten kto vlastní platobný profil pri Google je v podstate nadradený vlastníkovi celého účtu, keďže ak sa ten odpojí, účet následne nefunguje a nedá sa to ani tak ľahko zmeniť. Aj preto to nerobíme. Za reklamy si teda platíte z vášho platobného profilu a vlastnej platobnej karty. Faktúry za kredity teda chodia na vašu firmu a máte to teda aj celé viac pod kontrolou. Je to takisto omnoho transparentnejšie a férovejšie.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Neváhajte nás kontaktovať.