Online marketingová stratégia

Máte biznis plán, a chcete začať s online reklamou, no ako na to čo najefektívnejšie? Na túto a ďalšie otázky vám dá odpoveď online marketingová stratégia. Je aj akýmsi základom toho, keď realizujeme kampane v jednotlivých online kanáloch. Ak začínate v online propagácii, mali by ste začať práve s týmto.

Výhody pre váš biznis

Prečo potrebujete online stratégiu?

Stratégia je základom marketingu

Vedieť koľko alokovať budgetu pre aký reklamný kanál, alebo aký reklamný kanál vôbec použiť, na to aby boli vaše reklamy efektívne. Alebo stanoviť si unikátne benefity, plán kampaní, definovať persóny. Všetko kľúčové veci v realizácii úspešných kampaní.

Podklad nielen pre kampane, ale aj pre ciele

Budete mať dokument, vďaka ktorému budete vedieť realizovať svoje kampane a overovať to, či sa plnia stanovené plány, či ciele. Prípadne dokument priebežne upravovať a dopĺňať podľa vývoja situácie.

Čo získate

Obsah marketingovej stratégie

Analýza a návrh persón

Z dostupných dát analytiky alebo dát z CRM vieme spracovať optimálnu cieľovku, ktorá tvorí následne základ pre vytváranie publík v marketingových online systémoch.

Stanovenie USP

Ako sa odlišujete od konkurencie, čo je vaša konkurenčná výhoda? Spoločnou diskusiou sa budeme snažiť zistiť a stanoviť vaše silné stránky a hlavne to, čo vieme komunikovať ako unikátny benefit v kampaniach vašim potenciálnym klientom.

Analýza konkurencie

Vďaka diagnostickým nástrojom vieme celkom presne zanalyzovať to, kto je vaša potenciálna konkurencia v online kanáloch. Kto vám bude konkurovať v Googli či na Facebooku a koho by ste si mali všímať.

Výber vhodných kanálov

Jedna z ďalších podstatných vecí. Je váš produkt vyhľadávaný, alebo ho treba proaktívne komunikovať? Existuje naň konkurencia alebo je unikátny? Tieto a ďalšie otázky ktoré rozhodujú o tom, aký kanál využiť a takisto v akej miere.

Príprava publikačného plánu

Nestačí len vybrať správny kanál, ale vedieť aj to, čo budeme komunikovať. Pripravíme podklad pre plán a spoločne vyhotovíme publikačný plán, ktorý budeme následne realizovať v jednotlivých marketingových kanáloch.

Stanovanie budgetov a cieľov

Koľko to bude celé stáť a čo to prinesie? Tie najpodstatnejšie otázky prinesie práve táto časť. Plán sa nemusí samozrejme zhodovať s realitou, no čím bude kvalitnejšia príprava, tým reálnejšie budú plánované výsledky.

Neviete, ktorá reklama vám prinesie najväčší úžitok? Objednajte si vstupnú PPC konzultáciu zadarmo. Radi vám poradíme.

Výsledky

Budget, benefity a ciele

Výška a alokovanie budgetu

Získate prehľad o efektívnych marketingových kanáloch a výške budgetov pre maximálne zisky.

Komunikácia benefitov

Zistíte v čom svoju konkurenciu predbiehate a ako to môžete využiť vo svojej komunikácii.

Overovanie cieľov

Získate nástroje pre plnú kontrolu vašich kampaní, pre overovanie dosahovaných cieľov a optimalizáciu stratégie.

Pridajte sa k našim spokojným klientom

Napíšte nám

Pomôžeme vášmu biznisu vyrásť pomocou online stratégie