Služby PPC analýza Navrch

Slovník

Slovník marketingových pojmov, ktorý vám pomôže zorientovať sa v online-marketingovej džungli. Všetky pojmy sú starostlivo popísané a vysvetlené, aby vám pomohli lepšie pochopiť ich význam, prípadne spôsob ich výpočtu a použitia v praxi.

Newsletter

Newsletter patrí medzi formy e-mailového marketingu, ktorý patrí k priamym formám marketingu. Ľudia sa do newslettera prihlasujú priamo na webových stránkach vyplnením formulárov na prihlásenie alebo počas samotného nákupného procesu. Poskytnú svoju e-mailovú adresu a súhlasia s tým, že budú…

Model AIDA

Medzi dôležité nástroje v oblasti marketingu patrí tzv. model AIDA, ktorý poskytuje usmernenie pre tvorbu marketingových kampaní. Pomocou modelu AIDA môžeme identifikovať, ktoré marketingové stratégie budú najúčinnejšie pri vedení zákazníka na jeho ceste od upútania pozornosti až k akcii.  Model…

KPI

V dnešnom dynamickom svete marketingu je nevyhnutné mať spôsob, ako merateľne zhodnotiť úspešnosť vašich marketingových aktivít. Tu vstupujú do hry kľúčové ukazovatele úspešnosti, skrátene KPI. KPI sú nástrojom, ktorý umožňuje firmám kvantifikovať a hodnotiť výkonnosť ich marketingových kampaní a stratégií.…

Reklamné rozšírenia

Reklamné rozšírenia sú dodatočné informácie alebo odkazy, ktoré môžete pridať k textovým alebo vizuálnym reklamám v službe Google Ads. Ich cieľom je rozšíriť obsah reklamy a poskytnúť potenciálnym zákazníkom viac relevantných informácií, ktoré ich môžu presvedčiť o hodnote produktu alebo…

Looker Studio (Google Data Studio)

Silný a užívateľsky prívetivý nástroj na tvorbu interaktívnych vizuálnych prezentácií z rôznych dátových zdrojov. Looker Studio je bezplatný nástroj na vizualizáciu dát, ktorý umožňuje užívateľom vytvárať interaktívne a esteticky príťažlivé reporty, grafy, tabuľky a dashboardy. Nástroj umožňuje kombinovať údaje z…

E-commerce

E-commerce alebo elektronický obchod je proces predaja a nákupu produktov a služieb prostredníctvom internetu. Zákazníci prichádzajú na web alebo marketplace a nakupujú produkty pomocou elektronických platieb. Po prijatí transakcie obchod odosiela objednaný produkt alebo poskytuje zakúpenú službu. Vo všeobecnosti e-commerce…

Google moja firma

Google moja firma (alebo firemný profil) je bezplatný nástroj od Google, ktorý pomáha zviditeľniť vašu firmu vo vyhľadávaní a v mapách Google, interagovať so zákazníkmi, zdieľať dôležité informácie o vašej firme, o vašich produktoch a akciách. Okrem iného, pomocou firemného…

Favicon

Favicon je malá grafická ikonka, ktorá je umiestnená na kartách prehliadača pred názvom webovej stránky. Favicon slúži ako brandový prvok webu a jeho hlavným účelom je pomôcť návštevníkom ľahšie sa orientovať v prehliadači a rýchlo vizuálne priradiť každú otvorenú kartu…

Google Search Console

Google Search Console (GSC), predtým známy ako Google Webmaster Tools, je bezplatný online nástroj poskytovaný spoločnosťou Google, ktorý pomáha webovým správcom, vlastníkom webov a SEO odborníkom monitorovať a spravovať webové stránky z hľadiska výkonu vo vyhľadávači Google. Tento nástroj poskytuje…

Affiliate Marketing

Affiliate marketing je forma online marketingu, v ktorej spoločnosti alebo jednotlivci (affiliate partneri – publisheri) propagujú produkty alebo služby iných spoločností (affiliate programy – inzerenti) a dostávajú odmeny za každý úspešný predaj alebo akciu, ktorú pomôžu generovať. Tieto akcie môžu…

E-mail marketing

E-mail marketing patrí medzi priame formy marketingu, kde sú formou e-mailov používateľom odosielané rôzne informácie. E-maily bývajú odosielané s cieľom dosiahnutia nejakého konkrétneho cieľa, akým býva zvýšenie predaja, získanie nových zákazníkov, udržanie existujúcich zákazníkov alebo poskytovanie informácií a hodnotného obsahu.…

Atribúcia

Čo je to atribúcia? Cesta, počas ktorej sa používateľ dostane do kontaktu s reklamou býva zložitejšia, ako len kliknutie na reklamu a nákup. V marketingu je za atribúciu, teda pripisovanie, považovaná akási skupina aktivít používateľa, ktoré vedú k želanému výsledku…