Slovník

Slovník marketingových pojmov, ktorý vám pomôže zorientovať sa v online-marketingovej džungli. Všetky pojmy sú starostlivo popísané a vysvetlené, aby vám pomohli lepšie pochopiť ich význam, prípadne spôsob ich výpočtu a použitia v praxi.

BOF – Bottom of the Funnel

V marketingovej terminológii predstavuje skratka BOF (Bottom of the Funnel) spodnú časť tzv. konverzného lievika, v ktorej sa nachádzajú zákazníci pripravení urobiť konečné rozhodnutie o nákupe. Táto fáza je kľúčová, pretože práve tu sa menia potenciálni zákazníci na reálnych zákazníkov. …

A/B testovanie

A/B testovanie, známe aj ako split testovanie, je metóda porovnania dvoch verzií webovej stránky, reklamy alebo iného marketingového materiálu s cieľom určiť, ktorá verzia prináša lepšie výsledky. V kontexte PPC reklám to znamená vytvorenie dvoch variant reklamy (označených ako verzia…

Impresia

Impresia je metrika, ktorá predstavuje počet zobrazení reklamy používateľom. Keď sa reklama zobrazí na obrazovke používateľa, považuje sa to za jednu impresiu. Na rozdiel od kliknutí, ktoré merajú interakciu používateľa s reklamou, impresia meria len samotné zobrazenie. Je základným ukazovateľom…

Google Analytics

V súčasnej ére digitálneho marketingu je analýza dát nevyhnutnou súčasťou každej úspešnej online stratégie. Medzi nástrojmi, ktoré umožňujú presné meranie a porozumenie správania návštevníkov na vašej webovej stránke, dominuje Google Analytics. Google Analytics je bezplatný nástroj od spoločnosti Google, ktorý…

404 Not Found (Nenájdené)

404 not found je stavový HTTP kód, ktorý ukazuje chybu na webe, keď prehliadač nemôže nájsť požadovanú stránku na serveri. Tento kód znamená, že prehliadač získal prístup k webovému serveru, ale nedokázal načítať stránku so zadanou adresou URL alebo taká…

B2B marketing

V marketingu patrí k najdôležitejším cieľom poznanie svojho zákazníka a teda poznanie odpovede na otázku: ”Kto je môj zákazník?” Práve tu potom dochádza k plánovaniu stratégie, cielenia, či voľbe oslovovania vášho zákazníka. Ak ponúkate tovar alebo služby, ktoré si môže…

UX a UI

V digitálnom svete sú UX (User Experience) a UI (User Interface) dva základné pojmy, ktoré špecialisti v oblasti webového dizajnu musia mať na pamäti. Sú základnými kameňmi nielen pre technické aspekty webového dizajnu, ale aj pre jeho úspech vo svete…

Marketingový mix 4P

Jeden z najzákladnejších konceptov marketingového manažmentu je Marketingový mix 4P. Tento model, ktorý vytvoril E. Jerome McCarthy v roku 1960, je základom pre plánovanie a implementáciu marketingových stratégií. Kombinuje štyri základné prvky, ktoré sú kľúčové pre efektívnu marketingovú stratégiu: Produkt…

RGB a CMYK

Svet farieb je fascinujúci a plný možností. Či už ste grafický dizajnér, fotograf alebo len bežný užívateľ počítača, poznanie farebných modelov je kľúčové pre dosiahnutie požadovaných výsledkov. Dva z najbežnejších farebných modelov používaných v dnešnom digitálnom svete sú RGB a CMYK. Aj keď môžu…

IP adresa

IP adresa je unikátny číselný identifikátor, ktorý je priradený každému zariadeniu pripojenému k internetu. Svoju IP adresu tak majú nielen počítače, ale aj notebooky, tlačiarne, mobily aj tablety. Po novom už aj inteligentná práčka, robotický vysávač či chladnička. Každé zariadenie pripojené…

Logo

Logo je vizuálny symbol, ktorý reprezentuje identitu a značku firmy. Je to obvykle unikátny grafický prvok, textový prvok alebo kombinácia oboch, ktorá pomáha identifikovať firmu a oddeliť ju od konkurencie. Môže mať abstraktný alebo konkrétny obrazový dizajn alebo môže obsahovať…

Linkbuilding

Jedným zo základných prvkov úspešnej digitálnej stratégie je linkbuilding. Patrí do skupiny off-page SEO faktorov, čo znamená, že sa jedná o optimalizáciu mimo webovej stránky. Budovanie odkazov je postup vytvárania jednosmerných hypertextových odkazov (známych aj ako spätné odkazy) na webovú…