Získajte užitočné marketingové tipy

Budeme vám posielať len užitočný obsah. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.

Ako obnoviť vlastnícky prístup k FB stránke

Nespravované stránky na Facebooku spôsobujú majiteľom problémy. Viete ako si nárokovať takúto stránku a prevziať vlastníctvo ak k nej stratíte prístup alebo ju vytvoril niekto iný? Ak nechcete vytvárať úplne novú stránku, najlepšou voľbou je obnovenie vlastníctva.

Vlastnícky prístup ku svojej FB stránke môžete stratiť z viacerých dôvodov. Pochybením sa sami odstránite, čo sa stáva pomerne často. Niekto vám „hackne“ FB účet a stránku vám ukradne, to je ešte častejší prípad. Spolupracovali ste v minulosti s agentúrou či špecialistom, ktorý nevedel čo robí, vytvoril stránku pod sebou alebo svojim BM a „zabudol“ vám odovzdať vlastnícke práva – najčastejší dôvod.

Kto je to vlastník FB stránky

Vlastníkom stránky je buď osoba alebo firma či organizácia v podobe Business manageru, ktorá stránku vlastní. Stránku na Facebooku môže v podstate založiť ktokoľvek. Ako vlastník stránky ste automaticky aj správcom (adminom). Ale adminom sa môže stať pokojne aj niekto, kto stránku nevlastní. Napriek tomu buďte vždy opatrní pri tom, komu dávate rolu admina. Mal by to byť niekto komu plne dôverujete, pretože admin môže meniť nastavenia stránky a boostovať príspevky.

Aké rôzne roly pre FB stránku rozlišujeme?

Pri klasickej FB stránke rozlišujeme 5 typov úrovní užívateľov, ktorí spravujú stránku. Keď vytvoríte stránku, automaticky sa stanete vlastníkom a adminom stránky. To znamená, že môžete meniť to, ako stránka vyzerá a publikujete ako stránka. Vlastník a admin môžu prideľovať roly a meniť roly ostatných. Na stránke môžu mať roly viacerí ľudia, ale každý z nich musí mať vlastný Facebook účet. Len vlastník a admin môžu meniť nastavenia stránky. Okrem nich môžu užívatelia na stránke dostať rolu editora, moderátora, inzerenta a analytika. 

V tabuľke sú zobrazené roly pre FB stránku a právomoci, ktoré k nim prináležia:

Zdroj: https://www.facebook.com/help/

Prideľte rolu pre stránku na Facebooku

Ak chcete prideľovať roly, musíte to robiť cez PC, nie cez mobilnú aplikáciu. Prejdite na danú stránku a kliknite na možnosť Nastavenia stránky vľavo dole v bočnej ponuke. Otvoria sa ďalšie možnosti, z ktorých vyberte Roly stránky. Tu vidíte existujúce roly stránky vrátane správcov a tiež info o tom, kto je vlastníkom stránky. Priradiť novú rolu môžete cez meno danej osoby alebo e-mailový kontakt. Na potvrdenie zmien budete musieť použiť svoje heslo. Pamätajte na to, že admin je najvyššia rola na stránke a môže na stránke upravovať všetko, čo vlastník. Je teda dôležité túto rolu prideliť len dôveryhodnému človeku. 

Zdroj: vlastný screenshot

Roly na stránke sa dajú prideľovať aj prostredníctvom Business managera. Existujú teda dve nezávislé úrovne prideľovania prístupov, ak je stránka prepojená na Business manager. Užívateľa, ktorý má oprávnenia manažovať stránku, teda nemusíte vidieť v rolách stránky, no aj tak môže mať správcovský prístup.

Prišli ste o vlastnícky prístup k FB stránke. Čo teraz? 

Stáva sa, že mnohí správcovia stránok ani nevedia, že nemajú vlastnícke práva. Publikovať príspevky totiž môžu aj keď vlastníkom nie sú. Absenciu vlastníckych práv zistia až neskôr, keď chcú nejakým spôsobom nakladať so stránkou, robiť reklamy či social management na lepšej úrovni. Vtedy už väčšinou nikto ani nevie, kto je vlastník a ako ho kontaktovať.

Odstránili ste sa zo stránky omylom? Môže k tomu dôjsť, ak kliknete na nesprávne tlačidlo v časti Roly v Nastaveniach stránky. Tiež sa to môže stať, ak deaktivujete svoj osobný Facebook účet. Ak ste odstránili seba a na stránke už nie sú žiadni ďalší správcovia, pod titulným obrázkom stránky sa zobrazí štítok “Neoficiálna stránka.” Nebudete môcť upravovať info na stránke, nebudete mať pod kontrolou recenzie, príspevky a nebudú vám chodiť ani žiadne upozornenia. Ak chcete stratený prístup získať naspäť, kliknite na tlačidlo “Je toto vaša firma?” a v ďalšom kroku budete požiadaní, aby ste poskytli informácie na nárokovanie tejto stránky. 

Zdroj: techprevue.com

V prípade, že máte na stránke ďalšieho správcu, kontaktuje ho a požiadajte ho, aby vás pridal naspäť. V časti Nastavenia stránky a Roly zadá vašu e-mailovú adresu a pridelí vám prístup. Ak má stránka iného vlastníka, ale ten aktuálny vám nevie alebo nechce odovzdať vlastnícke práva, jedinou možnosťou je kontaktovať Facebook Support. Musíte dodať všetky potrebné dokumenty, ktoré preukážu váš vzťah k danej stránke a potvrdia vašu totožnosť. V minulosti bolo nutné ísť s čestným prehlásením dokonca k notárovi a dokumenty zasielať e-mailom, dnes sa tento proces výrazne zjednodušil.

Dokumenty, ktoré potrebujete:

  • Preskenovaný občiansky preukaz (citlivé údaje môžu byť zakryté)
  • Čestné prehlásenie s popisom problému
  • 3 faktúry za reklamu z Facebooku

Okrem občianskeho preukazu môžete použiť aj ďalšie identifikačné doklady, ako napr. vodičský preukaz, pas a podobne. Zoznam všetkých dokladov, ktoré Facebook akceptuje nájdete tu.

Vzor čestného prehlásenia:

Ako postupovať pri obnovení vlastníckeho prístupu:

  • Kontaktujte Facebook cez chat. Buď v reklamnom účte kliknete na ikonku otáznika, kde sa vám zobrazí ponuka kontaktovať support cez chat alebo cez link https://www.facebook.com/business/help. Je ale možné, že chat nebudete mať k dispozícii. Vtedy treba kontaktovať niekoho blízkeho, kto chat cez svoj profil dostupný má.
  • Ideálne ešte pred kontaktovaním supportu skontrolujte, či nemáte svoju Fanpage nalinkovanú na Instagramový biznis účet. Ideálne ak pre istotu prepnete svoj Insta účet na súkromný a následne naspäť na biznis, čím dôjde k odpojeniu. Inak Facebook Support nebude schopný s FB page nič spraviť.
  • Pri kontaktovaní všeobecne popíšete situáciu vychádzajúcu aj zo vzoru nášho dokumentu (vyššie v článku) a následne pošlete priamo cez chat všetky potrebné dokumenty (ideálne vo formáte PDF). Support sa vás môže pýtať aj na detaily, ako link na váš profil či meno osoby, ktorá bola predtým vlastníkom.
  • Následne do niekoľkých dní dôjde k prevodu vlastníctva resp. k odpojeniu predchádzajúceho vlastníka zo stránky.

TIP: Tento postup funguje aj vtedy, keď vám Facebook pre akýkoľvek dôvod zablokuje Business Manager a vy neviete následne hýbať so stránkou. Vy si založíte nový Business Manager a následne požiadate o prevod stránky. 

Prevencia je dôležitá

Nikto nechce stratiť vlastnícky prístup k svojej Facebook stránke. Preto je dôležité vykonať niekoľko preventívnych opatrení, aby k tejto situácii nikdy neprišlo. Stránku preveďte do Business Managera. Uistite sa, že všade používate dvojfaktorovú autentifikáciu. Pridajte si do Business Managera záložného administrátora, ktorému plne dôverujete. Ak nedôverujete nikomu, založte si druhý (fake) FB profil, ktorý si tam pridáte (nepridávajte ho ale hneď, musí sa jednať o dlhodobo používaný a funkčný profil, inak vám hrozí zablokovanie BM). Overte firmu v Business Manageri. Vytvorte a spustite aspoň pár reklám, aby ste mali doklad o tom, že ste robili nejaké aktivity so stránkou a podklad pre prípadné riešenie so supportom. Toto vám dokonale zabezpečí to, že aj keby došlo k najhoršiemu, je veľká šanca, že stránku získate naspäť.

Ďalším častým spôsobom ako stratiť vlastnícky prístup je, že z nejakého dôvodu (napr. hacknutie) stratíte prístup k svojmu osobnému Facebook účtu. Ak tomu chcete zabrániť, uistite sa, že používate dvojfaktorovú autentifikáciu a máte povolené bezpečnostné opatrenia zálohovania. Ak sa do svojho Facebook účtu už neviete prihlásiť, obnovenie prístupu je možné vykonať cez tento link

Prevedenie vlastníctva na inú osobu

Rozhodli ste sa, že chcete predať svoju firmu a tiež previesť vlastníctvo firemnej Faceobook stránky na inú osobu? V prípade, že vy už nechcete byť vlastníkom stránky, mali by ste odovzdať vlastníctvo. Dotyčný musí prejsť do Business Managera. Vo firemných nastaveniach v sekcii Účty a Stránky pridá stránku cez URL alebo názov stránky a prepne povolenia ako admin. 

Zdroj: vlastný screenshot

Následne sa vytvorí v stránke v sekcii Rolí žiadosť, ktorú vy ako vlastník musíte schváliť. Po schválení sa daná osoba automaticky stáva vlastníkom a predchádzajúci vlastník o svoje vlastnícke práva prichádza. 

Je možné skontrolovať, kto vlastní stránku? 

Môže nastať situácia, kedy potrebujete poznať vlastníka Facebook stránky. Chcete napr. kúpiť jeho firmu alebo dôjde k sporu o vlastníctvo stránky. Nech je už dôvod akýkoľvek, zistiť, kto vlastní stránku je celkom jednoduché. 

Ak máte prístup do stránky, teda nejakú rolu, ale nie ste vlastník, cez možnosť Roly na stránke si to, kto je vlastníkom, môžete pozrieť.

V prípade, že na stránke žiadnu rolu nemáte, prejdite na danej stránke do časti Informácie o stránke. 

Zdroj: vlastný screenshot

Nájdete tu informácie o možnostiach kontaktovania vlastníka stránky. Môže to byť e-mail, telefonický kontakt, web. Prípadne viete kontaktovať vlastníka pomocou správy cez Messenger aj priamo zo stránky. Ďalším miestom, kde sa dajú vyhľadávať informácie o firme je časť Transparentnosť stránky. Nájdete ju dolu na stránke, pod fotkami, videami a nákupmi. Kliknite na Zobraziť všetko a otvoria sa všetky dostupné info. Uvidíte históriu stránky, ľudí, ktorí ju spravujú a tiež aktuálne spustené reklamy firmy. 

Zdroj: vlastný screenshot

Byť vlastníkom stránky nie je jednoduché. Vyžaduje si to veľkú mieru zodpovednosti a starostlivosť o stránku. Vlastníctvo stránky Facebook je kľúčovou súčasťou marketingu vášho podnikania. Preto je dobré sa sústrediť na vytváranie obsahu na Facebooku, ktorý zaujíma vašich fanúšikov. Sledovať aktuálne trendy a zmeny na Facebooku, ktoré sa týkajú príspevkov a obrázkov, plánovať príspevky a mať kontrolu nad tým, akých ľudí pridáte na vašu stránku a akú rolu im pridelíte.

Páčil sa vám článok? Zdieľajte ho s priateľmi
Jana Mešťanová
Jana Mešťanová

Pracujem na performance kampaniach v Google Ads, Facebook Ads a porovnávačoch. Tvorím články na blog, školenia a starám sa o firemné teambuildingy.

Získajte užitočné marketingové tipy

Buďte medzi prvými, ktorí si prečítajú naše nové články.

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.