Získajte užitočné marketingové tipy

Budeme vám posielať len užitočný obsah. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.

Čo je to CSS systém Googlu a aké sú jeho výhody a nevýhody

Téma CSS Google Nákupov predstavuje najväčšiu zmenu v Google Nákupoch za posledné roky. CSS systémy sa stali dôležitou súčasťou e-commerce ekosystému, umožňujúc spotrebiteľom jednoduchšie nájsť najlepšie ponuky a inzerentom zvýšiť efektivitu nákupných kampaní. Keďže CSS partneri majú benefit maržovej výhody do 20 %, je veľmi pravdepodobné, že sa na reklamy CSS v Nákupoch Google bude v budúcnosti spoliehať čoraz viac online predajcov. V tomto článku sa budeme venovať významu CSS systémov, ich výhodám a nevýhodám pre inzerentov a ich úlohe v súčasnom online nákupnom prostredí.

CSS (comparison shopping service) je skratka pre porovnávaciu službu, ktorá umožňuje maloobchodníkom umiestňovať reklamy v Google Nákupoch. CSS platformy zhromažďujú informácie o produktoch a ponuky od online predajcov na inzerciu v Nákupoch Google. Aby mohli obchodníci používať Nákupy Google, musia pracovať aspoň s jedným porovnávačom cien.

Samotné Google Nákupy sú jednou z foriem CSS, pretože reklamný karusel v Shoppingu zobrazuje reklamy na rovnaký produkt od rôznych predajcov. Google Nákupy fungujú systémom, ktorý je založený na aukciách. Maloobchodníci stanovia Googlu maximálnu cenovú ponuku, ktorú sú ochotní zaplatiť, aby sa v karuseli objavila ich reklama na želanom mieste.

Google definuje CSS systém ako „ Webovú stránku, ktorá zhromažďuje ponuky produktov od online predajcov a potom posiela používateľov na weby maloobchodníkov, aby uskutočnili nákup“. Porovnávač môže zobrazovať nákupné reklamy vo výsledkoch vyhľadávania Google rovnako ako Google Nákupy. Tiež môžete ako inzerent používať viac porovnávačov súčasne. 

Fungovanie CSS systému Googlu
Zdroj: support.google.com

CSS weby používajú pre každého obchodníka, ktorého zastupujú, samostatný účet Merchant Center. Do každého účtu je možné nahrať inventár a spúšťať nákupné a Performance Max kampane. Produkty je možné pridávať aj prostredníctvom editora produktov vo vašich firemných profiloch. Kampane musia spĺňať rovnaké pravidlá nákupných reklám a požiadavky na údaje o produktoch. Inzerenti nesmú propagovať zakázané produkty ako zbrane, drogy, tabakové výrobky, pyrotechniku a ďalšie. Nesmie ísť o fejkové produkty ani žiadne škodlivé softvéry. Tento program je platný iba v 21 krajinách: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo. V zásade teda krajiny EÚ, Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko.

Vznik CSS systému

V roku 2017 Európska komisia uložila Googlu pokutu vo výške 2,42 miliardy eur za monopolizáciu platformy, keďže bola jediným poskytovateľom, ktorý obchodníkom umožňoval predávať cez Google Shopping. Komisia tiež nariadila spoločnosti Google, aby sprístupnila tento reklamný priestor porovnávacím nástrojom tretích strán, aby sa v budúcnosti vyhla porušovaniu protimonopolných predpisov. Aby bola ich nákupná služba konkurencieschopnejšia, spoločnosť Google otvorila svoju aukciu viacerým porovnávacím službám (CSS) a spustila reklamnú platformu pod názvom Google Shopping Europe (GSE). A tak v súčasnosti môžu v Google Nákupoch v EÚ pôsobiť aj ďalší poskytovatelia porovnávačov cien. 

Zobrazovanie produktov v Shoppingu cez iné CSS systémy
Zdroj: vlastný screenshot

Prečo zvažovať prechod k CSS partnerovi?

Možno sa pýtate, prečo by sa obchodníci mali obťažovať prechodom z Nákupov Google k CSS partnerovi, ktorý nie je pridružený ku Googlu. Predsa ide len o ďalšie starosti s hľadaním partnera, zakladaním alebo prevodom účtov Merchant Center a podobne. Hlavným dôvodom je finančný stimul, ktorý ponúka Google. Prechodom svojho účtu Merchant Center z vlastného porovnávača cien Googlu na iného partnera získate zľavu do 20 % z ceny za kliknutie (CPC). Teoreticky to znamená, že vaša cenová ponuka za umiestnenie reklamy vo výške 0,8 € môže byť konkurencieschopná oproti ponuke vo výške 1 € z Nákupov Google.

V praxi však skutočné úspory závisia od niekoľkých faktorov:

 • Presné odvetvie, v ktorom inzerujete.
 • Počet porovnávačov cien, ktoré si konkurujú vo vašej špecifickej oblasti.
 • Presná štruktúra vašich a konkurenčných ponúk (bidov).
 • Podiel reklám v Nákupoch Google a tretích strán.

Výhodou tiež môže byť, že externí partneri porovnávačov cien ponúkajú aj služby nastavenia a optimalizácie nákupných kampaní. Ak sa s tým teda nechcete zaťažovať alebo s nastaveniami shoppingu neviete pracovať, môže to byť pre vás ideálna možnosť.

Ako si vybrať správneho partnera porovnávača cien?

Ak plánujete spravovať svoje vlastné kampane s nákupnými reklamami a zaujíma vás iba 20 % zľava, nie je dôvod uprednostňovať jeden porovnávač cien pred druhým. V tomto prípade vás budú zaujímať len dve podmienky: 

 1. Poplatok účtovaný CSS systémom 
 2. Názov CSS systému

Čo sa týka poplatkov za CSS systémy, existujú aj bezplatné možnosti. Druhý bod sa môže zdať na prvý pohľad zanedbateľný a nepodstatný, ale ak názov CSS systému, ktorý sa zobrazuje v nákupných reklamách pod vašim produktom, vyvoláva negatívnu konotáciu alebo naznačuje obmedzené možnosti nakupovania (napr. systém s názvom “ByFranceShop”), tak môže negatívne ovplyvniť mieru prekliku z reklamy. 

V prípade, že správu kampaní necháte na CSS partnera, tak si partnera dobre preverte a vyberte si služby, ktoré najviac vyhovujú vášmu biznisu a vašej inzercii. Ideálne by bolo, aby boli vaše produkty aj zobrazené na stránke CSS partnera, prípadne by na nej mala byť aj možnosť si tieto produkty kúpiť. Môže sa stať, že užívatelia niekedy v nákupnej reklame nekliknú na samotnú reklamu, ale kliknú na časť „By [CSS partner]“. Tým pádom sa nedostanú na web inzerenta, ale na web CSS partnera. Hoci sa to stáva zriedkavo, treba s tým počítať. 

Označenie CSS partnera v shopping reklamách
Zdroj: vlastný screenshot

Google na stránke Comparison Shopping Partners poskytuje možnosť vyhľadať si najvhodnejšieho partnera pre váš biznis a pre vašu krajinu. Stačí zadať niekoľko filtrov týkajúcich sa odvetvia, krajiny, jazyka, certifikácie a prémiového partnerstva. Zobrazia sa tí najrelevantnejší partneri pre vašu firmu. 

Možnosť vyhľadávania vhodného CSS partnera cez filtráciu Google
Zdroj: vlastný screenshot

Ako začať s novým CSS partnerom

Pravdepodobne už máte spustené shopping kampane v Google a máte založený Merchant Center účet. Každý partner má vlastné CSS Center, z ktorého odosiela aktivačné žiadosti a samotné CSS Center používa ako zdroj na support. 

CSS Center Overview
Zdroj: Managino Group

V CSS centre je možné vidieť problémy, zamietnutia, ale aj aktiváciu CSS a iné podstatné upozornenia. Vďaka CSS Centru sa partneri môžu lepšie venovať klientom, lebo pokiaľ majú prístup, tak môžu rýchlo riešiť problémy, či už je klient v marketingovej agentúre alebo nie. Existujú dve možnosti aktivácie CSS:

1. Standalone 

Ide o samostatný účet Merchant Center mimo nejakú organizáciu. Účet sa presúva z ktoréhokoľvek MCA (Multi Client Account) ako samostatný. CSS je aktívne, ale CSS partner nemá prístup, pokiaľ mu ho nepridelíte. Pokiaľ ste agentúra a máte klienta pod vaším MCA, tak jeho účet bude odstránený. Aj všetky prístupové e-maily, okrem majiteľa domény, budú pri presune z MCA odstránené z Merchant Centra. Pokiaľ Merchant Center účet nie je pod MCA a aktivuje sa CSS ako standalone, prístupy zostanú.

Aktivácia CSS cez možnosť Standalone
Zdroj: Managino Group

2. Sub-Account 

V druhom prípade ide o Merchant Center účet, ktorý je priradený pod MCA CSS Partnera. MC účet sa presúva pod MCA CSS partnera a partner má automaticky prístup. Rovnako ako pri možnosti Standalone, prístupy sa môžu premazať, ale CSS partner ich môže pridať naspäť. CSS partner vďaka tomu, že má prístup, vie pomôcť aj klientom aj agentúre. CSS partner ani nemusí mať prístup do Google Ads účtu  klienta, aby ponúkol Merchant podporu.

Aktivácia CSS cez možnosť Sub-Account
Zdroj: Managino Group

Osvedčené postupy pre prácu s CSS partnerom 

Bez ohľadu na nastavenie, ktoré použijete, majte na pamäti nasledujúce tipy, aby ste svoje reklamy v Nákupoch Google využili naplno.

1. Vždy testujte

Nákupy Google sú pravdepodobne už nejaký čas jedným z vašich kľúčových digitálnych marketingových kanálov. Viete, čo vám funguje, a vo svojich účtoch Google Merchant Center a Google Ads máte veľa historických údajov. Výhody získania zľavy až 20 % CPC prostredníctvom partnera CSS môžu byť presvedčivé. Ale nemôžete tušiť, aký vplyv môže mať nahradenie výrazu „By Google“ výrazom „By [nejaký iný CSS partner]“ na mieru prekliku, mieru konverzie a pod. Aby ste sa vyhli prekvapeniam, musíte analyzovať a testovať.

V ideálnom prípade by ste mohli najskôr vyskúšať CSS paralelne s Nákupmi Google. Buď so samostatným rozpočtom alebo s podielom existujúcich výdavkov. Môžete to vyskúšať na produktoch s nízkou viditeľnosťou, na vedľajšej kategórii, na produktoch s nízkou maržou alebo na iných sadách produktov.

2. Vopred si premyslite, aké nastavenia urobíte

V závislosti od partnera, s ktorým budete pracovať, a vášho strategického vzťahu budete chcieť zvážiť celkové nastavenie. V niektorých prípadoch môže byť vhodné:

Vytvoriť nový účet Google Merchant Center – To umožní zachovať existujúcu históriu a informačný kanál nedotknuté. Zaistíte, že nový CSS, ktorý sa nemusí stať dlhodobým partnerom, nezíska prístup k strategicky dôležitým údajom. Samozrejme, môžete aj jednoducho prepojiť nový účet Google Ads s existujúcim Merchant Centrom. Ale ak chcete testovať, tak nový MC účet je lepšou možnosťou.

Vytvoriť nový účet Google Ads – Nevýhodou je, že budete začínať odznova, pokiaľ ide o históriu účtu. Môže to byť však dobrá voľba na základe vyššie uvedených dôvodov. Je to tiež nevyhnutný krok pre paralelné pokračovanie vo vlastnej inzercii v Nákupoch Google. Ak chcete získať nárok na všetky úspory nákladov, musíte mať svoj účet Google Ads v MCC (Správca účtov Google Ads) CSS partnera. Nestačí len presunúť existujúci účet do jeho účtu MCC, pretože tým zastavíte všetky vaše aktivity v Nákupoch Google.

Po určitom čase si testovanie vyhodnotíte a v prípade, že by ste neboli s výsledkami spokojní, tak sa vrátite k pôvodným nastaveniam shoppingu. 

Vplyv CSS účtu na výkon v Google Shoppingu

Firmy, ktoré spolupracujú s externým CSS partnerom, používajú dva samostatné účty v Merchant Centre pre ten istý web. Tým pádom sa môžu zobrazovať vo výsledkoch Google Shoppingu dvakrát. Rovnakú skladovú jednotku však nemožno inzerovať viackrát v tom istom vyhľadávaní. Pri CSS systémoch majú inzerenti možnosť profitovať z 20% zľavy na poplatky za CPC (cena za klik). To znamená, že okrem zvýšeného podielu zobrazení stoja kliknutia uskutočnené prostredníctvom externého partnera o cca 1/5 menej. Inzerenti si takto môžu znížiť priemernú CPC, zvýšiť návratnosť výdavkov na reklamu a zvýšiť ziskovosť. To sú výhody CSS systémov. Treba však brať do úvahy aj nevýhody, ako obmedzené množstvo údajov a analýz, strata podpory Google Merchant a nemožnosť overiť si skutočnú výšku zľavy na cenu za klik. Samozrejme výhody a nevýhody sa nevzťahujú globálne na všetkých CSS partnerov, ale môžete sa s nimi stretnúť. Preto treba dobre zvážiť, s akým CSS partnerom budete spolupracovať. 

Výhody CSS systémov pre inzerentov

 1. Nižšie náklady na kliknutie (CPC): Jednou z hlavných výhod používania CSS systémov pre inzerentov je možnosť získania nižších nákladov na kliknutie v porovnaní s inzerciou priamo cez Google. Tieto systémy často ponúkajú inzerentom výhodnejšie ceny za kliknutie (do -20 %), čo môže viesť k efektívnejšiemu využitiu rozpočtu a nižším nákladom na reklamné kampane.
 1. Zvýšená viditeľnosť a dosah: CSS systémy poskytujú inzerentom prístup k širokej sieti webových stránok a platformám, na ktorých môžu zobraziť svoje reklamy. To zvyšuje pravdepodobnosť, že ich produkty uvidia potenciálni zákazníci, a tým zlepšuje celkovú viditeľnosť a dosah reklamných kampaní.
 1. Optimalizácia výkonu kampaní: Niektoré CSS systémy poskytujú inzerentom pokročilé nástroje na analýzu a optimalizáciu výkonu ich reklamných kampaní. Tieto nástroje umožňujú sledovať efektívnosť reklám, identifikovať úspešné a neúspešné kampane a prispôsobiť stratégie reklamného obsahu na základe výsledkov.
 1. Dodatočný traffic – Dokážete získať viac zobrazení, kliknutí a tým pádom aj väčší obrat vďaka dodatočnému trafficu.

Nevýhody CSS systémov pre inzerentov

 1. Závislosť na supporte CSS poskytovateľa: Inzerenti, ktorí sa rozhodnú využívať CSS systémy, musia spolupracovať s konkrétnym poskytovateľom, keďže spoluprácou s CSS sa stráca support zo strany Google pre Merchant a prechádza na poskytovateľa CSS.
 1. Dočasný pokles výkonu po prechode na iný CSS systém: Ak máte dobre rozbehnuté nákupné kampane v Google Ads, tak po prechode na iný CSS systém dôjde k dočasnému poklesu výkonu, čo môže v značnej miere ovplyvniť celý účet. Vo väčšine prípadov sú práve nákupné kampane v účtoch najvýkonnejšie. Táto fáza trvá cca 1-10 dní, potom by už ale inzerent mal benefitovať z CSS.
 1. Zľava na CPC maximálne 20 %: Zľava vychádza z povinnosti Google poskytovať 20 % veľkoobchodnú zľavu porovnávačom v priestore shoppingu. Táto zľava však nie je vždy 20 %, vo väčšine prípadoch je to okolo 10%. Nevýhodou je, že výšku zľavy reálne nie je možné overiť a v konečnom dôsledku nie je isté, či daný produkt prináša reálny benefit. Je možné urobiť len nejaký odhad alebo korelačný test. CSS partner vám teda nebude zľavu garantovať a ani vám ju nebude vedieť nijak vydokladovať.
 1. Report návštev porovnávačov zo shoppingu: Mnohé platformy ako porovnávače tovaru púšťajú do shoppingu v Google produkty aj bez toho, aby o tom človek vedel a potom to reportujú ako návštevy cez ich platformu. Takýmto spôsobom to robí napr. Favi, Biano či Glami.
 1. Zmeny pravidiel Google: Výzvou je frekvencia a krátkodobosť, s akou Google informuje o zmenách v programe CSS. Google môže kedykoľvek zmeniť pravidlá týkajúce sa používania CSS systémov a ich výhod, čo môže ovplyvniť výsledky a účinnosť reklamných kampaní inzerentov. 
 1. Obmedzené možnosti značkovania: Inzerenti, ktorí používajú CSS systémy, môžu byť obmedzení v možnostiach značkovania a prispôsobovania svojich reklám. Niektoré CSS systémy môžu mať štandardizované šablóny a obmedzené možnosti úpravy vzhľadu reklám, čo môže znemožniť inzerentom vyjadriť svoju unikátnu značku a identitu.
 1. Opatrnosť pri výbere poskytovateľa: Nie všetky CSS systémy sú rovnaké a kvalita služieb sa môže líšiť medzi rôznymi poskytovateľmi. Treba byť opatrný pri výbere poskytovateľa a urobiť si dôkladný prieskum na zistenie, či je daný poskytovateľ spoľahlivý a má dobrú povesť.

Akého CSS partnera si vybrať?

Pri výbere CSS partnera existuje veľa možností. Inzerenti by si ale mali starostlivo zvážiť, či a ako využiť CSS systémy na základe ich konkrétnych cieľov a potrieb. Dôležité je analyzovať dostupné možnosti, posúdiť, či sú CSS systémy vhodné pre konkrétny obchodný model a vybrať si dôveryhodného poskytovateľa s dobrými referenciami. Vybrali sme troch, s ktorými máme skúsenosti a môžeme ich odporučiť. 

ProductHero

ProductHero patrí medzi najväčších a najvyhľadávanejších partnerov Premium Google CSS v Európe. Pripojiť sa k ProductHero CSS je jednoduché a dá sa to urobiť úplne online. Na odoslanie žiadosti o prechod do Googlu je potrebné ID služby Merchant Center. Konverzia účtu Merchant Center na službu ProductHero CSS netrvá dlhšie ako týždeň od odoslania žiadosti.

Výhody: 

 • Najnižšia cena – fixná cena za mesiac: 39 € a 19 € za ďalší obchod.
 • Možnosť vyskúšať si službu na 30 dní zadarmo.
 • Prémiová podpora – cez telefón a e-mail. Prémiová podpora aj od Google.
 • Žiadna výpovedná lehota – predplatné a CSS je možné kedykoľvek zrušiť.
 • Super tooly na segmentáciu a dostupné štatistiky. 

Nevýhody:

 • Anglická platforma, čiže komunikácia v angličtine.
 • Menej osobný prístup.

Pricemania CSS 

Pricemania je nákupným poradcom a asistentom pre každého spotrebiteľa, ktorý uvažuje o nákupe na internete. Hlavnou pridanou hodnotou je porovnanie cien a kvality viac než milióna produktov z ponuky vyše 8 000 slovenských e-shopov. Porovnávať tak môžete s viac než 3,7 milióna ponúk. Okrem toho má Pricemania aj CSS program. Zapojenie sa do služby je veľmi jednoduché, ide o zopár jednoduchých krokov, pričom so všetkým pomôže promptná slovenská podpora.

Výhody: 

 • Slovenský support a osobný kontakt s človekom zo Slovenska.
 • 100 % nezávislé – nie je podmienkou využiť agentúrne služby. Môžete pokračovať v inzercii aj s agentúrou, ktorú ste mali doteraz
 • Možnosť vyskúšať si službu na 30 dní zadarmo.
 • V spolupráci s agentúrou Blue Winston v prípade záujmu zabezpečia aj profesionálnu správu a optimalizáciu Google Shopping kampaní. 
 • Prémiová podpora 24/7 – Blue Winston je najväčší Channel Partner pre CEE región.
 • Žiadna výpovedná lehota – predplatné a CSS je možné kedykoľvek zrušiť.

Nevýhody:

 • Trochu vyššia cena mesačného programu 49 €. Pri väčšom počte účtov sú ale možné objemové zľavy. 

Priceton

Oficiálny CSS Partner spoločnosti Google v 21 krajinách Európy. Produkty môžu aj zalistovať do Marketplace shopping.priceton.eu. Inzerenti tak získajú ďalší spôsob, ako oslovit a získat zákazníkov, ktorí hľadajú produkty danej firmy.

Výhody: 

 • Žiadna výpovedná lehota – predplatné a CSS je možné kedykoľvek zrušiť.
 • Napojenie je veľmi jednoduché, v existujúcom Google Merchant Center stačí zmeniť poskytovateľa CSS.

Nevýhody:

 • Trochu vyššia cena mesačného programu 1 199 Kč (49,80 €). Každá ďalšia doména stojí 599 Kč (24,90 €). Sú však ochotní ponúknuť lepšiu cenu v prípade, že nájdete lacnejšiu konkurenciu.
 • Bez možnosti vyskúšať službu bezplatne. 

Ako byť úspešný s CSS partnerom

Existujú dve hlavné oblasti, ktoré tvoria základ úspechu s CSS partnermi. Prvým je kvalita obchodnej ponuky a druhým je partnerská stratégia. Čo s veľkou pravdepodobnosťou teda zaručí úspech pri spolupráci s CSS partnerom? 

 • Ponuka –  Východiskovým bodom je zabezpečiť, aby firma spĺňala všetky požiadavky na inzerciu. Dobrým ukazovateľom úspechu s CSS je efektívny existujúci konverzný pomer, pretože to ukazuje, že zvyšujúci sa počet návštevníkov pravdepodobne povedie k vyšším predajom. Potrebné sú aj kvalitné webové stránky, produkty a dátový kanál.
 • Konkurencieschopnosť –  Váš inventár by mal mať konkurencieschopnú cenu a informácie o produkte by mali obsahovať kvalitné obrázky a recenzie od predchádzajúcich zákazníkov. Dostupnosť na sklade je tiež dôležitá, najmä preto, že môže spôsobiť problémy so zobrazovaním v reklamách.
 • Dopyt na trhu – Ďalším ukazovateľom úspechu je dostatočný dopyt spotrebiteľov po vašich produktoch. Môže sa to prejaviť na základe objemu vyhľadávania jednotlivých položiek alebo kategórie produktov.
 • Stratégia CSS – Úspešná partnerská stratégia bude vo veľkej miere závisieť od veľkosti podnikania. Pre väčšie alebo silné špecializované značky prinesie najlepšie výsledky spolupráca s viacerými partnermi CSS. V prípade menšej značky s menším inventárom, bude lepšie zamerať sa na prácu s jedným CSS. Výber prémiového partnera CSS zaistí vyššiu úroveň zákazníckych služieb a skúseností vzhľadom na kvalifikačné požiadavky, ktoré má Google, takže ušetrí testovanie viacerých poskytovateľov.

Čo na to hovorí expert na CSS?

„CSS program vnímam špeciálne v období, kedy sa u väčšiny inzerentov zvyšuje PNO a teda klesá efektivita reklamy, za veľmi dobrý spôsob ako si s minimálnou náročnosťou zlepšiť výkon Performance Max (resp. Google Shopping) kampaní v rámci e-commerce segmentu. Efekt CSS programu sa prejavuje v podobe zníženia priemernej ceny za preklik (CPC) až do 20 %. Reálne tak môže ísť o stovky až tisícky EUR dodatočného zisku pre majiteľa e-shopu, v závislosti od spendu inzerenta. V Pricemania CSS programe máme aktuálne zapojených už viac ako 80 účtov a máme cca 90 % úspešnosť prechodu z bezplatného do plateného režimu. Aj z toho je zrejmé, že e-shopy si službu pochvaľujú a prináša im želaný výsledok.“

Michal Král, zakladateľ Pricemania

Záver

Pre spotrebiteľov predstavujú CSS systémy výhodný nástroj na jednoduché porovnávanie cien a nájdenie najlepších ponúk. Tieto systémy šetria čas a úsilie pri nákupe, umožňujú im urobiť informované rozhodnutia a nakupovať s dôverou. Na základe našich skúseností prebieha prechod na CSS partnera bez problémov, veľkú časť nastavení zastrešuje samotný CSS partner. 

V účte e-shopu so sortimentom Farby a laky sme zaznamenali zvýšenie konverzií, ale zároveň aj zvýšenie ceny. Miera prekliku mierne stúpla a kliknutia narástli. ROAS narástla o 129 %. 

Vplyv prechodu na inzerciu cez CSS Partnera Pricemania v PMax kampani v účte so sortimentom Farby a laky 
Zdroj: vlastný screenshot

V účte e-shopu so sortimentom Výživové doplnky sme zaznamenali zvýšenie konverzií, ale zároveň aj zvýšenie ceny. Miera prekliku veľmi mierne klesla a kliknutia narástli. ROAS klesla o 56 %. Vzhľadom na návratnosť sa prechod oplatil v prvom prípade pri e-shope so sortimentom Farby a laky. 

Vplyv prechodu na inzerciu cez CSS Partnera Pricemania v PMax kampani v účte so sortimentom Výživové doplnky
Zdroj: vlastný screenshot

Pri rozhodovaní, že prejdete pod CSS partnera, pamätajte na to, že pri nízkom spende v shoppingu (menej ako 2 000 € mesačne), sa na základe našich skúseností prechod na CSS až tak neoplatí riešiť vzhľadom na cost/benefit. E-shop so sortimentom Farby laky spenduje 4 000 – 5 000 € mesačne, pričom e-shop s Výživovými doplnkami v priemere 1 700 €. 

Každopádne ak napr. úspora pri reklamách bude aspoň 10% a kampaň spenduje 1 000 € mesačne, tak aj tak bude e-shop každý mesiac 50 € v pluse, aj pri mesačnom poplatku 49 € CSS partnerovi. Ročne by to bolo +600 €. U väčšiny e-shopov dokonca spend časom rastie. Je teda potrebné zvážiť si všetky pre a proti a vybrať ideálneho CSS partnera, na základe toho, čo od neho očakávate. Veríme, že k tomu vám pomôže aj náš článok. 

Páčil sa vám článok? Zdieľajte ho s priateľmi
Jana Mešťanová
Jana Mešťanová

Pracujem na performance kampaniach v Google Ads, Facebook Ads a porovnávačoch. Tvorím články na blog, školenia a starám sa o firemné teambuildingy.

Získajte užitočné marketingové tipy

Buďte medzi prvými, ktorí si prečítajú naše nové články.

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.