Získajte užitočné marketingové tipy

Budeme vám posielať len užitočný obsah. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.

Lokálne kampane v Google Ads – ako ich využiť naplno?

Existuje mylná predstava, že online marketing vo vyhľadávaní prináša výhody len spoločnostiam, ktoré sa snažia prilákať globálne publikum na internete. Práve takéto uvažovanie spôsobuje, že mnoho malých miestnych firiem sa do inzerovania prostredníctvom PPC marketingu ani nepúšťa. Pritom PPC kampane, ktoré generujú miestne osobné návštevy, patria medzi najúspešnejšie.  

Lokálne publikum je v tomto prípade oveľa cennejšie ako široké globálne publikum. Ak ste majiteľom kamennej prevádzky, zanedbanie cielenia na zákazníkov v oblasti, v ktorej prevádzka sídli, vedie k celkovo slabšiemu výkonu kampaní. Bola by škoda nevyužiť silu lokálnych PPC kampaní a míňať rozpočet na menej relevantné globálne publikum. 

Čo sú to lokálne kampane?

Miestna PPC kampaň umožňuje pomocou plateného vyhľadávania a grafických reklám zacieliť na publikum v konkrétnej oblasti, zvyčajne v bezprostrednom susedstve samotnej firmy alebo kamenného obchodu. Kampane sú ideálne pre spoločnosti, ktoré chcú cieliť iba na zákazníkov v rámci rozsahu poskytovania ich služieb alebo pre miestne obchody a podniky, ktoré chcú zvýšiť návštevnosť. Stratégia kampaní sa zameriava na kľúčové slová s lokalizovaným zámerom a využíva možnosti geografického zacielenia. Zabezpečuje zacielenie na užívateľov, ktorí sa v danej chvíli nachádzajú na požadovanom mieste. Pri lokálnych kampaniach sa najčastejšie používa zacielenie na oblasti okolo vášho miesta podnikania, ale je možné ich zacieliť na akékoľvek iné miesto. 

Jedna z možností zobrazovania lokálnej kampane
Zdroj: vlastný screenshot

Miestne kampane zjednodušujú proces nastavenia kampaní tak, aby uľahčili propagáciu na najväčších platformách spoločnosti Google vrátane Vyhľadávacej siete, Máp, YouTube a Obsahovej siete. Pomáhajú podnikom poskytovať ich potenciálnym zákazníkom informácie, ktoré potrebujú, aby sa mohli rozhodnúť kedy a ako navštívia ich obchody. Stačí pridať niekoľko riadkov textu, vyhradiť rozpočet, nastaviť kampaň a zvyšok je optimalizovaný tak, aby váš podnik zákazníci našli. 

Prečo sú lokálne PPC kampane efektívne

Lokálne kampane sú výrazne efektívnejšie ako iné typy reklám. Existuje niekoľko dôvodov, prečo je  používanie týchto kampaní dobrou stratégiou pre mnohé podniky:

 • Relevancia je dôležitou súčasťou úspešného PPC marketingu. Ovplyvňuje nielen mieru prekliknutia a ďalšie kľúčové metriky, ale aj vyššie skóre kvality. Keď spojíme miestne publikum s PPC reklamami, je tento základný prvok relevantnosti prakticky zaručený. 
 • Potenciálni zákazníci, ktorí vyhľadávajú kľúčové slová týkajúce sa miestneho podniku, majú s veľkou pravdepodobnosťou zámer vykonať nejakú akciu. Ak niekto hľadá napr. “pizza v mojom okolí” alebo “automechanik v mojom meste”, je to preto, lebo okamžite chce pizzu alebo potrebuje automechanika. Prilákať publikum, ktoré vyhľadáva podobné výrazy, je nesmierne hodnotné. 
 • Miestne publikum je vo svojej podstate hodnotnejšie, pretože má možnosť vykonať akciu online, telefonicky ale aj osobne v sídle spoločnosti. Zákazníci majú radi viac možností. 
 • Keďže cieľom lokálnych kampaní je prilákať zákazníkov na konkrétnom geografickom  mieste, konkurencia v kľúčových slovách môže byť oveľa menšia ako v globálnych kampaniach. Tým pádom klesá cena za klik a za rovnaký budget viete osloviť viac potenciálnych zákazníkov. 

Kombináciou týchto výhod získate reklamnú kampaň, ktorá je relevantnejšia, výkonnejšia, s nižšou konkurenciou, cenou a oslovuje veľmi hodnotný segment publika. 

Základné požiadavky na používanie lokálnej kampane

Samozrejme, že na používanie miestnych kampaní potrebujete mať v prvom rade aspoň jednu kamennú prevádzku. Tak budete môcť sledovať konverziu návštevy kamenného obchodu. Okrem toho je ale potrebné splniť aj niekoľko ďalších požiadaviek:

 • Na začiatku si zistite, či je možné používať kampane v danej krajine, kde máte kamenné predajne (ak ide aj o krajiny mimo Slovenska).
 • Pripojte účet Google My Business k svojmu účtu Google Ads.
 • Pre každý zo svojich kamenných obchodov si vytvorte samostatnú prevádzku v Google My Business.
 • V službe Google My Business si nechajte overiť aspoň 90% zo svojich prevádzok.
 • Zaistite, aby vo vašom účte bolo aktívne rozšírenie o adresu alebo pridružené rozšírenie o adresu.
 • Majte na serveri dostatok údajov o návštevách predajní, aby ste ich mohli pripísať kliknutiu na reklamu alebo viditeľným zobrazeniam a prekročiť limity osobných údajov používateľov. Google sleduje návštevy obchodu pomocou GPS histórie telefónu, aby vedel priradiť, či daný návštevník prišiel do predajne po tom, ako klikol na reklamu. 

Kde všade sa môžu zobraziť vaše reklamy 

Reklamy lokálnych kampaní sa môžu zobrazovať v celom ekosystéme spoločnosti Google. Patria sem Vyhľadávacia sieť Google, Mapy, YouTube a Obsahová sieť Google. 

Ako reklamy vyzerajú a akým spôsobom ich Google umiestňuje? 

Zdroj: support.google.com/google-ads

Keď zákazníci vyhľadávajú firmu s kamennou prevádzkou alebo prehľadávajú oblasť, v ktorej sa daná prevádzka nachádza, Google priradí toto vyhľadávanie k miestu firmy. Takáto reklama sa môže zobraziť každému, kto sa nachádza v blízkosti alebo prejaví záujem o polohu vášho kamenného obchodu. 

Zdroj: support.google.com/google-ads

Google priraďuje vašu reklamu k hľadaným výrazom, ktoré sú relevantné pre vašu firmu a jej umiestnenie.

Zdroj: support.google.com/google-ads

Google Ads môže zobrazovať vaše reklamy na YouTube tam, kde s najväčšou pravdepodobnosťou zaujmú potenciálnych zákazníkov, ktorí navštívia kamenný obchod.

Zdroj: support.google.com/google-ads

Reklamy sa môžu zobrazovať tam, kde sú v obsahovej sieti Google najrelevantnejšie. Google Ads optimalizuje, kde sa reklamy zobrazia, aby dané obchody získali najväčšiu pozornosť. 

Postup, ako nastaviť lokálnu kampaň v Google Ads

Keďže ide o inteligentnú kampaň, vytvorenie a nastavenie kampane je celkom jednoduché. Je potrebné nastaviť najmä rozpočet a vytvoriť reklamy. Pri vytváraní novej kampane vás Google Ads privíta obrazovkou, z ktorej si vyberiete cieľ kampane. V našom prípade to budú Návštevy a promá miestnej predajne. Táto možnosť bude viditeľná iba v prípade, ak už ste nakonfigurovali svoj účet Google My Business.

Zdroj: vlastný screenshot

V ďalšom kroku vyberiete umiestnenie obchodu alebo “affiliate” lokácie. Ak použijete miesta Google My Business, tak si môžete zvoliť všetky miesta alebo vybrať skupinu miest, ktorú ste si už predtým vytvorili.

Zdroj: vlastný screenshot

V prípade “affiliate” lokácií použite okno “výber reťazca” na výber krajiny, v ktorej sa lokácia nachádza a potom “reťazec umiestnenia”. Môžete použiť všetky podmnožiny tohto reťazca. Google reklamy si už automaticky odvodia geografické zacielenie rádiusu na základe umiestnenia firmy alebo pobočky, ktoré sú vybrané v kampani. Ak je to potrebné, je možné niektoré geografické polohy aj vylúčiť.

Kliknite na Pokračovať. Do poľa pre názov kampane zadajte názov. Vyberte jazyk, stanovte budget a ak pôjde o dočasnú kampaň, zadajte dátum začatia a dátum ukončenia.  Lokálne kampane majú len jednu možnosť stratégie ponúkania cien – maximalizácia hodnoty konverzie – a tá je nastavená automaticky. Ak chceme s touto stratégiou dosahovať dobrú výkonnosť, je potrebný dostatočný objem konverzných akcií. Preto si vyberajte konverzné akcie, ktoré tento objem dokážu priniesť. Môžete merať Návštevy obchodu, Kliknutia na uskutočnenie hovoru alebo Trasu jazdy. Hodnota konverzií sa dá upraviť v účte Google Ads v ponuke Nástroje v časti Konverzie

Zdroj: vlastný screenshot

Posledným krokom je vytvorenie reklamy. Sem zadáte ľubovoľný text, obrázky, logá a video. Mapa s lokáciou vášho podniku sa vytvorí sama. Neváhajte použiť feed produktov. V reklame sa zobrazia produkty, ktoré sa nachádzajú v danej prevádzke s cenou, za ktorú ich kúpite v danej prevádzke. Reklamy a ich umiestnenia skontrolujte v náhľade na pravej strane a ak ste spokojní, vytvorte kampaň.

TIP: Pri reklamách skúste uvažovať nad rámec reklám pre tradičné vyhľadávanie. Chcete motivovať ľudí, aby navštívili vašu kamennú prevádzku, nie sa len jednoducho preklikli na váš web. Preto používajte pútavé obrázky a videá. Ak niekto hľadá pizzeriu, ukážte mu, že práve váš produkt mu dokáže zahnať hlad a potešiť chuťové poháriky. 

Pre koho sú lokálne kampane určené? 

Vedia byť efektívne pre mnoho typov firiem. Nie sú obmedzené len na spoločnosti, ktoré chcú prilákať publikum v ich bezprostrednom okolí. Lokálne PPC kampane je možné použiť kedykoľvek, keď chcete zacieliť na publikum v presnej geografickej lokácii. V akých oblastiach podnikania vedia miestne kampane priniesť požadovaný efekt? 

 • Miestny podnik alebo obchod, ktorý chce dosiahnuť viac návštev a prilákať viac zákazníkov z okolia. To sú najčastejší používatelia lokálnych kampaní. 
 • Servisná spoločnosť, ktorá chce do svojej pobočky pritiahnuť relevantných zákazníkov z okolia. Servis dokážu vykonávať len v mieste svojej adresy a kampane im môžu pomôcť dostať sa do povedomia miestnym obyvateľom a zákazníkov v okolí, ktorí potrebujú využiť ich služby. Autoservis je typickým príkladom servisu, pre ktorý sú lokálne kampane ideálne.
 • Spoločnosť zameraná na cestovný ruch, pohostinstvá alebo udalosti. Potrebuje prilákať zákazníkov na konkrétne miesto. Miestne kapane sa dajú použiť aj mimo oblasti podnikania. Ak organizujete podujatie alebo sa snažíte prilákať turistov, má zmysel zacieliť aj na oblasti mimo adresy spoločnosti a dať o sebe vedieť širšiemu okoliu.  
 • Väčší podnik otvárajúci nové pobočky. Ak veľká spoločnosť otvára novú pobočku alebo chce vstúpiť na nové miesto na trhu, potrebuje dostať značku do povedomia a pritiahnuť pozornosť. Používanie miestnych kampaní môže byť cenným spôsobom, ako si začať budovať reputáciu v novej oblasti, kde značku ľudia ešte nepoznajú.

10 osvedčených postupov pre lokálne kampane

Bez ohľadu na to pod aký druh podnikania spadáte, ak chcete využívať miestne kampane alebo ich už využívate, je dobré pochopiť osvedčené postupy pre tieto kampane.

1. Majte priamy plán a účel

Ako už bolo vyššie spomenuté, lokálne kampane môžu použiť rôzne firmy a spoločnosti s rôznymi cieľmi. Je však dôležité stanoviť si tento cieľ hneď na začiatku. Vopred vypracovaný plán a stanovený cieľ pomôžu pri výbere konverzií, ktoré budeme merať, pri zacielení na relevantné publikum a pri stanovení vhodného budgetu.

2. Vytvorte si záznam v Google My Business

Pravdepodobne ste už tento krok absolvovali. Ak ešte náhodou nie, tak vytvoriť si záznam v GMB je prvým krokom k vytvoreniu lokálnej kampane. Ponúka kompletný profil vašej firmy vo vyhľadávaniach Google. Zahŕňa všetky informácie dôležité pre vašich zákazníkov, ako je adresa, telefónne číslo, otváracie hodiny, atď. 

Pamätajte, že profilom v Google My Business necielite len na nových zákazníkov, ale aj na zákazníkov, ktorí už vašu firmu alebo podnik poznajú. Preto udržujte svoj profil stále aktuálny. Ak sa zmenia otváracie hodiny z dôvodu sviatku alebo z dôvodu momentálnej situácie okolo Covid-19, nezabudnite ich upraviť. Aktualizujte si aj dostupnosť, ak vaša predajňa slúži len ako výdajňa tovaru alebo ako reštaurácia poskytujete momentálne len rozvoz.  

Profil v Google My Business
Zdroj: vlastný screenshot

3. Vylepšite reklamy pomocou rozšírení stránok

Zákazníci pri vyhľadávaní nemajú vždy záujem prekliknúť sa na web. Niekedy hľadajú len kontakt, telefónne číslo, prípadne e-mail. Na to slúžia rozšírenia stránok. Ak ich nebudete používať, môže to viesť k nezáujmu potenciálneho zákazníka kliknúť na reklamu.

4. Nespoliehajte sa na jediné jedno miesto 

Lokálne kampane fungujú najlepšie, ak necielite len na jedno miesto. Takto otvoríte dvere širšiemu publiku a môžete jednotlivé miesta medzi sebou porovnávať a zisťovať, ktoré oblasti majú lepší výkon. 

5. Nebojte sa vylúčiť niektoré geografické polohy

Svoj rozpočet chcete využiť čo najefektívnejšie, preto potrebujete cieliť na najrelevantnejšie publikum. Vylúčte umiestnenia, ktoré tam nespadajú. 

6. Používajte svoj budget rozumne

Premyslite si, koľko chcete do kampane investovať a rozložte si to na určité obdobie. Nie je rozumné minúť hneď naraz celý budget. Prispôsobujte sa výkonu kampaní. Ak prinášajú dobré výsledky, podporte ich, ak začnú stagnovať, budget obmedzte. Investujte tam, kde to má zmysel. Určite si hodnotu konverzie a dbajte na to, aby sa vám investícia vrátila. 

7. Prispôsobte reklamu konkrétnemu miestu

Dôvodom, prečo miestne kampane fungujú lepšie ako globálne je ten, že kampaň  je priamo “šitá” pre danú lokalitu. Prispôsobujte tomu aj reklamy. Zahrňte názov cieľovej oblasti do reklamného textu, aby publikum vedelo, že sa ho reklama týka. Používajte miestny slang, zahrňte nejaký známy orientačný bod a iné indície špecifické pre cieľovú oblasť. 

8. Optimalizujte svoje vstupné stránky

Podobne ako pri reklamách, tak aj vstupné stránky môžete prispôsobiť lokálnemu publiku. Webové stránky nemajú obmedzený počet znakov, tak ak chcete doručiť potenciálnym zákazníkom obsiahlejšie informácie, máte túto možnosť.

9. Pochopte, aký je váš marketingový atribučný model

Pri lokálnych kampaniach je dôležité pochopiť, aké konverzie chceme sledovať a kde k nim dochádza. Či chceme merať návštevy, kontakty cez telefón alebo trasu jazdy.

10. Zostaňte v obraze

Je jednoduché kampaň vytvoriť a nechať ju bežať. Sledujte však aj zmeny v oblasti lokálnych kampaní. Venujte pozornosť najnovším trendom, testuje nové stratégie v kampaniach. Udržujte si tiež prehľad o samotných miestach, na ktoré kampane cielite a prispôsobujte sa aktuálnym udalostiam. 

Online otvára podnikom veľmi veľa príležitostí. Môžu sa takto spojiť so zákazníkmi z celého sveta. Niektoré firmy a spoločnosti fungujú vyslovene len na online marketingu. Ak však prevádzkujete kamennú predajňu alebo podnik, netreba zabúdať na publikum pred vašimi dverami. Miestne publikum a lokálne PPC kampane ponúkajú pozoruhodné príležitosti, ktoré hoci nie sú tak rozsiahle, ako globálne kampane, no dokážu byť oveľa silnejšie a relevantnejšie. A to, že miestne publikum často praktikuje reklamu “z úst do úst” je len bonus, ktorý prispieva k budovaniu povedomia o vašej značke.

Páčil sa vám článok? Zdieľajte ho s priateľmi
Jana Mešťanová
Jana Mešťanová

Pracujem na performance kampaniach v Google Ads, Facebook Ads a porovnávačoch. Tvorím články na blog, školenia a starám sa o firemné teambuildingy.

Získajte užitočné marketingové tipy

Buďte medzi prvými, ktorí si prečítajú naše nové články.

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.