Získajte užitočné marketingové tipy

Budeme vám posielať len užitočný obsah. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.

Prípadová štúdia: Google Ads

BHcase.sk: Nárast obratu o 1200 % aj v silnom konkurenčnom prostredí

BHcase je košická spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom príslušenstva pre mobilné telefóny, tablety, smart hodinky a ďalšie elektronické zariadenia. Bola založená Tomášom Lehockým v roku 2014 a odvtedy si získala stabilné postavenie na slovenskom trhu.
„Spolupráca s Boosters je pre nás veľmi prínosná. Pomohli nám zvýšiť povedomie o našej značke a zvýšiť predaj našich produktov. Vytvorili komplexnú marketingovú stratégiu pre Google Ads. Neustále hľadajú nové spôsoby, ako zvýšiť predaje na rôznych trhoch. So spoluprácou s Boosters sme veľmi spokojní. Veríme, že nám pomohli posunúť sa vpred a dosiahnuť naše marketingové ciele. Berieme ich ako neoddeliteľnú súčasťou násho úspechu.“
Tomáš Lehocký

majiteľ BHcase

Predstavenie klienta

Košická spoločnosť BHcase v súčasnosti pôsobí okrem Slovenska v Česku a v Maďarsku, s plánmi expanzie na ďalšie európske trhy. Vo firme sa zameriavajú na kvalitu, prozákaznícky servis a rýchlu dostupnosť produktov. Okrem predaja príslušenstva od dodávateľov sa BHcase venuje aj výrobe vlastných produktov. Pod vlastnou značkou BHcase vyrába kryty pre najnovšie modely mobilných telefónov. Snaží sa sledovať najnovšie trendy, ponúkať zákazníkom najširšiu možnú ponuku produktov s jednoduchým a pohodlným nákupom.
1. krok

Vstupná analýza

Pán Lehocký nás prvý krát kontaktoval na jeseň roku 2019 s tým, že by rád zlepšil výkon Google Ads kampaní, ktoré mu dovtedy spravovala košická renomovaná agentúra. V účte boli v tomto období spustené search kampane a štandardná shopping kampaň.

Google Ads kampane 9/2019

Pôvodné nastavenie kampaní 09/2019

 

Postupovali sme ako vždy analýzou. Keďže bol účet spravovaný profesionálnou agentúrou, kampane neboli spravované zásadne zle, no boli tam medzery, ktoré sme navrhli riešiť. Po vyhodnotení sme navrhli realizovať viaceré úpravy z našej strany a takisto aj zmeny na strane webu.

Ako jeden z nedostatkov v účte sme si všimli nízke skóre kvality z dôvodu slabej segmentácie kampaní a možno aj kvôli tomu, že pôvodný správca tomuto parametru neprikladal veľkú dôležitosť. Nakoniec práve táto metrika mala zásadný dopad na ďalší pozitívny vývoj.

Ďalším dôležitým bodom bola aktívna komunikácia s vývojárom pôvodného webu, kde sme identifikovali nízke skóre optimalizácie webu z pohľadu rýchlosti, čo malo určite dopad na výkonnosť pri prezeraní stránky a sekundárne aj na výkonnosť v spomínanom skóre kvality reklám.

Z analýzy vyplynuli nasledujúce návrhy:

 • Lepšia segmentácia kampaní za účelom zvýšenia skóre kvality.
 • Doplnenie nových kampaní.
 • Doplnenie DSA kampane.
 • Lepšia práca s negatívnymi výrazmi.
 • Vylepšenia na strane cieľových stránok.
2. krok

Návrh riešenia

Začínali sme s rozpočtom 500 €, čo v porovnaní s dnešnými rozpočtami bolo skutočne málo z hľadiska plánovania štruktúry, no celkom sme si s tým poradili.

Nová štruktúra obsahovala:

 • Search kampane: pretvorili sme štruktúru kampaní podľa kategórií na webe a doplnili sme DSA kampaň, ktorá v účte chýbala a pomohla zachytávať výrazy, ktoré v search kampaniach neboli pokryté.
 • Smart Shopping kampaň: v účte bola spustená len štandardná shopping kampaň, preto sme sa rozhodli využiť strojové učenie a spustili sme v účte aj Smart Shopping kampaň.
 • Viac sme začali  pracovať na vylučovaní nerelevantných výrazov a segmentácii, čo situáciu v účte výrazne zmenilo.
3. krok

Dosiahnuté výsledky

Vstupné štatistiky

Google Ads 10/2019

Náklady: 555,77 €

Konverzie: 104

Obrat: 2 567 €

Naše výsledky

Google Ads 10/2023

Náklady: 4 746,28 €

Konverzie: 653,93

Obrat: 33 675,31 €

Po mesiaci boli v účte viditeľné zlepšenia výkonu. Nárast konverzií o 136,36 %, hodnoty konverzií o 168,58 % a návratnosti o 113,80 %.

Klient to už po prvom mesiaci vyhodnotil slovami v reakcii na report: “Čísla sú super, veríme, že to ešte porastie. Zatiaľ spokojnosť veľká :).”

Medzimesačné porovnanie výkonu kampaní 10/2019 vs 09/2019

 

Prvé medziročné porovnanie takisto ukázalo potešujúce zlepšenie.

Medziročné porovnanie výkonu kampaní 10/2019 vs 10/2018

Rok 2020

V roku, kedy sa začalo “corona obdobie”, väčšina podnikov zaznamenala veľké poklesy, ale niektoré podniky práve vďaka zatváraniu fyzických predajní rástli. To bol aj prípad nášho klienta. 

Vo februári 2020 klient pridal do svojho portfólia remienky pre Apple Watch, ktoré, ako sa časom ukázalo, priniesli veľký úspech a pre firmu to bol strategicky úspešný ťah.

V účte sme počas roka:

 • vytvorili samostatnú search a smart shopping kampaň pre remienky na Apple Watch,
 • integrovali web konverzie do účtu pre efektívnejšie vyhodnocovanie výkonnosti,
 • rozširovali jednotlivé kategórie o podkategórie, ktoré získavali na výkonnosti,
 • vytvorili brandovú kampaň pre zachytávanie brandových výrazov a možnosť sledovať vývoj brandových výrazov,
 • začali s tvorbou display a discovery awareness kampaní v predvianočnom období a tvorbou remarketingových kampaní.
ukážka reklamy z Discovery kampane v roku 2020

 

Pán Lehocký pozorne sleduje vývoj na trhu a vždy po predstavení nového typu telefónu alebo modelu hodiniek sa v BHcase pripravujú, aby pri spustení predaja bolo na e-shope bhcase.sk ich príslušenstvo už dostupné.  Práve toto pružné reagovanie na potenciálny dopyt nám dlhodobo umožňuje pripravovať kampane v predstihu a včas reagovať na dopyt v Googli.

Medziročné porovnanie výkonu účtu v roku 2020 s rokom 2019

Počet konverzií sa medziročne zvýšil o 186,76 %, hodnota konverzií o 275,70 % a zvýšila sa takisto návratnosť investície do reklamy (ROAS) a to o 158,61 %.

Rok 2021

Sústredili sme sa na:

 • kategorizáciu produktov a stanovenie ich návratnosti,
 • optimalizáciu kampaní a zastavili sme dlhodobo nevýkonné search kampane,
 • zmenu atribúcie na atribúciu na základe dát,
 • tvorbu dynamického remarketingu,
 • ale takisto sme zaostrili pozornosť na samotný web. Konkrétne jeho rýchlosť, filtrácie produktov a ďalšie dôležité faktory z hľadiska nákupného procesu, čo sme navrhli riešiť postupným redizajnom webu. Keďže na webe bola najväčším problémom jeho rýchlosť, po našich návrhoch začal klient spoluprácu so SEO špecialistom a v auguste 2021 prebehli na webe prvé úpravy URL adries a v decembri prebehli ďalšie úpravy podľa SEO požiadaviek.
Medziročné porovnanie výkonu účtu v roku 2021 s rokom 2020

V období Corony, počas rokov 2020 a  2021 vzniklo na Slovensku veľké množstvo e-shopov. V roku 2021 dokonca až štvrtina všetkých e-shopov na Slovensku. (údaje zo 6.ročníka prieskumu E-shop Barometer 2021), čo sa prejavilo rastom konkurencie, s ktorou sme museli zabojovať aj u nášho klienta a tento rok nebol ani práve “štandardným” rokom fungovania trhu. V roku 2021 sa e-shop vracal do “normálu”, ale stále sme pokračovali v raste. V porovnaní s rokom bez Corony, s rokom 2019, sme dosiahli nárast konverzií o 219,03 %, hodnota konverzií vzrástla o 300,76 % a návratnosť o 108,08 %.

Porovnanie Google ad účtu rok 2021 vs 2019

Rok 2022

Po úspešnom začiatku nastali vo februári nečakané obrátky spojené so začiatkom vojny na Ukrajine, čo sa prejavilo aj na spotrebiteľskom správaní. Takisto ku sklonu nakupovať neprispela ani zvyšujúca sa inflácia. Podľa výsledkov štúdie Heureka Group za rok 2022:

slovenský e-commerce po troch mega rastových rokoch poklesol o 13 %.”

My sme účte pokračovali zmenami v segmentácii, teraz už Max Performance kampaní. Keďže klient investoval v predchádzajúcom roku do SEO úprav na webe, výdavky na redizajn webu sa presunuli na nasledujúci rok a my sme sa sústredili hlavne na dosahovanie požadovanej návratnosti v účte.

 • Odčlenili sme produkty s najvyššou maržou do samostatnej Max Performance kampane. 
 • Vytvorili sme kategorickú DSA kampaň.
 • Pokračovali sme v tvorbe obsahových awareness kampaní, ktoré sme do účtu zaradili už v októbri. Pri tvorbe bannerov sme tento rok zapojili interného grafika, ktorý pre klienta vytvoril novú vizuálnu komunikáciu.
ukážka bannerov pre discovery kampane v roku 2022

Počas roka sme neustále optimalizovali kampane, sústredili sa na vyladenie výkonnosti Max Performance kampaní a na dosahovanie požadovanej návratnosti, ktorú sme aj dosiahli.

 

Porovnanie výkonu rok 2022 vs 2021

Rok 2023

V tomto roku prišlo k dôležitej zmene a tou bol redizajn webu. K zmene došlo v septembri 2023. Pri porovnaní konverzného pomeru pred a po redizajne došlo k nárastu o +14,78 %.

 • V účte sme počas roka zastabilizovali cieľovú návratnosť kampaní, ktorá nám umožnila pridať do účtu aj produkty, ktoré sme dovtedy v kampaniach nepropagovali.
 • Vytvorili sme kampaň so Zombie produktmi, ktoré kvôli machine learningu nedostávali v aukciách dostatočný priestor.

Pri medziročnom porovnaní výsledkov za rok 2023 je vidieť opäť zlepšenie výsledkov. V roku 2023 sme dosiahli 9 082,57 konverzií oproti 3 244,19 konverziám (medziročný nárast o 179,96 %). Hodnota konverzií vzrástla zo 112 956,91 € na 410 961,81 € (medziročný nárast o 263,82 %). ROAS 588,18 % (nárast o 7,97 %).

Porovnanie výsledkov rok 2023 vs 2022

Neustála snaha o zlepšenie, pružné reagovanie na požiadavky trhu, na skúsenosti používateľov s webom, ochota púšťať sa aj do náročnejších zmien (akou je aj redizajn webu) sú zo strany klienta obrovským plus pre úspešnú spoluprácu. BHcase nás dlhodobo presviedča o tom, že spolupráca môže úspešne fungovať len pri vzájomnej dôvere a odvahe nebáť sa robiť zmeny.

Od začiatku spolupráce, od októbra 2019 do októbra roku 2023 sa nám podarilo dosiahnuť nárast v počte konverzií z pôvodných 104 konverzií v októbri 2019 na 653,93 konverzií v októbri 2023 (nárast o 528,78 %). Hodnota konverzií vzrástla z pôvodných 2 567,09 € na 33 675,31 € (nárast o +1 211,81 %) ROAS sa zvýšila zo 461,90 % na 709,51 % (nárast o +53,61 %).

Porovnanie výsledkov 10/2023 vs 10/2019

 

Porovnanie výsledkov rokov 2023 vs 2019

Zhrnutie a záver

Prípad BHcase ukazuje, že aj vo veľmi konkurenčnom odvetví sa dá uspieť, keď sa snúbi dobrý produkt, so správnou cenou, rýchlym a používateľsky príjemným webom a správne nastavenou Google stratégiou.

Potrebujete pomoc so správou reklamných kampaní na Googli a na Facebooku?