Získajte užitočné marketingové tipy

Budeme vám posielať len užitočný obsah. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.

Prípadová štúdia: Google Ads, Facebook Ads

98 % rast na 1,2 mil. € z Google Ads vďaka strategickým zmenám

Spoločnosti FEREX sme vďaka strategickému prístupu dokázali vylepšiť propagáciu v online priestore s medziročným rastom viac ako 98 %, a zastabilizovali online marketing do tej úrovne, že klient aktuálne už expanduje na zahraničný trh.
„Ďakujeme za profesionálny a strategický prístup k nášmu online projektu, vďaka čomu dokážeme významne rásť.“
Lukáš Časta

manažér projektu

Predstavenie klienta

FEREX je rodinná firma, ktorá pôsobí na trhu už cez 30 rokov. Zakladateľ firmy Ernest Bielik prišiel s nápadom výroby kontajnerov kvôli jeho nedostatku na trhu, ktorý identifikoval. Za niekoľko rokov sa firma rozrástla a dnes nie len že dodáva kontajnery viac ako 2000 obciam a mestám na Slovensku, no exportuje svoje produkty aj do Chorvátska, Bulharska, Rumunska, či dokonca Spojených Arabských Emirátov. Ako sa vyvíjala situácia na trhu, tak sa musel FEREX prispôsobiť a s nástupom lacných plastových kontajnerov od Európskych výrobcov musel začať s transformáciou svojho biznisu. Výroba už ide pomaly do úzadia a firma sa transformovala na distribútora a predajcu produktov pre záhradu a domácnosť.
1. krok

Vstupná analýza

Manažér projektu Ferex.sk Lukáš Časta nás oslovil v máji 2021 s prosbou, aby sme sa pozreli na ich online marketing, ktorý im už v tej dobe spravovala jedna online marketingová agentúra.

Začali sme teda štandardne s analýzou Google Ads účtu, ktorý z hľadiska štruktúry sortimentu tvoril podstatnú časť akvizície a bol teda najsilnejším kanálom.

Z hľadiska výkonnosti v účte to nebolo až tak zlé, boli tam dosahované stabilné výsledky, no počas analýzy sme natrafili na viaceré nedostatky a to hlavne:

 • Nekonzistentná kvalita reklám, kde niekde boli použité ešte staré ETA1 reklamy a niekde aj nové ETA2.
 • Nekonzistentná tvorba negatív na úrovni účtu, kde aj keď sa stretávame často s tým, že žiadne negatíva nie sú, tu boli kategorizované dosť nezrozumiteľne a nebolo jasné, že čo je ich obsahom.
 • Nesprávna stratégia kampaní, keďže bola použitá maximalizácia klikov, čo je stratégia, ktorá je možno vhodná v úvode spustenia kampaní, no určite nie dlhodobo.
 • Zastaralá štruktúra kampaní s veľkou segmentáciou, čo sa robilo skôr v minulosti a malo v účte okrem iného za následok to, že sa nedosahoval potrebný potenciál.
 • Naopak malá segmentácia skupín, resp. kľúčových slov, čo spôsobovalo nízke skóre kvality a tým pádom vyššie náklady v propagácii.
 • Žiadne DSA kampane, ktoré by mohli rozšíriť pokrytie účtu o nové dopyty z vyhľadávacej siete.
 • Žiadna segmentácia Shopping kampane, čo pri danom rozsahu sortimentu bolo viac ako žiadúce.

Z hľadiska využívaných kanálov tam bol len Google Ads, pričom ako príležitosť pre lepšie pokrytie komunikácie v nákupnom procese sme identifikovali potrebu nasadiť Facebook Ads pre vybrané typy kategórii produktov a takisto Heureka Ads pre konečnú fázu v nákupnom procese a odchytenie zákazníkov, ktorí sú už tesne pred realizáciou nákupu.

2. krok

Návrh riešenia

Dôležitým strategickým krokom za obdobie spolupráce bol aj redizajn webu, prechod na vertikálne menu v hlavnej kategórii, ktoré umožnilo rozšíriť menu o ďalšie dôležité kategórie, ktoré firma plánovala strategicky zaradiť do sortimentu.

Pôvodná verzia ktorá pracovala s horizontálnou navigáciou bola veľmi dobre spracovaná, no chýbali jej aj niektoré prvky, ktoré by dokázali vylepšiť konverznú mieru webu tak, aby to nakoplo aj platené kampane, do ktorých sa už aj v minulosti veľa investovalo.

K webu sme klientovi dávali len v rámci konzultácií niektoré tipy, ktoré by dokázali vylepšiť konverznú mieru, tak ako to robíme bežne. Tieto a ďalšie veci boli zakomponované aj do novej verzie, ktoré už realizoval šikovný klientov vývojár.

Pôvodná verzia webu

Pôvodný vzhľad webu s horizontálnym menu.

Nová verzia webu

Nová verzia webu s vertikálnym menu.
Nová verzia webu s vertikálnym menu.

Na ďalšom obrázku vidno výsledný vplyv na výkonnosť webu po jeho redizajne. Metrika CLS sa výrazne zlepšila, čo určite prospelo celkovej výkonnosti stránky a konverznej miere e-shopu.

Metrika CLS v porovnaní s vývojom hodnoty konverzií.
Metrika CLS v porovnaní s vývojom hodnoty konverzií.

Realizácia

Na základe horeuvedenej analýzy účtu sme mali celkom jasný pohľad na nedostatky ako aj príležitosti v účte a podľa toho sme postupovali. Vedeli sme, že Google je pre tento typ biznisu veľmi silný nástroj, tak sme si dali skutočne záležať na tom, aby to bolo spracované kvalitne a bol dobre pokrytý nákupný proces v tomto kanáli.

Konkrétny navrhovaný postup:

 • Zjednotenie Search kampaní, za účelom zoskupenia eventov a lepšej optimalizácie.
 • Doplnenie nových čiastkových konverzií ako hlavných (kontakty).
 • Interné štrukturovanie shopping kampane za účelom lepšieho vyhodnocovania.
 • Zmena stratégie na max konverzií, keďže doterajšia stratégia necieli na konverzie.
 • Zmena atribučného modelu na Data-Driven.
 • Úprava reklám ETA (doplnenie ETA2).
 • Úprava responzívnych reklám (za účelom lepšieho hodnotenia).
 • Doplnenie remarketingu.
 • Doplnenie DSA kampane.
 • Reštrukturalizácia negatív na úrovni účtu.
 • Návrh a tvorba BW (BlueWinston) kampaní.
 • Doplnenie Local, Display alebo iných kampaní v obsahovej sieti.
 • Dodatočná analýzy kľúčových slov.
 • Tvorba nových manual search kampaní na základe dodatočnej kw analýzy.

V účte sme teda zrealizovali uvedené zmeny, čo nám trvalo približne 3 týždne a následne sme boli schopní kampane spustiť. No pôvodné kampane sme úplne nevypínali, aby sme mali istotu, že výkonnosť sa bude preklápať postupne a nedôjde k poklesu výkonnosti.

Kreatívy

Z hľadiska používaných kreatív máme od klienta viaceré formáty, od klasických textových reklám, cez bannery až po videá, ktoré sme zakomponovali do štruktúry účtu.

Klasické textové (responzívne reklamy)

Náhľad štandardnej responzívnej reklamy vo vyhľadávaní s rozšírením o odkazy na podstránky.

Bannerové reklamy (responzívne)

Náhľad dvoch typov reklám z responzívnej bannerovej reklamy, pričom jedna je s bannerom a druhá s textom a logom spoločnosti.

Bannerové reklamy (statické)

Štandardná bannerová statická reklama širšieho formátu (zapojené boli aj iné formáty).

Videá

Pri videách sme sa pri tomto klientovi prvý krát stretli so zaujímavým postupom. Po ponukách na tvorbu videa od renomovaných agentúr v sumách presahujúcich 10-tisíc € sa klient rozhodol realizovať video vo vlastnej réžii len v spolupráci so šikovným kameramanom. Výsledok je profesionálne spracované firemné video, ktoré nás milo prekvapilo a ktoré dodnes v účte používame na propagáciu značky FEREX.

Vývoj

Ako vidno aj na grafe nižšie, výkonnosť kampaní doslova explodovala, čo klient hneď spozoroval aj na výsledkoch celkových výnosov. Treba ale dodať, že takto významný nárast konverzií bol zapríčinený aj doplnením mikrokonverzií do účtu, ktoré sme nastavili ako hlavné pre lepšiu optimalizáciu kampaní a pri trafficu aj doplnenie smart kampaní. Neboli to ale hocijaké bezvýznamné konverzie, ale konverzie odoslaného či zrealizovaného kontaktu s firmou. Zaradiť toto do účtu bol dôležitý krok, keďže klient so svojim sortimentom získava mnoho zákazníkov aj takýmto spôsobom, teda mimo samotného predaja cez e-shop.

Porovnanie pred a po spustení 2021

Na nasledujúcom screenshote z účtu vidno porovnanie obdobia 12 mesiacov po spustení kampaní, čo bolo v júli 2021, s predchádzajúcim obdobím 12tich mesiacov. Ako vidno na screenshote, tak náklad stúpol o 124,21 % na 77 122 €, no výnos stúpol takisto výrazne, až o 98,23 % na slušných 1,195 milióna € len z Google Ads kampaní, a to všetko pri zachovaní veľmi slušného ROAS na úrovni 1550 %.

Významný prínos mal aj spomínaný nárast návštevnosti, ktorý medziročne stúpol až o 349 % na úroveň 819 108 klikov za obdobie 12 mesiacov, čo malo sekundárne pozitívny vplyv aj na ďalšie kanály a podporilo to celkovú výkonnosť eshopu.

Akonáhle sme spustili kampane s novou štruktúrou, tak sme zistili že existujú top sellers ktoré ťahajú väčšinu výkonu a tým možno utlmujú výkonnosť iných kategórií. Následne sme teda pristúpili k ich odčleneniu do samostatnej „Top sellers“ kampane s vlastnou stratégiou.

V ďalšom roku sme v tomto účte postupne aktivovali nové typy kampaní ako Discovery, Local Ads, či Performance Max s jasnou štruktúrou a segmentáciou, ktoré tiež priniesli pekné výsledky. Najväčšou zmenou boli práve spomínané Performance Max kampane, ktoré integrujú všetky typy kampaní. V rámci týchto kampaní sme neskôr zapojili aj skripty na kontrolu ich výkonnosti a na to, aby sme ich mohli ďalej škálovať.

Nezastavili sme sa len pri Google Ads kampaniach a po úspešnej reštrukturalizácii účtu sme pokračovali s prípravou štruktúry vo Facebook Ads a takisto prípravou integrácie do Heureky.

3. krok

Dosiahnuté výsledky

Vstupné štatistiky

Ročný obrat z Googl Ads: 599 tis. €
Ročný náklad Google Ads: 34 190 €
ROAS: 1 753 %
Počet konverzií: 5 864

Naše výsledky

Ročný obrat z Googl Ads: 1,189 mil. €
Ročný náklad Google Ads: 76 130 €
ROAS: 1 562 %
Počet konverzií: 15 994

Počas našej spolupráce sme dosiahli viaceré významné výsledky. Najväčší dopad malo zlepšenie výkonnosti kampaní, ktoré vychádzalo z podrobnej analýzy, ktoré nakoniec prinieslo +98.23 % navýšenie tržieb už v prvom roku spolupráce. Zároveň sme pri tak výraznom raste boli schopní zachovať si veľmi dobré ROAS na úrovni 1550 %.

 • Nárast počtu konverzií: +175,34 %
 • Nárast tržieb z Google Ads: +98,23 %
 • ROAS: 1550,36 %

Spomínané výsledky sa nepodarilo dosiahnúť len vďaka Google Ads kampaniam, ale vďaka komplexnému prístupu k online marketingu, zapojením Heureky ako reputačnej autority či Facebook a samozrejme spomínaným odvážnym zmenám, ktoré sa rozhodol klient realizovať na svojom webe.

Po skvelých výsledkoch aktuálne usilovne pracujeme na príprave expanzie s kampaňami na maďarský trh a úpravách na webe na maďarské prostredie, ktoré budeme onedlho spúšťať a vďaka čomu veríme, že sa klientov biznis podarí posunúť na ďalšiu úroveň.

Potrebujete pomoc so správou reklamných kampaní na Googli a na Facebooku?