Získajte užitočné marketingové tipy

Budeme vám posielať len užitočný obsah. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.

Prípadová štúdia: Google Ads

Eshopu Šperkovo.sk sme zvýšili výnosy z Google o 184% s viac ako dvojnásobným navýšením návratnosti

Pri e-shope Šperkovo.sk sme realizovali komplexnú reštrukturalizáciu účtu, ktorej predchádzala dôkladná analýza všetkých súčastí. Výsledkom bolo výrazné navýšenie výnosov z Google Ads v Q4 z 4 736,92 € na 13 493,42 € a to dokonca pri omnoho vyššej návratnosti.
„Na základe uplynulej spolupráce máme záujem v kampaniach pokračovať.“
Milan Stupala

Majiteľ

Predstavenie klienta

Malý e-shop špecializovaný na kreatívnych ľudí. Nájdete na ňom všetko pre vlastnú výrobu mydla, sviečok, decoupage či rôznu galantériu a aj kreatívne hračky pre deti. Majiteľ realizuje aj kreatívne kurzy v sídle svojej firmy v Bratislave.
1. krok

Vstupná analýza

Pre klienta sme ako vždy najskôr realizovali vstupnú analýzu účtu. Klient si dovtedy robil kampane sám a teda už vopred bolo jasné, že v účte bude mať plno nedostatkov, resp. že kampane nebudú realizované profesionálne.

Ako prvé ma zaujal malý rozsah kampaní, ktorý vôbec nepokrýval rozsah webu, resp. produktov na webe. Jedna z ďalších a celkom bežných chýb v účte boli brandové výrazy, ktoré boli súčasťou bežnej produktovej kampane, čo spôsobovalo skreslené výsledky a zároveň problémy v optimalizácii cielenia a fungovania algoritmu. Z hľadiska reklám v účte chýbali rozšírenia o popisy a chýbali popisy odkazov o podstránky. Takisto chýbalo aj rozšírenie o adresu, ktoré takisto navyšuje priemernú CTR reklám.

Medzi prvými bodmi ktoré som v účte kontroloval, boli aj negatíva, resp. spracovanie negatívnych výrazov na rôznych úrovniach účtu, teda na úrovni skupiny, na úrovni kampane či na úrovni účtu. Na úrovni účtu dokonca vôbec neboli negatíva, teda všetko bolo realizované len na úrovni kampane či skupiny. Celkovo boli v účte negatíva spracovávané len veľmi stroho, čo viedlo k neefektívnemu čerpaniu kreditu.

Medzi ďalšie negatíva určite patrili konkurenčné výrazy zamiešané do iných kľúčových slov v účte, čo určite viedlo aj k nižšiemu skóre kvality, chýbajúce DSA kampane a remarketingové kampane, ktoré by zachytávali užívateľov, ktorí sa už nachádzali na webe.

2. krok

Návrh riešenia

Začať to muselo určite novou analýzou kľúčových slov, z ktorej vzišla nová štruktúra účtu. V rámci toho čo v účte už bežalo sme pristúpili k odstráneniu brandových a konkurenčných výrazov, aby neskresľovali výsledky. Ďalej sme pokračovali reštrukturalizáciou kľúčových slov v kampaniach, zmenu zhody a odčlenenie nerelevantných výrazov do samostatných skupín, za účelom dosiahnutia lepšieho skóre kvality.

Čo sme museli zásadne prepracovať boli aj negatívne výrazy, ktoré sme doplnili na úrovni kampaní, skupín a spracovať celú štruktúru na úrovni účtu. 

Doplnili sme takisto samostatnú DSA kampaň, ktorá pokryla celý web a výrazy ktoré nebolo možné podchytiť v rámci klasických searchových kampaní. Takisto sme prepojili účet s Google My Business, aby sme mohli doplniť rozšírenie o adresu. Doplnili sme samozrejme aj ostatné chýbajúce rozšírenia. Nasledovala už len optimalizácia účtu podľa plánu.

3. krok

Dosiahnuté výsledky

Vstupné štatistiky

Náklady: 1 755,47 €

Výnos: 4 736,92 €

ROAS: 270%

Naše výsledky

Náklady: 1 643,94 €

Výnos: 13 493,42 €

ROAS: 821%

Vzhľadom na pomerne nízky mesačný rozpočet na úrovni cca 500€ sme vedeli že optimalizácia a zber dát bude trvať pomerne dlho, a to niekoľko mesiacov. Začali sme v uhorkovej sezóne a zamerali sme sa na top sezónu pre tento sortiment a teda štvrtý kvartál roku 2020.

Úvodné mesiace neboli veľmi oslnivé, kým sa začala prejavovať skutočná sila a potenciál týchto kampaní. No už v októbri sme videli, že došlo k výraznému medziročnému posunu. Celkovo sme rozpočet nijak nenavyšovali kvôli obmedzeným možnostiam klienta, no napriek tomu výnosy rástli nad očakávania.

Celkový výsledok Q4 2020 s novou štruktúrou bol výnos 13 493€ oproti 4 736€ v roku 2019 a to dokonca pri omnoho vyššej návratnosti 821% oproti 270% v roku 2019. Po tom čo klient videl celkové výsledky bol spokojný a konečne rozhodnutý aj viac investovať do tejto formy reklamy.

 

Potrebujete pomoc so správou reklamných kampaní na Googli a na Facebooku?