Získajte užitočné marketingové tipy

Budeme vám posielať len užitočný obsah. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.

Advantage+ Shopping na Facebooku – tvorba kampane a výhody

Každý rok sa reklamné platformy snažia zlepšiť nástroje a technológie pre inzerentov a prinášajú na trh novinky. V roku 2022 spoločnosť Meta spustila súbor nástrojov na automatizáciu reklamy, využívajúci technológiu strojového učenia – Meta Advantage+.  Súčasťou tohto nástroja je nový typ kampane Advantage+ Shopping Campaign (ASC), ktorá má za úlohu výrazne ušetriť čas nastavenia kampaní a osloviť hodnotné publikum s vysokou efektivitou. Ide o odpoveď Facebooku na Performance Max kampane od Google. Od júna 2022 Meta testuje tento typ reklamného produktu a od 15. augusta 2022 je Advantage+ Shopping kampaň oficiálne dostupná pre inzerentov elektronického obchodu a maloobchodu.

 Novinka Advantage+ Shopping pomáha inzerentom vo Facebook Ads maximalizovať výkonnosť ich reklamných výdavkov pomocou umelej inteligencie a automatizácie. Podľa oficiálnej dokumentácie Meta, kampane Advantage+ Shopping založené na AI pomocou strojového učenia pomáhajú inzerentom automatizovať zacielenie, umiestnenie reklám a variabilitu kreatív. To umožní osloviť najvhodnejšie publikum s vyššou účinnosťou a následne dosiahnuť vyššiu ROAS

Meta uvádza výsledok interného testovania, ktorý hovorí, že 15 A/B testov Advantage+ Shopping kampane dosiahlo o 12 % nižšiu cenu za nákupnú konverziu a v niektorých prípadoch až o 80 % vyššiu návratnosť výdavkov na reklamu v porovnaní so štandardnými kampaňami (Business as Usual).

Čo nové prináša Advantage+ Shopping Campaign?

Táto kampaň je výrazne zautomatizovaná a je navrhnutá tak, aby inzerentom poskytovala najefektívnejšie prostredie na vytváranie reklám. Kampaň využíva úplne nový algoritmus, ktorý bol vytvorený s ohľadom na stratu užívateľských dát už po iOS 14.5 a má za úlohu pomôcť osloviť nové publikum, ktoré by kampane so starým algoritmom nemuseli oslovovať tak efektívne. Advantage+ Shopping kampaň je zameraná na predaj s cieľom dosiahnuť lepší výkon s väčším rozsahom a efektívnosťou a zároveň zvyšovať počet zákazníkov. Strojové učenie identifikuje a zameriava sa na najhodnotnejších zákazníkov vo všetkých aplikáciách a službách Meta.

Ako sme už uviedli vyššie, hlavnou výhodou a novinkou kampane je jej takmer plná automatizácia, založená na strojovom učení, čo ovplyvňuje samotné nastavenie kampane.

1. Veľkou zmenou je štruktúra samotnej kampane

 • Typická kampaň v Ad Manageri má tri úrovne:
  1. Kampaň
  2. Reklamná skupina
  3. Reklama
Štruktúra štandardnej kampane
Zdroj: Vlastný screenshot
 • Kampaň Advantage+ Shopping má iba dve úrovne:
  1. Kampaň 
  2. Reklama
Štruktúra kampane Advantage+ Shopping
Zdroj: Vlastný screenshot

Ako vidíte, tento typ kampane nemá reklamné skupiny, môžete si vybrať len zacielenie na krajinu bez možnosti zacielenia na záujmy a úpravy iných demografických údajov, akými sú vek a pohlavie. Môžete ale definovať existujúcich zákazníkov a limit budgetu, ktorý chcete na týchto zákazníkov minúť. Ďalšie možnosti regulácie zacielenia publika nie sú možné. Vaše reklamy by sa mali zobrazovať ľuďom zo širokého spektra, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou uskutočnia konverziu. 

2. S týmto prichádza aj nový prehľad na úrovni kampane. Ak na úrovni účtu definujete existujúcich zákazníkov, tak výsledky v prehľadoch kampane Advantage+ Shopping môžete rozdeliť podľa typu publika. Čiže máte prehľad, koľko konverzií “Nákup” prišlo od nových alebo existujúcich zákazníkov. 

Prehľad publík v kampani Advantage+ Shopping
Zdroj: Vlastný screenshot

Tento prehľad podľa typu zákazníkov je možné považovať za najprínosnejšiu novinku nákupnej kampane Advantage+ v porovnaní s bežnými kampaňami.

Treba si ale zobrať do úvahy, že tieto údaje sú len orientačné a odhadované. Z dôvodu obmedzenia sledovania údajov, súvisiacich s ochranou súkromia, sa môže stať, že aj existujúci zákazník bude považovaný za nového, ak nebude zahrnutý do vlastného publika z webu na základe aktivity alebo nebude pridaný do vášho zoznamu zákazníkov. 

3. Kampaň vám umožňuje automaticky testovať až 150 kombinácií kreatív naraz a pomocou strojového učenia zobrazí potenciálnym zákazníkom tie najvýkonnejšie reklamy.

4. Kampaní Advantage+ Shopping môžete mať v účte spustených niekoľko naraz, ale maximálny limit je 8 spustených kampaní.

5. Kampaň môžete vytvoriť len s automatickými nastaveniami ako cieľ, stratégia ponúk, dynamická kreatíva, umiestnenia, vek a optimalizácia pre doručenie reklamy. 

Automatické nastavenia kampane
Zdroj: Vlastný screenshot

Tieto predvoľby sa nedajú zmeniť, je možné si ich len zobraziť. Ak vám tieto nastavenia nevyhovujú, nemá pre vás zmysel vytvárať kampaň Advantage+ Shopping. 

Hlavné výhody Advantage+ Shopping Campaign

Úspora času

Kampaň je navrhnutá tak, aby čo najviac zjednodušila proces jej spustenia. Všetky nastavenia sa nachádzajú na jednej karte, preto už nemusíte prechádzať z kampane do reklamnej skupiny. Samotné reklamy zostávajú konfigurovateľné na samostatnej karte. Pre fungovanie kampane vám stačí zadať dátumy spustenia a ukončenia, denný rozpočet a nahrať kreatívy. O zvyšok sa postará strojové učenie Meta.

Optimalizácia

Strojové učenie bude optimalizovať vaše reklamy a publikum pre maximalizáciu výkonnosti reklamných výdavkov. Vaše reklamy bude algoritmus doručovať čo najrelevantnejšiemu publiku, ktoré tvorí v reálnom čase na základe historických dát a podrobností o vašej stránke.  Tak doručíte svoje najvýkonnejšie reklamy kupujúcim s najvyššou hodnotou, čo nakoniec prinesie lepšie výsledky.

Personalizácia a prispôsobenie

Reklama sa bude zobrazovať správnej osobe v správnom čase. Systém Advantage+  automaticky upraví vaše reklamné podklady pre každú osobu a zobrazí takú verziu vašej reklamy, na ktorú bude s najväčšou pravdepodobnosťou potenciálny zákazník reagovať. Ak sa jedná o katalógovú reklamu, tak ako aj v dynamickom remarketingu, existujúcemu zákazníkovi sa zobrazí personalizovaný produkt. 

Efektívnosť

Strojové učenie a osvedčené postupy Meta pomôžu maximalizovať počet nákupov. Dosiahnete tak vyššiu ROAS, nižšiu cenu za konverziu a podľa aktuálnych informácií od Meta aj nižšiu cenu za tisíc zobrazení a nižšiu cenu za kliknutie.

Postup pri tvorbe kampane 

Advantage+ Shopping kampane fungujú na základe strojového učenia, preto proces vytvorenia kampane je jednoduchší, aj keď ide v podstate o rovnaký proces ako predtým. Je potrebné pri konfigurácii zadať nejaké vstupné údaje ako dátum trvania, zacielenie na krajinu, rozpočet a nahrať potrebné kreatívy.

1. Prejdite do Business Managera a otvorte si Správcu reklám. Kliknite na zelené tlačidlo Vytvoriť kampaň. Vyberte cieľ „Predaj“ a kliknite na Pokračovať.

Vytvorenie Advantage+ Shopping kampane
Zdroj: Vlastný screenshot

2. Ak vyberiete cieľ Predaj, Meta vám automaticky ponúkne vytvorenie Advantage+ Shopping kampane. Vyberte si ju a stlačte tlačidlo Pokračovať.

Vytvorenie Advantage+ Shopping kampane
Zdroj: Vlastný screenshot

3. V nasledujúcom kroku môžete vidieť, že kampaň bude vytvorená s automatickými nastaveniami, ktoré si viete len zobraziť kliknutím na See all preset settings. Ak vám tieto nastavenia nevyhovujú, musite sa vrátiť späť a vytvoriť štandardnú manuálnu kampaň.

Kontrola predvolených nastavení
Zdroj: Vlastný screenshot

4. Skontrolujte, či máte na svojom webe nainštalovaný Pixel, ktorý odosiela udalosť Nákup. Táto udalosť konverzie sa automaticky pridá počas nastavovania kampane.

Kontrola Pixelu a udalosti konverzie
Zdroj: Vlastný screenshot

5. V ďalšom kroku na úrovni kampane nastavujete lokalitu publika, presnejšie povedané nastavujete len geografické zacielenie na krajinu.

Nastavenie geografického zacielenia kampane
Zdroj: Vlastný screenshot

6. Okrem definovania krajiny zacielenia, máte v ASC aj druhú možnosť ovplyvniť publikum, a to definovaním nových a existujúcich zákazníkov. Ak ešte nemáte definovaných existujúcich zákazníkov, viete zoznamy vytvoriť na úrovni účtu v nastaveniach.

Prehľad publík podľa typu
Zdroj: Vlastný screenshot

7. V nastaveniach účtu v pravom rohu uvidíte sekciu pre tvorbu existujúcich zákazníkov. Tu si môžete vytvoriť nové publiká na základe ich aktivity na vašom webe alebo použiť existujúce publiká, ako napr. vlastný zoznam zákazníkov, Návštevníci webu, alebo tí, ktorí na vašom webe už nakúpili. Vytvorené publiká sa automaticky pridajú do všetkých Advantage+ Shopping kampaní vo vašom účte. V prehľadoch vašej nákupnej kampane budú tieto publiká označené ako Existujúci zákazníci.

Vytvorenie existujúcich zákazníkov v účte
Zdroj: Vlastný screenshot

8. V nasledujúcom kroku zadajte rozvrh a denný rozpočet pre kampaň. Nezabudnite nastaviť limit rozpočtu pre existujúcich zákazníkov, aby ste obmedzili spend na remarketingové publiká. Strop môžete nastaviť aj na 0 %, aby vaša nákupná kampaň bola optimalizovaná len na “studené” publiká.

Nastavenie rozpočtu
Zdroj: Vlastný screenshot

Ak by ste chceli otestovať túto kampaň len na remarketingových publikách, nemáte možnosť nastaviť limit rozpočtu pre existujúcich zákazníkov na 100 %, môžete ho nastaviť len na 99 % a otestovať. 

9. V ďalšom kroku skontrolujte a nastavte pre vás potrebnú atribúciu. Predvoleným nastavením je 7-day click or 1-day view.

Nastavenie atribúcie
Zdroj: Vlastný screenshot

10. Posledným krokom je už klasické vytváranie reklám. Ale keďže ide o automatizovanú kampaň, pri prvom nastavení Advantage+ Shopping kampane Meta navrhne importovať už v účte existujúce reklamy, ktoré majú dobrú výkonnosť na základe historických dát. Tieto reklamy môžete importovať do kampane jedným kliknutím na Import All Ads.

Import výkonných reklam
Zdroj: Vlastný screenshot

Po importovaní existujúcich reklám viete pridať aj nové reklamy. Proces ich tvorby je rovnaký ako pri štandardnej kampani. Viete vytvoriť Dynamicky Carousel z katalógu produktov, Single Image, Bannerovú reklamu, Statický carousel  atď.

11. Následné už stačí len vypublikovať zmeny a kampaň bude aktívna.

Nástrahy kampane

Obmedzené možnosti kontroly zacielenia

Aj keď ide o zámerné obmedzenie týchto možnosti zo strany Meta, aby mala AI čo najviac dát pre vyhľadávanie relevantných zákazníkov v rámci zacielenej oblasti, je to nepraktické pre obchody, ktoré majú veľmi špecifické produkty (napr. pre konkrétne pohlavie). Obmedzuje to aj možnosti testovania a škálovania rôznych publík pre marketérov – lookalike, vlastné publiká podľa záujmov a pod.

Preferovanie Advantage+ Shopping kampane nad manuálnymi

Neexistuje žiadna oficiálna informácia, či má kampaň prioritu nad ostatnými kampaňami v účte, ako to je napr. pri Performance Max v Google Ads. Otázkou je, či kampaň potlačí ostatné kampane a aj to, ako bude vyzerať prekrývanie publík, keď v účte bežia Smart kampane paralelne s tradičnými kampaňami.

Neexistuje kontrola nad umiestneniami reklamy

Nebudete mať žiadnu kontrolu nad tým, kde sa vaše reklamy zobrazia zákazníkom. Meta chce, aby sa vaše reklamy zobrazovali všade, kde to má potenciál a kde ich môže umiestniť. Skutočne potrebujete míňať rozpočet na zobrazenie v umiestneniach, ktoré už máte otestované a ktoré sú pre vás dlhodobo nevýkonné? Áno, je pravda, že AI nezobrazí reklamy tam, kde to nemá význam, ale najprv sa to bude musieť naučiť.

Všetky formáty reklám pod jednou strechou

Meta odporúča v jednej kampani používať až 10 rôznych formátov súčasne – dynamické formáty, videá, bannery, príspevky atď. Zo skúseností ale vieme, že dynamické a statické formáty reklám majú lepší výkon, keď sú rozdelené do samostatných kampaní. Nie je to pravidlo, ale vo väčšine prípadov majú dynamické formáty tendenciu potlačiť statické formáty. Bude to potrebné testovať pre každý účet a monitorovať výkon reklám.

Jeden zoznam existujúcich zákazníkov na celý účet

Zoznam existujúcich zákazníkov viete definovať len pre celý účet, aj keď môžete mať 8 Advantage+ Shopping kampaní spustených naraz. Môže to byť problém pre značky, ktoré majú veľký počet produktov a produktových kategórií, kde sú pre každú kategóriu zákazníci odlišní. Bude trvať istý čas, kým algoritmus definuje potrebné publiká vo väčších účtoch.

Záver

Teraz už viete, ako fungujú Advantage+ Shopping kampane na Facebooku a ako ich nastaviť. Predtým, než ich začnete používať, sa už len musíte rozhodnúť, či je tento typ kampane vhodný na dosiahnutie vašich marketingových cieľov. Všetky nové Advantage+ Meta zmeny sú navrhnuté tak, aby zlepšili optimalizáciu, výkonnosť a efektivitu vašich kampaní a môžu byť nápomocné najmä začínajúcim inzerentom. Kampaň Advantage+ Shopping nie je zázrakom v PPC segmente, ale pre niektoré projekty má potenciál a určite stojí za vyskúšanie.

Páčil sa vám článok? Zdieľajte ho s priateľmi
Anastasia Krivoruchko
Anastasia Krivoruchko

Pracujem na performance kampaniach v Google Ads, Facebook Ads a porovnávačoch.

Získajte užitočné marketingové tipy

Buďte medzi prvými, ktorí si prečítajú naše nové články.

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.