Získajte užitočné marketingové tipy

Budeme vám posielať len užitočný obsah. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.

Možnosti formátov reklamy na Facebooku a ako ich využiť naplno

Ľudia denne strávia na sociálnych sieťach v priemere viac ako 2 hodiny času. Väčšinu z tohto času venujú Facebooku. Ten sa tak stal prirodzene platformou s najdlhšie trvajúcou reláciou používateľov. Pre firmy to znamená len jedno – Facebook je jedným z hlavných pilierov online reklamy.

Len v Európe navštívi každý deň Facebook až 274 miliónov ľudí, ktorí na ňom strávia v priemere 35 minút zo svojho dňa. To znamená, že máte 35 minút na to, aby ste zaujali používateľa svojim produktom alebo službou.

Zatiaľ čo medzi 2000 príspevkami, ktoré vidia používatelia v priemere každý deň na svojej nástenke, zrejme natívnym príspevkom oslovíte len drobnú časť z vášho publika, umiestnenie reklamy na Facebooku môže byť cenovo aj prakticky veľmi efektívne.

Aj preto sme sa rozhodli, že vám predstavíme možnosti formátov reklám na Facebooku, ktoré môžete využiť na propagovanie vašich produktov a služieb, alebo na budovanie lepšieho vzťahu s vašimi zákazníkmi.

Reklama na Facebooku podľa cieľa

Pri tvorbe akejkoľvek reklamy na Facebooku je nutné vybrať si jej cieľ. Ten sa dá všeobecne rozdeliť do troch kategórií – povedomie o značke, vykonanie akcie alebo konverzia. Jednotlivé ciele následne ponúkajú presnejšie možnosti cielenia (viď obrázok nižšie).

Stanovenie cieľa reklamnej kampane samozrejme závisí od jej charakteru, ale aj od veľkosti rozpočtu na marketing. Pri vyššom rozpočte totižto môžete okrem hlavnej (výkonnostnej) kampane na Facebooku využiť aj doplnkové kampane pre dosiahnutie lepších výsledkov.

Pre úspešnosť reklamy je správne nastavenie cielenia extrémne dôležité. Aj preto sa v prípade neistoty radšej poraďte s odborníkmi.

Reklama na Facebooku podľa umiestnenia

Po zvolení správneho cielenia reklamy je čas na výber jej umiestnenia. Manažér reklám na Facebooku umožňuje hneď niekoľko možností umiestnenia reklamy – na samotný Facebook, Instagram, do siete vášho publika (bannerov a videí) alebo do Messengeru. Každá platforma pritom ponúka detailnejšie možnosti umiestnenia reklamy. Samozrejmosťou je možnosť nakombinovania ľubovoľného počtu umiestnení reklamnej kampane.

Každé umiestnenie ale obsahuje požiadavky na reklamu. Tie väčšinou obsahujú detailné podmienky pre textovú a multimediálnu časť vašej reklamnej kampane, ktorých nesplnenie môže znamenať zamietnutie reklamy.

Reklama na Facebooku podľa formátu

Posledným krokom v tvorbe vašej online reklamy je voľba jej formátu. Zatiaľ čo jedným z najčastejšie propagovaných formátov je natívny post s odkazom na váš web alebo e-shop, správca reklám na Facebooku ponúka aj ďalšie možnosti. Je to napríklad Carousel, teda reklama s 2 alebo viacerými obrázkami či videami, ktoré sa “rolujú”, ale aj klasické video, fotografia alebo klip (slideshow) pozostávajúci z viacerých fotiek.

Špecifickým formátom Facebook reklám sú tzv. Canvas. Ide o komplexný formát reklamy pracujúci s natívnymi rozmermi príspevkov na Facebooku, ktorý obsahuje text aj obrázky. Tento formát je vhodný na získavanie nových zákazníkov, prezentáciu vašej spoločnosti, ale aj na predaj produktov. Na jeho tvorbu môžete využiť niektorú z prednastavených šablón, prípadne canvas vytvoriť od základu podľa seba. Výhodou je, že súčasťou canvas reklamy môžu byť aj iné formáty, napríklad carousel.

Ako si správne vybrať a nastaviť reklamnú kampaň?

Teraz už viete, aké možnosti reklám ponúka Facebook a poznáte platformy, ktoré spadajú pod jeho reklamného manažéra. Je teda na čase správne si vybrať typ reklamy a jej umiestnenie vzhľadom na vaše očakávané výsledky.

V tomto bode je nutné vyvrátiť ešte jeden mýtus. Propagácia príspevkov cez vašu Facebook stránku (tzv. boostovanie) je v prípade záujmu o zvýšenie predajov v zásade vždy zlým postupom. Hoci vám zabezpečí like-y a komentáre, nezabezpečí vám predaje. Aspoň nie toľko, ako vám dokáže zabezpečiť konverzná kampaň s korektne integrovaným Facebook Pixelom.

Ten je pri tvorbe reklamných kampaní zásadný a mal by z neho vychádzať váš výber cieľa, formátu aj akcie, ktorú chcete reklamou u vašich klientov dosiahnuť. A teraz prejdime k praxi.

Návštevnosť webu a zber leadov

Pokiaľ je vašim cieľom zisk návštevnosti vášho webu alebo e-shopu, prípadne zbieranie leadov, môžete si vybrať niektorý z nasledovných typov reklamy:

Reklama vo forme plateného príspevku s videom.

 • Platený odkaz na web – Tento typ reklamy vám ponúka možnosť propagovať svoj web, e-shop, blog alebo landing page. Hlavným cieľom je kliknutie na vami zadaný odkaz, no vedľajším účinkom tejto reklamy je aj zisk nových fanúšikov, či zvýšenie povedomia o vašej značke. Možnosti umiestnenia: Facebook nástenka (desktop aj smartfóny), pravý stĺpec Facebooku, Instagram, sieť publika.
 • Platený príspevok stránky – Podobne ako predošlý typ reklamy, aj platený príspevok stránky umožňuje vašu reklamu zamerať na prekliknutie na web alebo e-shop. Rozdielom je, že samotný príspevok môže obsahovať oveľa viac textu. Možnosti umiestnenia: Facebook nástenka (desktop aj smartfóny), Instagram, sieť publika.
 • Video reklama – Interaktívnejšou formou reklamy je platená reklama obsahujúca video s krátkym popisom. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by dĺžka videa nemala presahovať 30 sekúnd. Možnosti umiestnenia: Facebook nástenka (desktop aj smartfóny), Instagram, sieť publika.

Predaj produktov alebo služieb

Prevádzkujete e-shop alebo kamenný obchod, prípadne ste firma, ktorá predáva svojim klientom akýkoľvek typ služieb? Nasledujúce typy reklamy vám pomôžu predávať viac.

Carousel reklama.

 • Carousel – Carousel je výborným nástrojom pre propagovanie vašich produktov. V jednej reklame môžete pomocou fotiek alebo videa propagovať až 10 vašich produktov s priamym odkazom na váš e-shop.Možnosti umiestnenia: Facebook nástenka (desktop aj smartfóny), Instagram, sieť publika.
 • Dynamický remarketing (Dynamic Product Ads) – Jeden z najlepšie fungujúcich typov reklamy ponúka možnosť oslovenia vašich zákazníkov po tom, ako opustia váš obchod. Reklama zobrazuje produkty z vášho e-shopu, ktoré z nejakého dôvodu nekúpili, a dáva vám možnosť ponúknuť im zľavu alebo špeciálnu akciu.Možnosti umiestnenia: Facebook nástenka (desktop aj smartfóny), pravý stĺpec Facebooku, Instagram, sieť publika.
 • Zber leadov – Potrebujete od svojich zákazníkov získať e-mail alebo iný formát leadu? Presne to môžete urobiť pomocou tohto typu reklamy.Možnosti umiestnenia: Facebook nástenka (desktop aj smartfóny), Instagram, sieť publika.
 • Canvas reklama – Špeciálny typ interaktívnej relamy – Canvas – je možné zobrazovať len na mobilných zariadeniach. Je však pre ne dokonale optimalizovaná, a tak ponúka lepšie možnosti pre špecifický typ vašej reklamy.Možnosti umiestnenia: Facebook nástenka (iba smartfóny).
 • Kolekcia produktov – Ako už samotný názov napovedá, pomocou tohto typu reklamy môžete na Facebooku reklamovať celú kolekciou svojich produktov alebo služieb. Opäť však len na smartfónoch. Možnosti umiestnenia: Facebook nástenka (iba smartfóny).

Reklamy zamerané na interakciu používateľov

Ak má byť vaša reklamná kampaň zameraná na zvýšenie povedomia o vašej značke a zisk nových fanúšikov pre vašu stránku, či zvýšenie dosahu príspevkov, mali by ste využiť tieto typy Facebook reklamy.

Propagácia fotografie.

 • Propagácia stránky – Priamočiara kampaň zameraná na propagáciu vašej Facebook stránky. Používateľa vyzýva na to, aby vám dal like. Viac než inokedy by ste si ale v tomto prípade mali vybrať propagovanú fotografiu. Tá môže totižto rozhodnúť o úspechu celej kampane.Možnosti umiestnenia: Facebook nástenka (desktop aj smartfóny), pravý stĺpec Facebooku.
 • Propagácia fotografie – Máte tak peknú fotografiu alebo obrázok, že na nej môžete postaviť vašu reklamnú kampaň na získanie nových fanúšikov? V tom prípade ju propagujte. Využiť môžete aj krátky textový popis obrázku.Možnosti umiestnenia: Facebook nástenka (desktop aj smartfóny), pravý stĺpec Facebooku.
 • Propagácia videa – Obdobne ako pri skvelej fotografii, Facebook umožňuje získavať zákazníkov aj propagovaním vami zvoleného videa. Dôležitým je aj správny popis príspevku do 90 znakov. Možnosti umiestnenia: Facebook nástenka (desktop aj smartfóny), pravý stĺpec Facebooku.
 • Propagácia textového príspevku – Fotografie a video fungujú pri propagovaní vždy lepšie ako holý text. Aj napriek tomu sa nájdu príležitosti, kedy chcete propagovať len textový príspevok.Možnosti umiestnenia: Facebook nástenka (desktop aj smartfóny), pravý stĺpec Facebooku.

Inštalovanie mobilnej aplikácie

Ste vývojárom mobilnej aplikácie pre Android a/alebo iOS a chcete ju propagovať na Facebooku a pridružených reklamných platformách? Okrem doteraz spomenutých foriem reklamy môžete využiť aj propagáciu zameranú priamo na inštalovanie vašej aplikácie.

Reklama na inštalovanie vašej aplikácie na Instagrame.

 • Odkaz na inštalovanie aplikácie – Umožňuje vám propagovať inštalovanie vašej aplikácie pomocou obrázku alebo videa, ktoré sú doplnené o tlačidlo “inštalovať aplikáciu” alebo “použiť aplikáciu”. Možnosti umiestnenia: Facebook nástenka (desktop aj smartfóny), pravý stĺpec Facebooku, Instagram.

Návšteva vášho kamenného obchodu

Ak vlastníte malý obchod alebo chcete ľudí nalákať do svojej prevádzky, môžete na reklamu použiť nasledovné možnosti Facebook reklamy.

 • Propagovanie Facebook udalosti – Organizujete významnú udalosť, otvorenie novej predajne alebo stretnutie s vašimi klientmi a nechcete, aby to niekto zmeškal? Vytvorte na Facebooku novú udalosť a zaplaťte jej propagáciu.Možnosti umiestnenia: Facebook nástenka (desktop aj smartfóny), pravý stĺpec Facebooku.
 • Propagovanie akcie alebo zľavy – Zimný výpredaj, letný výpredaj, ale aj krátkodobá akcia. Zľavu na váš produkt alebo službu môžete zákazníkom ponúknuť aj priamo cez Facebook! Možnosti umiestnenia: Facebook nástenka (desktop aj smartfóny), pravý stĺpec Facebooku.
 • Propagovanie miestneho biznisu – Facebook vám umožňuje vytvoriť aj reklamu len pre zákazníkov, ktorí sa nachádzajú bezprostredne vo vašej blízkosti. Vy ich tak môžete osloviť počas toho, ako napríklad obedujú v reštaurácii vedľa vás.Možnosti umiestnenia:Facebook nástenka (desktop aj smartfóny), pravý stĺpec Facebooku.

Ako univerzálny návod na tvorbu Facebook reklám môžete použiť oficiálny Facebook Ads Guide. Pre správne nastavenie vašich reklám a vytvorenie fungujúcej a finančne efektívnej reklamy vám ale odporúčame osloviť odborníkov.

Páčil sa vám článok? Zdieľajte ho s priateľmi
Martin Bulák
Martin Bulák

PPC špecialista a majiteľ agentúry BOOSTERS. Rád sa hrabem v kampaniach, nastavujem stratégie pre rôzne typy biznisov a ešte radšej z nich potom robím prípadové štúdie, keď vidím ako rastú.

Získajte užitočné marketingové tipy

Buďte medzi prvými, ktorí si prečítajú naše nové články.

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.