E-mail marketing

E-mail marketing patrí medzi priame formy marketingu, kde sú formou e-mailov používateľom odosielané rôzne informácie. E-maily bývajú odosielané s cieľom dosiahnutia nejakého konkrétneho cieľa, akým býva zvýšenie predaja, získanie nových zákazníkov, udržanie existujúcich zákazníkov alebo poskytovanie informácií a hodnotného obsahu.

E-mail marketing má napriek obrovského vplyvu sociálnych médií výhody, ktoré z neho stále  robia populárny nástroj v marketingovom mixe.

zdroj: https://www.freepik.com/

Formy e-mail marketingu

Existuje niekoľko foriem e-mailového marketingu, ktoré sú bežne používané na propagačné a marketingové účely. Sú to napríklad:

Newsletter: Pravdepodobne najčastejšie používaná forma e-mailového marketingu. Newslettery sú pravidelne odosielané predplatiteľom, ktorí sa k odberu newslettera prihlásili a obsahujú informácie o novinkách, akciách, ponukách, blogových príspevkoch alebo iných relevantných informáciách.

Propagačné e-maily: Tieto e-maily sú zamerané na priamy predaj alebo propagáciu produktov a služieb. Môžu obsahovať zľavy, ponuky, nové produkty, cross-selling/up-selling ponuky.

Uvítacie e-maily: Uvítacie e-maily sú odosielané novým predplatiteľom alebo zákazníkom po vykonaní nákupu. Tieto e-maily majú za cieľ privítať nového zákazníka, poskytnúť mu ďalšie informácie o ponuke a vytvoriť pozitívny dojem.

Opustený košík: Táto forma e-mailového marketingu je používaná v prípade, keď zákazník opustí nákupný košík bez dokončenia nákupu. E-mail sa odošle s cieľom presvedčiť zákazníka, aby sa na web vrátil a dokončil nákup.

Personalizované e-maily: Personalizované e-maily sú prispôsobené konkrétnym zákazníkom alebo skupinám zákazníkov na základe ich preferencií, správania alebo histórie ich nákupov. 

Vzdelávacie e-maily: E-maily sú zamerané na poskytovanie hodnotných informácií a vzdelanie zákazníkom. Môžu obsahovať tipy, návody, sprievodcu alebo exkluzívny obsah, ktorý je pre nich relevantný.

Výhody e-mail marketingu

Široký dosah: E-maily sa stále používajú denne a väčšina ľudí k nim má okamžitý prístup, preto e-mail marketing umožňuje  firmám komunikovať s veľkým množstvom ľudí bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Nízke náklady: Náklady na e-mail marketing sú neporovnateľne nižšie s ostatnými formami marketingu, kde odoslanie e-mailu nestojí skoro nič.

Zacielenie a personalizácia: Firmy môžu cieliť na špecifickú skupinu zákazníkov (potenciálnych zákazníkov) a posielať im personalizované správy, vďaka čomu sa môže zvýšiť angažovanosť zákazníkov a efektívnosť komunikácie s potenciálnymi zákazníkmi.

Merateľnosť a analýza: Jednou z veľkých výhod e-mail marketingu je možnosť vyhodnocovania výkonnosti kampaní. Zisťuje sa napr. miera otvárania e-mailov, kliknutia na odkazy v texte, konverzie po prečítaní e-mailu a pod.

Priama komunikácia s klientmi: Firmy komunikujú priamo so svojimi zákazníkmi, čo prispieva k rýchlejšej a efektívnejšej interakcii, zodpovedaniu otázok a riešeniu prípadných problémov. Takáto komunikácia potom výrazne prispieva k zvýšeniu dôvery a budovaniu vzťahov so zákazníkmi.

Zvýšenie predajov a lojality zákazníkov: Bežne a zrejme najčastejšie sa e-mail marketing využíva s cieľom predaja a to prostredníctvom propagačných ponúk, zliav alebo cross-selling/up-sellingu.

Celkovo možno povedať, že e-mail marketing je stále dôležitým nástrojom v marketingovom mixe, ktorý umožňuje podnikom efektívne komunikovať s potenciálnymi zákazníkmi, budovať vzťahy s existujúcimi zákazníkmi a zvyšovať celkový predaj.

Páčila sa vám táto definícia? Zdieľajte ju s priateľmi