A - E

BOF – Bottom of the Funnel

V marketingovej terminológii predstavuje skratka BOF (Bottom of the Funnel) spodnú časť tzv. konverzného lievika, v ktorej sa nachádzajú zákazníci pripravení urobiť konečné rozhodnutie o nákupe. Táto fáza je kľúčová, pretože práve tu sa menia potenciálni zákazníci na reálnych zákazníkov. …

A/B testovanie

A/B testovanie, známe aj ako split testovanie, je metóda porovnania dvoch verzií webovej stránky, reklamy alebo iného marketingového materiálu s cieľom určiť, ktorá verzia prináša lepšie výsledky. V kontexte PPC reklám to znamená vytvorenie dvoch variant reklamy (označených ako verzia…

B2B marketing

V marketingu patrí k najdôležitejším cieľom poznanie svojho zákazníka a teda poznanie odpovede na otázku: ”Kto je môj zákazník?” Práve tu potom dochádza k plánovaniu stratégie, cielenia, či voľbe oslovovania vášho zákazníka. Ak ponúkate tovar alebo služby, ktoré si môže…

Brandingové kampane

Brandingová kampaň, alebo kampaň zameraná na budovanie povedomia o značke, je účinná stratégia zameraná na propagáciu konkrétnej značky alebo spoločnosti v online priestore. Zahŕňa vytváranie precízne zacielených reklám, ktoré sa zobrazujú, keď používatelia začnú vyhľadávať názov značky alebo súvisiace kľúčové slová.…

Ciele konverzných akcií

Ciele konverzných akcií označujú konkrétne ciele, ktoré chcú inzerenti dosiahnuť od používateľov na webových stránkach alebo na vstupnej stránke po kliknutí na reklamu. Tieto akcie môžu zahŕňať uskutočnenie nákupu, prihlásenie na odber noviniek, vyplnenie kontaktného formulára alebo akúkoľvek inú aktivitu,…

CPC Bidovanie ceny za kliknutie

Cena za kliknutie (CPC) je model, v rámci ktorého inzerenti platia poplatok vždy, keď používateľ klikne na ich reklamu. Tento model sa využíva predovšetkým na online reklamných platformách ako sú Google Ads a Facebook Ads. Umožňuje inzerentom licitovať o umiestnenie…

DSA – Dynamické reklamy vo vyhľadávaní

Dynamické reklamy vo vyhľadávaní (DSA – Dynamic Search Ads), inovatívna služba od Google Ads, predstavuje významný krok v oblasti PPC. Na rozdiel od tradičných PPC kampaní, ktoré sa vo veľkej miere spoliehajú na analýzu kľúčových slov a manuálnu tvorbu reklamy,…

Dynamické formáty reklamy

Dynamické formáty v PPC reklame sú výsledkom postupného vývoja. Tieto inovatívne formáty reklamy automaticky upravujú svoj obsah, vzhľad a funkčnosť na základe správania používateľov, ich preferencií a podmienok v reálnom čase (napríklad poloha). Hlavným cieľom dynamických formátov reklamy je poskytnúť používateľom…

Dynamický remarketing

Dynamický remarketing je pokročilá forma online inzercie, ktorá umožňuje zobrazovať prispôsobené reklamy používateľom, ktorí už predtým interagovali s webovými stránkami alebo aplikáciou. Na rozdiel od štandardného remarketingu, ktorý zobrazuje rovnaké reklamy všetkým používateľom, dynamický remarketing využíva dynamický obsah prispôsobený záujmom…

CAPI – Facebook Conversions API

Facebook Conversions API (CAPI) predstavuje robustný a presný nástroj pre optimalizáciu reklamných stratégií na platforme Facebook. CAPI umožňuje prenášať údaje o udalostiach zákazníkov priamo zo svojich serverov na servery Facebooku. Táto priama server-to-server komunikácia poskytuje zvýšenú presnosť pri sledovaní a…

Bidding

Bidding, resp. ponúkanie, je základným aspektom PPC inzercie, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri určovaní, koľko je inzerent ochotný zaplatiť za každé kliknutie na svoju reklamu. Tento proces je neoddeliteľnou súčasťou celkového úspechu PPC kampaní, ovplyvňuje umiestnenie reklamy, viditeľnosť a v…

Atribúcia na základe dát

Atribúcia na základe dát označuje sofistikovaný prístup v oblasti PPC marketingu, kde sa kredit za konverzie priraďuje rôznym marketingovým kontaktným bodom na základe analýzy údajov a štatistických modelov. Ide nad rámec konvenčných modelov, ako je atribúcia podľa posledného alebo prvého…