Služby PPC analýza Navrch

A - E

E-commerce

E-commerce alebo elektronický obchod je proces predaja a nákupu produktov a služieb prostredníctvom internetu. Zákazníci prichádzajú na web alebo marketplace a nakupujú produkty pomocou elektronických platieb. Po prijatí transakcie obchod odosiela objednaný produkt alebo poskytuje zakúpenú službu. Vo všeobecnosti e-commerce…

Affiliate Marketing

Affiliate marketing je forma online marketingu, v ktorej spoločnosti alebo jednotlivci (affiliate partneri – publisheri) propagujú produkty alebo služby iných spoločností (affiliate programy – inzerenti) a dostávajú odmeny za každý úspešný predaj alebo akciu, ktorú pomôžu generovať. Tieto akcie môžu…

E-mail marketing

E-mail marketing patrí medzi priame formy marketingu, kde sú formou e-mailov používateľom odosielané rôzne informácie. E-maily bývajú odosielané s cieľom dosiahnutia nejakého konkrétneho cieľa, akým býva zvýšenie predaja, získanie nových zákazníkov, udržanie existujúcich zákazníkov alebo poskytovanie informácií a hodnotného obsahu.…

Atribúcia

Čo je to atribúcia? Cesta, počas ktorej sa používateľ dostane do kontaktu s reklamou býva zložitejšia, ako len kliknutie na reklamu a nákup. V marketingu je za atribúciu, teda pripisovanie, považovaná akási skupina aktivít používateľa, ktoré vedú k želanému výsledku…