Stav reklamy

Stav reklamy je dôležitým mechanizmom spätnej väzby v rámci Google Ads, ktorý naznačuje, či je vaša reklama oprávnená na spustenie a aké obmedzenia ovplyvňujú jej zobrazenie. Je to nástroj zabudovaný do platformy Google Ads, ktorý poskytuje aktuálne aktualizácie o zhode vašej reklamy s podmienkami platformy a jej pripravenosti byť prezentovaná vašej cieľovej skupine. 

Význam stavu reklamy 

Porozumenie stavu reklám je zásadné ako pre PPC odborníkov, tak aj klientov, ktorí používajú nástroje na PPC alebo spolupracujú s agentúrami na svojich kampaniach. Slúži ako brána k zabezpečeniu viditeľnosti vašej reklamy pre potenciálnych zákazníkov a dodržiavaniu kvalitatívnych štandardov stanovených platformou Google Ads. Je to kompas, ktorý inzerenta usmerní, aké kroky má podniknúť, buď aby spustil svoje reklamy, alebo ich optimalizoval pre lepší výkon. 

Prečo sledovať stav reklamy 

 • Dodržiavanie podmienok: Ukazuje, či sa vaše reklamy riadia podmienkami a pravidlami platformy Google Ads. Vďaka tomu môžete predchádzať možným porušeniam, ktoré by mohli viesť k pozastaveniu účtu. 
 • Okamžitá spätná väzba: Poskytuje okamžité informácie o oprávnenosti reklamy a o problémoch, ktoré ovplyvňujú jej výkon. 
 • Príležitosti na optimalizáciu: Identifikuje oblasti na zlepšenie pre lepšie umiestnenie a výkon reklamy. 

Kto by mal kontrolovať stav reklamy? 

Stav reklám je dôležitý pre širokú škálu jednotlivcov a subjektov zapojených do online reklamy. Patria sem: 

 • Malé a veľké podniky: Akýkoľvek podnik, ktorý chce osloviť svoju cieľovú skupinu prostredníctvom Google Ads, by mal sledovať stav reklám, aby sa uistil, že reklamy fungujú podľa plánu. 
 • Digitálne marketingové agentúry: Agentúry musia mať prehľad o stave reklám, aby efektívne spravovali kampane klientov a udržali svoju dobrú povesť Google Ads špecialistov. 
 • Nezávislí odborníci na PPC: Nezávislí konzultanti, ktorí spravujú reklamy v mene klientov, musia rozumieť stavu reklám pre optimalizáciu výkonu reklám a spokojnosť klientov. 

Typy stavu reklamy 

Platforma Google Ads poskytuje rôzne stavy, aby vás informovala o statuse vašej reklamy. Patrí sem napríklad: 

 • Vhodné: Vaša reklama je schválená a môže sa zobrazovať vo vyhľadávaní Google. 
 • Nevhodné: Vaša reklama nespĺňa jednu alebo viac reklamných podmienok Google. 
 • Vhodné s obmedzením: Vaša reklama je schválená, ale s obmedzeniami toho, kedy a kde môže byť zobrazená. 
 • Prebieha kontrola: Vaša reklama sa práve preskúmava, aby sa zistilo, či spĺňa reklamné podmienky Google.  
 • Pozastavené: Reklama bola pozastavená, čo znamená, že momentálne nie je aktívna a nevytvára žiadne náklady. Ak chcete zistiť, ktoré kampane alebo reklamné skupiny boli pozastavené, prejdite na stránku Reklamy a pozrite sa na stavy „Pozastavená kampaň“ alebo „Pozastavená reklamná skupina“. Na navigačnom paneli použite trojbodkovú ikonu a vyberte možnosť „Zobraziť pozastavené“. Aj keď je reklama pozastavená, stále podlieha kontrole, aby sme zabezpečili, že bude v súlade s pravidlami služby Google Ads a platnými zákonmi. Ak ju znova aktivujete, bude sa môcť zobrazovať, až keď prejde kontrolou a jej stav sa zmení na „Vhodná“. 
 • Nespracované: Reklama nie je vhodná, ale je naplánovaná na spustenie vbudúcnosti. Ak je kampaň alebo reklamná skupina, ktorá obsahuje túto reklamu, nespracovaná, nájdete ju na stránke Reklamy pod stavy „Nespracovaná kampaň“ alebo „Nespracovaná reklamná skupina“. 
 • Odstránené: Reklama bola odstránená, čo znamená, že momentálne nebudú žiadne reklamy zobrazované a nebudú vytvárané žiadne nové náklady. Ak ste odstránili kampaň alebo reklamnú skupinu obsahujúcu túto reklamu, môžete si prezrieť ich stav na stránke Reklamy. Pre zobrazenie odstránených kampaní a reklamných skupín na navigačnom paneli kliknite na trojbodkovú ikonu a vyberte možnosť „Zobraziť odstránené“. Tak sa dozviete, ktoré kampane a reklamné skupiny boli odstránené. 
 • Zamietnuté: Zamietnutá reklama sa nezobrazí, pretože porušuje pravidlá služby Google Ads. 

Príklady stavu reklamy v akcii 

Spustenie novej kampane 

Firma A spúšťa novú kampaň pre svoj najnovší produkt. Reklamy sú vytvorené a odoslané Google, a na začiatku prejdú do stavu „Prebieha kontrola“. Po krátkej dobe preskúmania sa označia ako „Vhodné“ a reklamy sa začnú zobrazovať na platforme. 

Porušenie politiky 

Firma B, online lekáreň, neúmyselne poruší podmienky Google Ads týkajúcu sa reklamy na predpisové lieky. Ich reklamy prejdú do stavu „Nevhodné“. Potom urobia potrebné zmeny, znovu odosielajú reklamy a po preskúmaní sú schválené a označené ako „Vhodné“. 

Obmedzené produkty 

Firma C predáva produkty s obmedzeným vekom a ich reklamy sú označené ako „Vhodné s obmedzením“. To znamená, že budú zobrazené len určitej demografickej skupine a v určitých oblastiach, kde sú takéto produkty legálne. 

Zvyšovanie šancí na oprávnenosť reklám 

Zvyšovanie šancí na oprávnenosť reklám zahŕňa dodržiavanie podmienok Google Ads, pochopenie bežných dôvodov neschválenia reklamy a rýchle riešenie akýchkoľvek problémov. Pravidelné sledovanie stavu reklám spolu s aktívnou komunikáciou s podporou Google Ads môže výrazne zvýšiť mieru schválenia a výkon vašich reklám. 

Začiatky so sledovaním stavu reklamy 

Sledovanie stavu reklám je jednoduché. Po prihlásení do platformy Google Ads prejdite na stránku Reklamy a rozšírenia, kde nájdete stav každej reklamy. Túto sekciu pravidelne kontrolujte, najmä po vytvorení nových reklám alebo urobíte zmeny na existujúcich. 

Obmedzenia a riziká 

Hoci je stav reklám cenným nástrojom, môže trvať nejaký čas, kým Google preverí a aktualizuje stav, najmä počas období s vysokou reklamnou aktivitou. Okrem toho existuje krivka učenia pre pochopenie podmienok Google Ads a dôvodov určitých stavov reklám. Nepretržité vzdelávanie o zmenách podmienok je kľúčové na minimalizovanie rizík spojených s neschválením reklám a inými problémami. 

Zhrnutie 

Stav reklám je neoddeliteľným nástrojom v platforme Google Ads, ktorý poskytuje kľúčovú spätnú väzbu o oprávnenosti reklám. Tým, že rozumiete a sledujete stav reklám, zabezpečíte hladký chod svojich reklám, ich súlad s podmienkami platformy a máte možnosť ich optimalizovať pre lepší výkon. Cesta od vytvorenia reklamy k jej úspešnému spusteniu zahŕňa pozornosť k stavu reklám, čím sa stáva neodmysliteľnou súčasťou efektívneho spravovania PPC kampaní. 

Páčila sa vám táto definícia? Zdieľajte ju s priateľmi