O - S

RGB a CMYK

Svet farieb je fascinujúci a plný možností. Či už ste grafický dizajnér, fotograf alebo len bežný užívateľ počítača, poznanie farebných modelov je kľúčové pre dosiahnutie požadovaných výsledkov. Dva z najbežnejších farebných modelov používaných v dnešnom digitálnom svete sú RGB a CMYK. Aj keď môžu…

SERP – Search Engine Result Page

Stránka s výsledkami vyhľadávača (SERP) je zoznam výsledkov, ktoré vyhľadávací nástroj zobrazí ako odpoveď na konkrétne slovo alebo dopyt kľúčového slova. Výsledky vyhľadávania s najvyšším hodnotením sú buď tie najrelevantnejšie výsledky, alebo tie, ktoré organizácia alebo jednotlivec zaplatí vyhľadávaču za…

Performance Max kampane

„Performance Max“ (Maximálne výkonné kampane) je inovatívny typ kampane, ktorá operuje na základe určených cieľov a umožňuje reklamným partnerom prístup ku kompletnému portfóliu služby Google Ads. Táto stratégia bola vytvorená s cieľom posilniť existujúce kampane vo vyhľadávaní založené na kľúčových…

Pozícia reklamy

V oblasti PPC reklamy označuje pojem „pozícia reklamy“ konkrétne umiestnenie reklamy na stránke s výsledkami vyhľadávacieho nástroja (SERP) alebo na danej webovej lokalite. Označuje, kde sa vaša reklama zobrazuje v porovnaní s inými reklamami, ktoré súperia o rovnaké kľúčové slová…

Reklamná sieť

Reklamná sieť je spoločnosť alebo platforma, ktorá spája inzerentov s poskytovateľmi pre uľahčenie zobrazovania reklám. Reklamné siete pôsobia ako prostredníci, pomáhajú inzerentom dosiahnuť svoju cieľovú skupinu umiestnením reklám na webových stránkach, mobilných aplikáciách alebo iných digitálnych platformách. Tieto siete poskytujú…

Reklamné kampane

Reklamná kampaň v rámci PPC je organizovaný prístup, kde reklamy súvisia s rovnakou témou a cieľom – pokryť relevantné kľúčové slová. Tento jednotný prístup pomáha posilniť správu a umožňuje lepšiu organizáciu reklamných aktivít.  Význam reklamných kampaní  Reklamné kampane sú dôležité pre jednotný…

Reklamy vo formáte HTML5

Reklamy vo formáte HTML5 sú digitálne reklamy vytvorené pomocou technológie HTML5. HTML5 je piata a najnovšia verzia Hypertext Markup Language, ktorý je štandardným značkovacím jazykom na tvorbu webových stránok. HTML5 priniesol mnoho nových funkcií a vylepšení oproti svojim predchodcom, čo…

Segmentácia kampane

Segmentácia kampane je taktický prístup, kedy je PPC kampaň rozdelená do niekoľkých menších, cielenejších segmentov alebo skupín. Tieto segmenty sa spravujú na základe rôznych špecifických kritérií, ako sú demografické údaje, geografická poloha, typ zariadenia, záujmy, správanie a ďalšie relevantné faktory.…

Signály publika

Signály publika v PPC (cena za kliknutie) odkazujú na cenné údaje a poznatky zhromaždené od používateľov, ktorí interagujú s online reklamami. Tieto signály zahŕňajú množstvo informácií, ako sú záujmy používateľov, správanie, demografické údaje a preferencie. Tieto údaje zohrávajú kľúčovú úlohu…

Stav reklamy

Stav reklamy je dôležitým mechanizmom spätnej väzby v rámci Google Ads, ktorý naznačuje, či je vaša reklama oprávnená na spustenie a aké obmedzenia ovplyvňujú jej zobrazenie. Je to nástroj zabudovaný do platformy Google Ads, ktorý poskytuje aktuálne aktualizácie o zhode…

SEM marketing

Search engine marketing (SEM), alebo maketing vo vyhľadávaní, je účinná stratégia digitálneho marketingu, ktorá zahŕňa propagáciu webových stránok zvyšovaním ich viditeľnosti na stránkach s výsledkami vyhľadávacích nástrojov (SERP) prostredníctvom organického vyhľadávania (SEO) aj platenej reklamy (PPC). Ide o komplexný prístup…

Pokročilá stratégia konverzie

Pokročilá stratégia konverzie (advanced conversion) znamená využitie sofistikovaných stratégií a nástrojov zameraných na starostlivé sledovanie, analýzu a optimalizáciu konverzných akcií vyplývajúcich z platených reklám. To zahŕňa techniky, ako je viacdotyková atribúcia (multi-touch attribution), sledovanie naprieč zariadeniami a nasadenie pokročilých algoritmov…