Model AIDA

Medzi dôležité nástroje v oblasti marketingu patrí tzv. model AIDA, ktorý poskytuje usmernenie pre tvorbu marketingových kampaní. Pomocou modelu AIDA môžeme identifikovať, ktoré marketingové stratégie budú najúčinnejšie pri vedení zákazníka na jeho ceste od upútania pozornosti až k akcii

Model AIDA je založený na štyroch fázach, ktorými spotrebiteľ prechádza pri rozhodovaní sa o kúpe produktu alebo služby: Pozornosť (Attention), Záujem (Interest), Túžba (Desire) a Akcia (Action)

Zdroj: https://sitetuners.com/blog/rules-for-each-stage-of-the-aida-model-to-improve-your-website/

Pozornosť (Attention)

V prvej fáze je potrebné zaujať pozornosť potenciálneho zákazníka. Je dôležité vytvoriť príťažlivý prvý dojem prostredníctvom zaujímavého titulku, obrázku alebo videa. Reklama musí byť dostatočne nápadná a vystupovať z davu, aby osloveného zaujala. Použité názvy a texty musia byť jasné, stručné a pútavé. 

V prípade Google Ads to môže byť napríklad využitie vizuálnych reklám v rámci Obsahovej siete. V Meta Ads môžete použiť obrázky, videá alebo animácie, ktoré zaujmú správne zacielených potenciálnych zákazníkov.

Záujem (Interest)

Po pritiahnutí pozornosti nasleduje fáza Záujem (Interest), kde je potrebné zaujať potenciálneho zákazníka natoľko, aby sa zamýšľal nad ponúkaným produktom alebo službou. V tejto fáze je dôležité priniesť relevantné informácie o produkte, jeho vlastnostiach a užitočných výhodách

V Google Ads môžete použiť relevantné kľúčové slová a vytvoriť kvalitné textové reklamy, ktoré oslovia zákazníkov. V Meta Ads môžete využiť cielenie reklám na základe záujmov alebo správnej segmentácie, aby ste zaujali potenciálnych zákazníkov. Vhodné je aj použitie výziev na akciu, ako je napríklad “Viac sa dozviete tu” alebo “Registrujte sa teraz”. 

Túžba (Desire)

V tejto fáze je cieľom vybudovať túžbu a presvedčiť spotrebiteľa, že produkt alebo služba je pre neho neodolateľná. Je dôležité zdôrazniť výhody, ktoré produkt prináša a ako môže uspokojiť potreby zákazníka. Vytváranie emocionálnych spojení a poskytovanie dôkazov o hodnote produktu môže pomôcť vzbudiť túžbu a rozhodovací proces u zákazníka. 

V Google Ads, ale aj Meta Ads môžete využiť retargeting, aby ste oslovili užívateľov, ktorí už navštívili vašu stránku alebo si prezreli váš produkt, a ponúknuť im zaujímavú ponuku. Môžete použiť aj príbehy a recenzie od spokojných zákazníkov na zvýšenie túžby a dôvery v produkt. Často sa využívajú aj rôzne výhodné ponuky ako sú zľavy, promo kódy, doprava zadarmo a iné.

Akcia (Action)

Posledná fáza modelu AIDA je Akcia (Action), kde je cieľom podnietiť spotrebiteľa k uskutočneniu konkrétnej akcie, ako napríklad nákup produktu, prihlásenie sa na odber noviniek alebo kontaktovanie spoločnosti. V tejto fáze je dôležité poskytnúť jasné a zrozumiteľné pokyny, ako postupovať ďalej, a vytvoriť pocit urgentnosti, aby zákazník pocítil potrebu jednať okamžite. To môže zahŕňať obmedzené ponuky, zľavy, časovo obmedzené akcie alebo iné stimuly, ktoré motivujú spotrebiteľa k rýchlemu kroku. 

V Google Ads môžete využiť Call-to-Action v reklamách, ktorý zákazníkov vyzve, aby sa s vami spojili alebo vykonali nákup. V Meta Ads môžete použiť výzvu k akcii v rámci textu reklamy alebo využiť tlačidlo CTA, aby ste zákazníkom uľahčili nákup alebo registráciu.


V závere je možné konštatovať, že model AIDA je silným nástrojom v marketingu, ktorý pomáha vytvárať efektívne reklamné kampane. Porozumenie jednotlivým fázam tohto modelu umožňuje marketérskym profesionálom upútať pozornosť, zaujať , vzbudiť túžbu a motivovať zákazníkov k akcii. Správne použitie modelu AIDA môže viesť k zvýšeniu záujmu o produkt alebo službu a pomôcť k dosiahnutiu marketingových cieľov.

Páčila sa vám táto definícia? Zdieľajte ju s priateľmi