Služby PPC analýza Navrch

K - N

Model AIDA

Medzi dôležité nástroje v oblasti marketingu patrí tzv. model AIDA, ktorý poskytuje usmernenie pre tvorbu marketingových kampaní. Pomocou modelu AIDA môžeme identifikovať, ktoré marketingové stratégie budú najúčinnejšie pri vedení zákazníka na jeho ceste od upútania pozornosti až k akcii.  Model…

KPI

V dnešnom dynamickom svete marketingu je nevyhnutné mať spôsob, ako merateľne zhodnotiť úspešnosť vašich marketingových aktivít. Tu vstupujú do hry kľúčové ukazovatele úspešnosti, skrátene KPI. KPI sú nástrojom, ktorý umožňuje firmám kvantifikovať a hodnotiť výkonnosť ich marketingových kampaní a stratégií.…

Looker Studio (Google Data Studio)

Silný a užívateľsky prívetivý nástroj na tvorbu interaktívnych vizuálnych prezentácií z rôznych dátových zdrojov. Looker Studio je bezplatný nástroj na vizualizáciu dát, ktorý umožňuje užívateľom vytvárať interaktívne a esteticky príťažlivé reporty, grafy, tabuľky a dashboardy. Nástroj umožňuje kombinovať údaje z…

Konverzie

V online marketingu konverzie sú jedným z najdôležitejších ukazovateľov úspechu. Ide o dokončenie návštevníkom požadovaného cieľa na vašom webe, ktorý považujete za hodnotný a viete ho zmerať. Môže ísť o nákup, odoslanie formulára, prihlásenie sa na odber newsletteru a pod. …

Natívna reklama

Forma reklamy, ktorá vyzerá ako bežný obsah na stránke, ale je financovaná reklamným partnerom. Ide o reklamu, ktorá je zahrnutá do obsahu tak, aby vyzerala prirodzene a nepôsobila ako tradičná reklama. Cieľom natívnej reklamy je zabezpečiť, aby ju užívatelia nevnímali…

Lifetime Value

LTV vyjadruje mieru hodnoty zákazníka pre spoločnosť v rámci celého vzťahu.