Získajte užitočné marketingové tipy

Budeme vám posielať len užitočný obsah. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.

Zobrazovanie názvu stránky a ikony webu pre kvalitné zobrazenie v Googli

V roku 2022 priniesol Google viacero noviniek a aktualizácií v snahe vylepšiť užívateľské prostredie, urobiť vyhľadávanie viac intuitívnejším a atraktívnejším pre používateľov. 14. októbra 2022 Google avizoval zmeny v zobrazení výsledkov v mobilnom vyhľadávaní. Teraz sa užívateľom zobrazí názov a logo firmy nad URL pri organických výsledkoch vo vyhľadávaní aj pri textových reklamách, čo môže priniesť dosť významnú zmenu z pohľadu CTR. Na čo si však treba dať pozor a ako dosiahnuť, aby výsledky vyhľadávania vašej firmy a vašej značky vyzerali dôveryhodne?

Zmeny v spôsobe zobrazovania výsledkov vyhľadávania

Google začal zobrazovať názov stránky vo výsledkoch mobilného vyhľadávania, aby užívatelia mohli na prvý pohľad identifikovať aká firma a webová stránka je spojená s každým výsledkom. Aktualizáciou taktiež prešla veľkosť a tvar ikony faviconu, aby bolo logo lepšie viditeľné na stránke s výsledkami. Budúci rok sa táto aktualizácia dotkne aj vyhľadávania na počítačoch.

Nové zobrazovanie výsledkov vo vyhľadávaní Google pre mobilné zariadenia
Zdroj: Google Search Central

Tieto zmeny majú poskytnúť viac informácií o stránkach, ktoré si prehľadávajú užívatelia, aby si mohli byť istí dôveryhodnosťou stránok a vedeli ich identifikovať ešte pred návštevou. Zmena sa dotkla nielen organických výsledkov vo vyhľadávaní, ale aj reklám, aby sa zvýšila prehľadnosť inzercie.

Snahou Googlu je zabezpečiť, aby boli reklamy jasne označené a odlišovali sa od organických výsledkov, takže štítok označujúci reklamy sa odteraz bude zobrazovať na samostatnom riadku v ľavom hornom rohu reklám vo výsledkoch vyhľadávania. Štítok bude jasne viditeľný a zrozumiteľný pre rôzne typy plateného obsahu. Preto, keď sa reklamy zobrazia vo výsledkoch mobilného vyhľadávania, budú teraz označené slovom „sponzorované“ a zvýraznené tučným čiernym textom v ľavom hornom rohu reklamy. Doterajšie „Ad“ sa mení na „Sponsored“.

Staré zobrazenie reklamy vo vyhľadávaní
Zdroj: Vlastný screenshot
Nové zobrazenie reklamy vo vyhľadávaní
Zdroj: Vlastný screenshot

Google tento proces zautomatizuje a zobrazí tieto elementy po prehľadaní podkladov na vašej stránke cez štruktúrované dáta. Ak sa tieto podklady nepodarí nájsť, Google vie použiť logo a názov firmy, ktoré inzerenti môžu nahrať do systému Google Ads. Túto možnosť ale sprístupní len vtedy, ak inzerent spĺňa viacero podmienok. 

Ak nemá inzerent správne integrované štruktúrované dáta na webe a nemá možnosť nahrať podklady do systému Google Ads, zobrazí Google namiesto názvu doménu z vašej webovej adresy a namiesto loga pridá modrú ikonu zemegule. Takéto zobrazenie ale môže vyzerať  ako spam a môže odradiť potenciálnych zákazníkov od návštevy webu.

Organické výsledky vo vyhľadávaní – zemeguľa
Zdroj: Vlastný screenshot
Reklama vo vyhľadávaní – zemeguľa
Zdroj: Vlastný screenshot

Aby vaše reklamy a organické výsledky vo vyhľadávaní vyzerali dôveryhodne a kvalitne, spísali sme postup implementácie potrebných prvkov pre organiku a reklamy.

Postup implementácie v organike

Názov webu vo výsledkoch vyhľadávania Google vygeneruje automaticky na základe obsahu na vašom webe a odkazov, smerujúcich na váš web. Google na to využíva:

 • Štruktúrované dáta 
 • Obsah elementu <title>
 • Elementy v nadpisoch a podnadpisov na stránke, napríklad <h1>
 • Open graph elementy: site_name

Zobrazený názov webu, ktorý bol automaticky vygenerovaný Googlom, sa nedá zmeniť manuálne, ale dá sa vylepšiť pomocou štruktúrovaných dát s názvom “WebSite”. Na to potrebujete mať v prvom rade integrované štruktúrované dáta na webe.

Overenie používania štruktúrovaných dát

Štruktúrované dáta sú útržok zdrojového kódu, napísaný v určitom formáte, ktorý si viete umiestniť na svoj web. Google používa tieto dáta na kvalitnejšiu analýzu obsahu na vašom webe a vďaka tomu vie lepšie určiť, o čom váš web je a kategorizovať jeho obsah. Či váš web používa štruktúrované dáta, si môžete overiť pomocou nástroja Structured Data Testing Tool.

Preverenie použitia Štruktúrovaných dát na webe
Zdroj: Vlastný screenshot

Používaním štruktúrovaných dát na vašej webovej stránke dosiahnete vizuálne oveľa atraktívnejšie výsledky vyhľadávania na stránkach Google.

Požiadavky na implementáciu štruktúrovaných dát pre názov firmy

Technické požiadavky

 • V súčasnosti Google podporuje len jeden názov na web. Tento názov musí byť definovaný doménou, napr. https://example.com. Google nepodporuje názvy webov na úrovni subdomény.
 • Štruktúrované dáta musia byť pridané na hlavnú stránku webu: https://example.com
 • Domovská stránka nesmie blokovať prístup pre Googlebota, aby Google mal možnosť prehľadávať stránku.
 • Pokiaľ používate na svojom webe pre rovnaký obsah duplicitné stránky (napríklad verzie stránky s protokolom HTTP a HTTPS, prípadne www a bez www), je nutné na všetkých duplikátoch stránok (nielen na kanonických) používať rovnaké štruktúrované dáta.
 • V prípade, že už máte implementované štruktúrované dáta pre pole interného vyhľadávania na webe, tak nie je potrebné vytvárať nový blok štruktúrovaných dát na hlavnej stránke, zadajte potrebné atribúty pre názov webu do toho istého bloku:
<html>
 <head>
  <title>Example: A Site about Examples</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context" : "https://schema.org",
   "@type" : "WebSite",
   "name" : "Example Company",
   "alternateName" : "EC",
   "url" : "https://example.com/",
   "potentialAction": {
    "@type": "SearchAction",
    "target": {
     "@type": "EntryPoint",
     "urlTemplate": "https://query.example.com/search?q={search_term_string}"
    },
    "query-input": "required name=search_term_string"
   }
  }
 </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Požiadavky pre obsah

 • Názov vášho webu musí byť jedinečný a musí presne odrážať identitu vášho webu. Nevyberajte si názov, ktorý sa používa na inom webe, aby to nebolo mätúce pre užívateľov.  Názov musí byť v súlade s Pravidlami pre obsah vo Vyhľadávaní Google.
 • Používajte výstižný a známy názov pre váš web. Limit na obmedzenie dĺžky názvu nie je, ale dlhé názvy nemusia byť viditeľné vo všetkých zariadeniach. Ak máte aj iný známy variant názvu, napríklad skrátený, môžete ho špecifikovať pridaním elementu alternateName.
 • Použite rovnaký názov webu na hlavnej domovskej stránke. Názov v štruktúrovaných dátach sa musí zhodovať s inými variáciami názvu zobrazenými na domovskej stránke, napr. v prvkoch <title>a v iných zdrojoch, ktoré Google môže prehľadávať.

Pokyny na implementáciu štruktúrovaných dát pre názov firmy

1. Skontrolujte, či spĺňate vyššie uvedené požiadavky.

2. Na hlavnú stránku svojho webu pridajte povinné údaje v jednom z možných formátov: JSON-LD (odporúčaný Googlom), RDFa alebo mikrodáta. Povinné údaje WebSite: name – text (názov vášho webu), url – URL vašej hlavnej stránky. Tento útržok kódu nie je potrebné pridávať na každú stránku webu, stačí ho vložiť len na hlavnú stránku.

Útržok kódu WebSite structured data vo formáte JSON-LD:

<html>
 <head>
  <title>Example: A Site about Examples</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context" : "https://schema.org",
   "@type" : "WebSite",
   "name" : "Example",
   "url" : "https://example.com/"
  }
 </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Ak prevádzkujete web na platforme Wordpress, Wix alebo Shopify, či podobnom systéme a nemáte možnosť priamo upravovať HTML kód, použite plugin/modul alebo overte, či má váš CMS systém stránku s nastaveniami pre vyhľadávače a urobte úpravy priamo v CMS.

3. V prípade, že používate alternatívnu verziu názvu webu, Google v rámci štruktúrovaných dát umožňuje zvoliť aj alternatívny názov (napr. kratšiu verziu) pre rôzne zobrazenia. Príklad:  Názov webu – International Business Machines Corporation, Alternatívny názov – IBM. Stačí pridať element alternateName:

<html>
 <head>
  <title>Example: A Site about Examples</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context" : "https://schema.org",
   "@type" : "WebSite",
   "name" : "Example Company",
   "alternateName" : "EC",
   "url" : "https://example.com/"
  }
 </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>


4. Aby ste overili, ako Google vníma vašu konkrétnu stránku, použite nástroj Kontrola adresy URL. Skontrolujte, či je vaša hlavná stránka sprístupnená pre Google a či nie je blokovaná pomocou súboru robots.txt, metaznačky noindex a či nevyžaduje prihlasovacie údaje. Ak je všetko v poriadku, tak môžete požiadať Google o opätovné crawlovanie.

Je potrebné si pamätať, že Googlebot neprehľadáva a neindexuje stránky hneď po aktualizácii obsahu. Kým Google zistí a spracuje stránku, môže to trvať aj niekoľko dní od jej zverejnenia.

Požiadavky na implementáciu faviconu

Pokiaľ váš web má favicon, máte možnosť nastaviť jeho zobrazovanie vo výsledkoch vyhľadávania Google, aby čo najviac vyhovovalo vašim potrebám.

Zobrazovanie faviconu vo výsledkoch vo vyhľadávaní Google 
Zdroj: Google Search Central

Ak chcete zobrazovať favicon vo výsledkoch vyhľadávania Google, musíte dodržiavať nasledovné:

 • Vyhľadávanie Google podporuje len jeden favicon na web, ktorý je definovaný názvom hostiteľa. 
  • Podporované: hlavná stránka na úrovni domény alebo subdomény (https://example.com, https://news.example.com)
  • Nepodporované: hlavná stránka na úrovni podadresára (https://example.com/news)
 • Google musí mať možnosť prehľadávať aj favicon, aj vašu domovskú stránku
 • Dbajte na to, aby favicon vizuálne reprezentoval vašu značku
 • Súbor faviconu musí byť násobkom 48px v štvorcovom formáte: 48x48px, 96x96px, 144x144px atď. Podporovaný je akýkoľvek z platných formátov pre favicony (ICO, PNG, GIF, JPEG, APNG, SVG)
 • Google nezobrazí váš favicon, ak ho vyhodnotí ako nevhodný (napr. pornografický obsah, násilie a pod.) a nahradí ho predvoleným – modrá zemeguľa. 

Pokyny na implementáciu faviconu

1. Pripravte favicon pre váš web v súlade s požiadavkami

2. Pridajte element link na hlavnú stránku:

 <link rel="icon" href="/path/to/favicon.ico">

Do atribútu rel pridajte:

 • icon
 • apple-touch-icon
 • apple-touch-icon-precomposed
 • shortcut icon

Atribút href – URL faviconu. URL musí byť v tvare /smile.ico alebo https://example.com/smile.ico. URL musí byť v rovnakej doméne ako aj hlavná stránka

3. Pri nasledujúcom indexovaní stránky, Google identifikuje a aktualizuje váš favicon. Ak chcete po vykonaných zmenách ihneď informovať Google, môžete požiadať Google o indexovanie vášho webu.

Postup implementácie v PPC

Na to, aby sa názov vašej webovej stránky s logom zobrazoval v textových reklamách vo vyhľadávaní Google, je potrebné splniť určité podmienky a absolvovať overovací proces z dôvodu ochrany identity značky inzerenta a bezpečnosti používateľov. Po splnení požadovaných kritérií budú logá (zatiaľ v beta verzii) k dispozícii všetkým. Názvy firiem sú v tejto chvíli dostupné len v angličtine, japončine, francúzštine a nemčine. V budúcnosti je plánovaná podpora ďalších jazykov.

Požiadavky

Na to, aby ste vedeli implementovať informácie o firme do systému Google Ads, potrebujete splniť nasledovné podmienky:

 • Účet musí byť aktívny viac než 90 dní
 • Účet dlhodobo neporušuje pravidlá
 • V účte sú spustené kampane
 • V účte bežia textové reklamy a kampane vo vyhľadávaní musia míňať budget minimálne posledných 28 dní 
 • Odvetvie, ku ktorému sa účet hlási, nesmie byť Googlom považované za “citlivé” (napríklad sexuálny obsah, zdravotná starostlivosť, alkohol a hazardné hry)
 • Účet musí prejsť procesom overenia inzerentov

Informácie o firme momentálne nie sú dostupné pre všetkých, sú v beta verzii. Inzerentom sa budú sprístupňovať postupne automaticky po splnení podmienok oprávnenosti.

Dynamické podklady s informáciami o firme

Snahou Googlu je v rámci podpory tejto služby už teraz automaticky vygenerovať z dostupných informácii na vašej vstupnej stránke logo a názov firmy pre všetkých inzerentov, ktoré sa automaticky zobrazia v textových reklamách inzerentov. Skontrolovať vygenerované logo pre reklamy si môžete na karte “podklady” (v minulosti rozšírenia) v účte Google Ads. V prípade, že vyššie uvedené podmienky nespĺňate, nemôžete údaje editovať, môžete ich iba odstrániť. Napríklad, ak sa Vám nepáči vygenerované logo, môžete ho len odstrániť, aby sa nezobrazovalo v reklamách. Vlastné podklady (logo a názov firmy) môžete poskytnúť podľa nasledujúcich pokynov.

Treba si pamätať, že v rámci beta verzie sú podporované iba podklady na úrovni domény. Adresy www.example.com a www.značka.example.com môžu mať len jeden názov a logo firmy.

V každej kampani je možné nahrať jeden názov spoločnosti a jedno logo firmy. Rovnaký názov a logo sa môže používať vo viacerých kampaniach.

Postup 

Nahranie Názvu firmy

Po splnení potrebných požiadaviek sa v účte Google Ads objaví možnosť pridania informácií o firme do systému:

1. Prekliknite sa na stránku Reklamy a podklady → Stlačte “+” a vyberte Názov firmy

Pridanie informácií o firme do systému Google Ads
Zdroj: Vlastný screenshot

2. V poli Názov firmy napíšte názov svojej firmy

Pridanie Názvu firmy do systému Google Ads
Zdroj: Vlastný screenshot

3. Kliknite na Uložiť.

Nahranie Loga firmy

 1. Prekliknite sa na stránku Reklamy a podklady → Stlačte “+” a vyberte Logo spoločnosti
 2. V zobrazenom dialógovom okne Vyberte súbory na nahratie.
 3. Nahrajte potrebný súbor
 4. Vyberte požadovaný pomer strán
 5. Kliknite na príslušné tlačidlo pomeru strán na spodku okna.
 6. Kliknite na Uložiť.
Pridanie Loga spoločnosti do systému Google Ads
Zdroj: Vlastný screenshot

Vami zadané údaje sa nezobrazia v reklamách okamžite, kontrola zvyčajne trvá do jedného pracovného dňa. Počas kontroly sa vaše reklamy budú naďalej zobrazovať, no budú predvolene obsahovať viditeľnú webovú adresu a zástupné logo.

Špecifikácie názvu firmy

 • Názov musí byť identický s názvom domény alebo menom či názvom odoslaným pri overení inzerenta
 • Názov by mal byť na vstupnej stránke reklamy význačne zobrazený
 • Názov môže mať maximálne 25 znakov
 • Podporované jazyky: angličtina, japončina, francúzština, nemčina

Špecifikácie loga firmy

 • Logo by malo korešpondovať s inzerovanou firmou a príslušným názvom domény. 
 • Požadovaný pomer strán: štvorec (1 x 1)
 • Odporúčané rozlíšenie obrázka je 1200 x 1200, minimálne je 128 x 128 
 • Podporované formáty súborov: PNG, JPG; maximálna veľkosť: 5 120 kB
 • Podporovaný je svetlý aj tmavý režim
 • Je odporúčané umiestniť dôležitý obsah do prostredných 80 % obrázka, nakoľko Google môže vykresliť vaše logo rôznymi spôsobmi (napríklad v okrúhlom tvare)

Záver

Google umožňuje inzerentom v mobilných textových reklamách a v organických výsledkoch zobrazovať základné informácie o firme (obchodné meno a logo). To umožňuje lepšie oslovovať nových aj existujúcich zákazníkov a zvyšuje to hodnotu značky inzerenta. Organické výsledky vyhľadávania a textové reklamy sú tak oveľa užívateľsky atraktívnejšie, čo môže mať potenciálne merateľný vplyv na organické miery prekliknutia, ale aj CTR v reklamách.

Pri splnení požadovaných podmienok môže inzerent zobrazené údaje editovať, v opačnom prípade Google automaticky navrhne vlastné zobrazenie. Pri nedostatku údajov bude zobrazená len adresa domény a namiesto loga predvolená modrá zemeguľa, čo môže vyvolať v užívateľoch pocit nedôveryhodnosti a môže pri veľkých spendoch spôsobiť citeľný rozdiel vo výkone reklamy. Preto je potrebné venovať týmto zmenám náležitú pozornosť.

Páčil sa vám článok? Zdieľajte ho s priateľmi
Anastasia Krivoruchko
Anastasia Krivoruchko

Pracujem na performance kampaniach v Google Ads, Facebook Ads a porovnávačoch.

Získajte užitočné marketingové tipy

Buďte medzi prvými, ktorí si prečítajú naše nové články.

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.