T - W

UX a UI

V digitálnom svete sú UX (User Experience) a UI (User Interface) dva základné pojmy, ktoré špecialisti v oblasti webového dizajnu musia mať na pamäti. Sú základnými kameňmi nielen pre technické aspekty webového dizajnu, ale aj pre jeho úspech vo svete…

Vylúčenie negatívnych výrazov

Vylúčenie negatívnych výrazov (alebo aj „vylúčenie kľúčových slov“) je prepracovaná reklamná stratégia, ktorá zahŕňa špecifikovanie určitých kľúčových slov alebo fráz, pri ktorých inzerenti nechcú, aby sa ich reklamy zobrazovali. Táto taktika je nápomocná pri dolaďovaní presnosti zacielenia PPC kampaní. Predchádza…

Vylúčenie webových adries

Vylúčenie webových adries sa vzťahuje na strategickú prax, ktorá zabraňuje konkrétnym URL adresám zobrazovať vaše PPC reklamy. Tento špecializovaný prístup zahŕňa integráciu vylúčení do nastavení vašej reklamnej kampane alebo nasadenie vylučujúcich kľúčových slov, ktoré zabránia konkrétnym webovým stránkam alebo webovým…

User scoped, session scoped, event scoped prehľady v GA4

V oblasti PPC reklamy je kľúčová presná analýza a interpretácia údajov. Základný aspekt analýzy údajov v Google Analytics 4 spočíva v pochopení rôznych prehľadov, konkrétne: user scoped prehľady, session scoped prehľady a event scoped prehľady. Tieto prehľady sa týkajú rôznych vrstiev, na…

User-ID systém

Systém User-ID je sofistikovaný mechanizmus sledovania, ktorý každému používateľovi priraďuje jedinečný identifikátor. Umožňuje bezproblémovú analýzu správania používateľov na rôznych platformách a zariadeniach. Tento systém je neoddeliteľnou súčasťou pochopenia cesty zákazníka od jeho prvej interakcie s vaším obsahom, aplikáciou alebo webovou…

URL adresa

URL adresa, alebo Uniform resource rocator, zohráva kľúčovú úlohu pri spájaní používateľov s online obsahom. Pochopenie princípu a zložitostí URL adries je dôležité pre optimalizáciu kampaní a zabezpečenie efektívnej online viditeľnosti. Čo je URL adresa URL je webová adresa, ktorá určuje…

Vstupná stránka

Vstupná stránka (Landing page) je dôležitým prvkom online marketingu. Predstavuje cieľ, kam sa používatelia dostanú po kliknutí na reklamu. Zohráva kľúčovú úlohu pri premene kliknutí na hodnotné akcie, ako je uskutočnenie nákupu, vyplnenie formulára alebo interakcia s vaším obsahom. Prečo…

Vylučujúce kľúčové slová

Vylučujúce kľúčové slová, alebo negatívne kľúčové slová, zohrávajú kľúčovú úlohu v oblasti PPC. Slúžia ako strategický nástroj na úpravu a optimalizáciu reklamných kampaní. Pochopenie a implementácia vylučujúcich kľúčových slov je nevyhnutná pre všetkých, ktorí chcú zvýšiť výkonnosť svojich kampaní. Prečo…

Vyhľadávacia sieť Google

Je jednou z hlavných reklamných sietí Google, ktorá funguje na systéme zadávanie vyhľadávacích dopytov a prehľadávania webov.