X - Z

Zobrazovanie reklám v Google Ads

Zobrazovanie reklám je nastavenie v rámci služby Google Ads, ktoré pomáha riadiť tempo, akým sa vaše reklamy zobrazujú v určených časoch. Táto funkcia zaisťuje čerpanie rozpočtu podľa zvolenej stratégie.   Prečo je spôsob zobrazovania reklám dôležitý  Spôsob zobrazovania reklám je základom…

XML formát

Formát XML, skratka pre Extensible Markup Language, sa prevažne používa na správu, ukladanie a sprostredkovanie údajov týkajúcich sa kampaní, reklamných skupín, kľúčových slov, reklamných kreatív a metrík výkonnosti. V oblasti PPC funguje XML ako robustný formát, ktorý uľahčuje štruktúrovanú a…