O - S

Súbory cookie

Súbory cookie, základný komponent v oblasti PPC, zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní prostredia digitálnej reklamy. Cookies  sú kľúčové v PPC kampaniach, ich používanie prináša výhody a sú dôležité pri optimalizovaní kampaní a dosahovaní reklamných cieľov. Čo sú súbory cookie v PPC…

Reklamné rozšírenia

Reklamné rozšírenia sú dodatočné informácie alebo odkazy, ktoré môžete pridať k textovým alebo vizuálnym reklamám v službe Google Ads. Ich cieľom je rozšíriť obsah reklamy a poskytnúť potenciálnym zákazníkom viac relevantných informácií, ktoré ich môžu presvedčiť o hodnote produktu alebo…

Sitemap

Sitemap, resp. mapa stránok je súbor obsahujúci zoznam všetkých stránok na webovej stránke. Je to dôležitý prvok pre optimalizáciu vyhľadávania na internete, pretože umožňuje vyhľadávačom ľahko nájsť všetky stránky na webe a zlepšiť tak ich indexáciu. Pomocou neho môžete dávať …

Obsahová sieť Google

Obsahová sieť Google je celosvetovou sieťou grafických reklám, ktorá má dosah na viac ako 90 % používateľov internetu na celom svete a každý mesiac má viac ako bilión zobrazení viac ako 1 miliarde používateľov. Množstvo flexibilných formátov reklamy umožňuje osloviť…

PPC

Skratka pre pay-per-click je model, v ktorom inzerenti platia poplatok za každé kliknutie.

Facebook Pixel

Facebook Pixel je malý kúsok JavaScript kódu, ktorý umožňuje sledovať aktivitu užívateľov na vašom webe.

Skóre kvality

Skóre kvality je hodnotenie kvality a relevantnosti kľúčových slov podľa Google.

PNO

Metrika PNO je obľúbená metrika v našej krajine a susednom Česku, ktorá vznikla relatívne nedávno.

ROAS

Návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS) je metrika, ktorá meria výnosy na každé euro vynaložené na kampaň.