Slovník

Slovník marketingových pojmov, ktorý vám pomôže zorientovať sa v online-marketingovej džungli. Všetky pojmy sú starostlivo popísané a vysvetlené, aby vám pomohli lepšie pochopiť ich význam, prípadne spôsob ich výpočtu a použitia v praxi.

Guerilla Marketing

Guerilla marketing je reklamný prístup, ktorý si na komunikáciu s cieľovým publikom vyberá koncept tzv. „partizánskeho“ boja alebo prvku prekvapenia. Táto forma marketingu sa spolieha na nekonvenčné a vynaliezavé zobrazenia na vyvolanie úžasu alebo šoku a môže byť obzvlášť účinná…

SERP – Search Engine Result Page

Stránka s výsledkami vyhľadávača (SERP) je zoznam výsledkov, ktoré vyhľadávací nástroj zobrazí ako odpoveď na konkrétne slovo alebo dopyt kľúčového slova. Výsledky vyhľadávania s najvyšším hodnotením sú buď tie najrelevantnejšie výsledky, alebo tie, ktoré organizácia alebo jednotlivec zaplatí vyhľadávaču za…

Meta description

S rastúcim počtom webových stránok na internete je získanie pozornosti návštevníkov čoraz ťažšie. V dnešnom digitálnom veku je kľúčové mať silné online zastúpenie a jedným z najdôležitejších nástrojov na dosiahnutie toho je správne vytvorený meta popis, známy aj ako meta…

Brandingové kampane

Brandingová kampaň, alebo kampaň zameraná na budovanie povedomia o značke, je účinná stratégia zameraná na propagáciu konkrétnej značky alebo spoločnosti v online priestore. Zahŕňa vytváranie precízne zacielených reklám, ktoré sa zobrazujú, keď používatelia začnú vyhľadávať názov značky alebo súvisiace kľúčové slová.…

XML formát

Formát XML, skratka pre Extensible Markup Language, sa prevažne používa na správu, ukladanie a sprostredkovanie údajov týkajúcich sa kampaní, reklamných skupín, kľúčových slov, reklamných kreatív a metrík výkonnosti. V oblasti PPC funguje XML ako robustný formát, ktorý uľahčuje štruktúrovanú a…

Vylúčenie webových adries

Vylúčenie webových adries sa vzťahuje na strategickú prax, ktorá zabraňuje konkrétnym URL adresám zobrazovať vaše PPC reklamy. Tento špecializovaný prístup zahŕňa integráciu vylúčení do nastavení vašej reklamnej kampane alebo nasadenie vylučujúcich kľúčových slov, ktoré zabránia konkrétnym webovým stránkam alebo webovým…

Vylúčenie negatívnych výrazov

Vylúčenie negatívnych výrazov (alebo aj „vylúčenie kľúčových slov“) je prepracovaná reklamná stratégia, ktorá zahŕňa špecifikovanie určitých kľúčových slov alebo fráz, pri ktorých inzerenti nechcú, aby sa ich reklamy zobrazovali. Táto taktika je nápomocná pri dolaďovaní presnosti zacielenia PPC kampaní. Predchádza…

Stav reklamy

Stav reklamy je dôležitým mechanizmom spätnej väzby v rámci Google Ads, ktorý naznačuje, či je vaša reklama oprávnená na spustenie a aké obmedzenia ovplyvňujú jej zobrazenie. Je to nástroj zabudovaný do platformy Google Ads, ktorý poskytuje aktuálne aktualizácie o zhode…

Zobrazovanie reklám v Google Ads

Zobrazovanie reklám je nastavenie v rámci služby Google Ads, ktoré pomáha riadiť tempo, akým sa vaše reklamy zobrazujú v určených časoch. Táto funkcia zaisťuje čerpanie rozpočtu podľa zvolenej stratégie.   Prečo je spôsob zobrazovania reklám dôležitý  Spôsob zobrazovania reklám je základom…

Signály publika

Signály publika v PPC (cena za kliknutie) odkazujú na cenné údaje a poznatky zhromaždené od používateľov, ktorí interagujú s online reklamami. Tieto signály zahŕňajú množstvo informácií, ako sú záujmy používateľov, správanie, demografické údaje a preferencie. Tieto údaje zohrávajú kľúčovú úlohu…

Segmentácia kampane

Segmentácia kampane je taktický prístup, kedy je PPC kampaň rozdelená do niekoľkých menších, cielenejších segmentov alebo skupín. Tieto segmenty sa spravujú na základe rôznych špecifických kritérií, ako sú demografické údaje, geografická poloha, typ zariadenia, záujmy, správanie a ďalšie relevantné faktory.…

Reklamy vo formáte HTML5

Reklamy vo formáte HTML5 sú digitálne reklamy vytvorené pomocou technológie HTML5. HTML5 je piata a najnovšia verzia Hypertext Markup Language, ktorý je štandardným značkovacím jazykom na tvorbu webových stránok. HTML5 priniesol mnoho nových funkcií a vylepšení oproti svojim predchodcom, čo…